Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Valstybės rinkliava už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas

Valstybės rinkliava už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas

 

Valstybės rinkliavos pavadinimas

Dydis (eur)

Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas

 

Santuokos registravimą

20,00

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą

6,00

Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą, pakeitimą, išskyrus vardo, pavardės pakeitimą ir tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio)

4,9

 

Vardo ir pavardės pakeitimą

12,00

Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą

6,00

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą

6,00

Užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą

6,00

Santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčių susituokti pasirinktose vietose

60,00

Civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašo liudijančio išrašo išdavimą

2,90

Informacija iš nuo 2017-01-01 įsigaliojusių Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, Teisės aktų registras, 2016-12-18, Nr. 1274

 

Valstybės rinkliavos rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas

LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas

LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB bankas

 

Įmokos kodas – 52857

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-03-15 13:49
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“