Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 23 d. Nr. ADV-773

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 4 punktu ir atsižvelgdamas į Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus    2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo:

1. Tvirtinu Kupiškio rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Kupiškio rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisiją ir operacijų centrą savo veikloje vadovautis šiuo planu.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti Savivaldybės administracijos vyriausiajam civilinės saugos specialistui Nerijui Kručui.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                           Marius Mališauskas    


Kupiškio rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas


              

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-03-29 09:35
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“