Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Santuokos

BESITUOKIANČIŲJŲ ASMENŲ SĄRAŠAS 

 

2022 METŲ RUGPJŪČIO 11 DIENĄ TUOKIASI*

 

14.00 val. Žilvinas Smalinskas               gim. 1991-11-24

                 Kristina Kaplan                      gim. 1979-05-21

 

15.00 val. Valdas Keršulis                      gim. 1994-07-31

                 Silvija Vilimaitė                      gim. 1995-02-21

 

2022 METŲ RUGPJŪČIO 12 DIENĄ TUOKIASI*

 

15.00 val.   Marius Narbuntas                gim. 1975-12-19

                  Vilma Parčiauskaitė             gim. 1984-08-06

 

2022 METŲ RUGPJŪČIO 20 DIENĄ TUOKIASI*

 

    13.00 val.  Paulius Lukoševičius        gim. 1991-07-27

                         Judita Valčiukaitė           gim. 1991-05-15

 

    16.00 val. Dominykas Kažukauskas    gim. 1992-03-23

                     Giedrė Žibaitytė                   gim. 1992-01-01

 

 

2022 METŲ RUGPJŪČIO 27 DIENĄ TUOKIASI*

 

14.00 val. Gytis Andrijauskas               gim. 1994-02-23

                 Laura Streikutė                    gim. 1995-07-26

 

  

 

*   Informacija skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 16 straipsniu.

                        


 

2022 metų šeštadieniai, kurių metu registruojamos iškilmingos santuokos 

 

Mėnuo

Dienos

Sausis

29

Vasaris

19

Kovas

5, 19

Balandis

9, 23

Gegužė

7, 21

Birželis

4, 18

Liepa

2, 9, 23

Rugpjūtis

20, 27

Rugsėjis

10, 24

Spalis

8, 22

Lapkritis

12, 26

Gruodis

10, 17

 


 

JAUNŲJŲ DĖMESIUI!

 

Reikalavimai dėl santuokų ceremonijų organizavimo ekstremaliosios situacijos metu:

teikiant paslaugą, santuokos registravimą civilinės metrikacijos įstaigų patalpose, galioja šios standartinės pagrindinės infekcijų kontrolės ir asmenų apsaugos priemonės:

  • rekomenduojamas kaukių ar respiratorių dėvėjimas;
  • 2 metrų atstumas tarp paslaugų gavėjų / lankytojų (išskyrus šeimos narius, t. y. sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus);
  • 2 metrų atstumas tarp civilinės metrikacijos įstaigų darbuotojų ir paslaugų gavėjų / lankytojų (arba darbo vietos atskyrimas pertvaromis).

„Išvažiuojamųjų“ santuokų atvirose vietose registracijos metu kaukių ar respiratorių dėvėjimas rekomenduojamas. „Išvažiuojamųjų“ santuokų uždarose vietose registracijos metu rekomenduotina laikytis visų aukščiau nurodytų reikalavimų, taikomų santuokų registravimui civilinės metrikacijos įstaigų patalpose. Už reikalavimų užtikrinimą „išvažiuojamųjų“ santuokų uždarose vietose atsakingas organizatorius.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Teisės skyrių tel. 8 459 35 513 arba el.paštu: [email protected]

 


 

Iškilmingas santuokas šeštadieniais registruojame Civilinės metrikacijos salėje, Vytauto g. 2

Neiškilmingas – darbo dienomis 102 kabinete, I aukštas, Vytauto g. 2.

 

Neiškilmingos santuokos registruojamos visomis savaitės dienomis, išskyrus sekmadienį ir pirmadienį.

 


 

Santuokai registruoti pateikiami:

  1. prašymas;
  2. asmens tapatybę patrvirtinantys dokumentai;
  3. ištuokos liudijimas (ar jį atitinkantis dokumentas), jei sutuoktinis anksčiau buvosudaręs santuoką, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.

 

SANTUOKOS REGISTRAVIMO LAIKAS PASKIRIAMAS SUSITARUS SU NORINČIAIS SUSITUOKTI ASMENIMIS. SANTUOKA REGISTRUOJAMA PRAĖJUS NE MAŽIAU KAIP VIENAM MĖNESIUI NUO PRAŠYMO ĮREGISTRUOTI SANTUOKĄ PADAVIMO DIENOS.

Esant Lietuvos Respublikos civilinės būklės registravimo įstatymo 18 straipsnyje nurodytoms priežastims (dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiuui, išvykimo į diplomatinę tarnybą) gali būti leidžiama įregistruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviems savaitėms nuo prašymo padavimo dienos.

 

 

Paslaugos įkainiai:

20 EUR , kai santuoka registruojama Teisės skyriuje (civilinės metrikacijos salėje).

60 EUR, kai santuoka registruojama norinčių susituokti pasirinktoje vietoje.

 

Mokėjimo rekvizitai:

 

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmokos mokesčio kodas: 52857

 

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

 

Sąskaitos numeris                                          Banko pavadinimas

LT 32 7180 0000 0014 1038                            AB Šiaulių bankas

LT 24 7300 0101 1239 4300                            AB „Swedbank“

LT 42 7230 0000 0012 0025                            UAB Medicinos bankas

LT 05 7044 0600 0788 7175                            AB SEB bankas

LT 74 4010 0510 0132 4763                            Luminor Bank AB

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-08-10 08:16
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“