Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Santuokos

BESITUOKIANČIŲJŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

 

2021 m. rugsėjo 17 d. tuokiasi

14.30 val.      Giedrius MEŠKELIS (gim. 1991-02-10) ir Toma  ČIŪRAITĖ  (gim. 1992-06-22)

(santuoka registruojama norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje)

 

2021 m. rugsėjo 25 d. tuokiasi 

14.30 val.      Armandas BARTASEVIČIUS (gim. 1992-10-05) ir Modesta BAGDANAVIČIŪTĖ (gim. 1994-06-13) 

 


 

2021 metų iškilmingų santuokų registravimo  grafikas

 

2021 m. sausio 9 d.
2021 m.  vasario 13 d.
2021 m. kovo 6, 27 d.
2021 m. balandžio 10, 24 d.
2021 m. gegužės 8, 22 d.
2021 m. birželio 5, 19 d.
2021 m. liepos 3, 10, 24 d.
2021 m. rugpjūčio 7, 21 d.
2021 m. rugsėjo 4, 25 d.
2021 m. spalio 9, 23 d.
2021 m. lapkričio 6, 20 d.
2021 m.  gruodžio 11, 31 d.


 

Santuokų registravimas karantino metu

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) nuo 2020 m. gruodžio 16 d. galiojančios redakcijos nuostatomis, santuokų registravimo paslaugos teikimas nėra draudžiamas. Būtinosios paslaugos, įskaitant civilinės būklės aktų registravimą, toliau teikiamos (Nutarimo 2.2.1 papunktis).

 

Atsižvelgiant į esamą situaciją, būsimieji sutuoktiniai yra raginami apsvarstyti galimybę nukelti savo suplanuotos santuokos registravimo ceremoniją paskelbto karantino metu į vėlesnę datą ir apie tai informuoti Teisės skyrių tel. 8 459 35 514 arba el.paštu: cms@kupiskis.lt

 

Jeigu būsimieji sutuoktiniai nusprendžia santuokos registravimo datos nekeisti, santuokos registravimo ceremonija Teisės skyriuje bus organizuojama laikantis šių Teisingumo ministerijos pateiktų civilinės metrikacijos įstaigoms rekomendacijų:

  • santuokos registravimo paslaugos teikimo trukmė – ne daugiau kaip 15 min. Ceremonijos metu privalomai pagarsinama oficialioji teisinė dalis;
  • ribojamas dalyvaujančiųjų santuokos registravimo ceremonijoje asmenų skaičius iki 5 asmenų (neįskaičiuojant civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo);
  • atsisakoma registruoti santuoką sutuoktinių pasirinktoje vietoje ir ceremonija perkeliama į civilinės metrikacijos įstaigos patalpas;
  • tais atvejais, kai būsimieji sutuoktiniai gyvena civilinės metrikacijos įstaigos aptarnaujamoje savivaldybėje, o liudytojai kitoje savivaldybėje, rekomenduojama būsimiesiems sutuoktiniams dėl keliavimo tarp savivaldybių ribojimo apsvarstyti galimybę pasirinkti liudytojus iš savo savivaldybės;
  • tais atvejais, kai sutuoktiniai ir/ar liudytojai gyvena ne civilinės metrikacijos įstaigos aptarnaujamoje savivaldybėje, civilinės metrikacijos įstaiga gali šiems asmenims išduoti pažymą, patvirtinančią santuokos registravimo datą, laiką ir vietą. Kartu svarbu pažymėti, kad net ir turint tokią pažymą, punkte budintys pareigūnai turi teisę nuspręsti, jog išvažiavimas iš savo savivaldybės į kitą savivaldybę nėra būtinas;
  • organizuojant santuokos registravimo paslaugos teikimą, bus laikomasi Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl veido kaukių dėvėjimo, rankų higienos ir kitų skelbiamų rekomendacijųwww.sam.lrv.ltarbawww.koronastop.ltpuslapyje. 

 

Iškilmingas santuokas šeštadieniais registruojame Civilinės metrikacijos salėje, Vytauto g. 2

Neiškilmingas – darbo dienomis 102 kabinete, I aukštas, Vytauto g. 2.

 

Neiškilmingos santuokos registruojamos visomis savaitės dienomis, išskyrus sekmadienį ir pirmadienį.

 


 

Santuokai registruoti pateikiami:

  1. prašymas;
  2. asmens tapatybę patrvirtinantys dokumentai;
  3. ištuokos liudijimas (ar jį atitinkantis dokumentas), jei sutuoktinis anksčiau buvosudaręs santuoką, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.

 

SANTUOKOS REGISTRAVIMO LAIKAS PASKIRIAMAS SUSITARUS SU NORINČIAIS SUSITUOKTI ASMENIMIS. SANTUOKA REGISTRUOJAMA PRAĖJUS NE MAŽIAU KAIP VIENAM MĖNESIUI NUO PRAŠYMO ĮREGISTRUOTI SANTUOKĄ PADAVIMO DIENOS.

Esant Lietuvos Respublikos civilinės būklės registravimo įstatymo 18 straipsnyje nurodytoms priežastims (dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiuui, išvykimo į diplomatinę tarnybą) gali būti leidžiama įregistruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviems savaitėms nuo prašymo padavimo dienos.

 

 

Paslaugos įkainiai:

20 EUR , kai santuoka registruojama Civilinės metrikacijos skyriuje;

60 EUR, kai santuoka registruojama norinčių susituokti pasirinktoje vietoje.

 

Mokėjimo rekvizitai:

 

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmokos mokesčio kodas: 52857

 

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

 

Sąskaitos numeris                                          Banko pavadinimas

LT 32 7180 0000 0014 1038                            AB Šiaulių bankas

LT 24 7300 0101 1239 4300                            AB „Swedbank“

LT 42 7230 0000 0012 0025                            UAB Medicinos bankas

LT 05 7044 0600 0788 7175                            AB SEB bankas

LT 74 4010 0510 0132 4763                            AB DNB bankas

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-09-14 14:49
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“