naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Informacija apie pavojingąjį objektą – Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta” Subačiaus naftos terminalą

 INFORMACIJA APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ – AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS NAFTA” SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALĄ

 

 Galimų avarijų pobūdis ir padariniai

 

Subačiaus naftos terminale galimos avarijos – naftos produktų išsiliejimas į aplinką bei LOJ sprogimas ir gaisras.

Išsiliejus į aplinką naftos produktams, žmonės gali apsinuodyti LOJ, sprogimo atveju gali nukentėti nuo sprogimo bangos, o gaisro atveju gali nukentėti nuo karščio ir apsinuodyti degimo produktais.

Jei LOJ koncentracija ore yra didesnė negu 30000 mg/m3, sprogimas gali įvykti nuo bet kokio ugnies šaltinio (nuorūkos, trumpo elektros jungimo, kibirkšties ir kt.). Benzino garai gali užsidegti, kai aplinkos temperatūra yra ne tik teigiama, bet ir neigiama (iki -40oC). Mažiau pavojingas gaisro atžvilgiu – dyzelinas.

Degant naftos produktams, išsiskiria degimo procesui būdingi produktai:

 

  •  Anglies monoksidas CO,
  • Anglies dioksidas CO2,
  • Azoto oksidai NOx,
  • Sieros dioksidas SO2,
  • LOJ – nesudegę naftos produktų garai,
  • Kietosios dalelės (suodžiai).

 

Subačiaus naftos terminalo pasirengimas reaguoti į avarijas

 

Subačiaus naftos terminalo saugos ataskaitoje yra išnagrinėtos stambių avarijų priežastys ir pasekmės, apskaičiuotos avarijų tikimybės bei įvertintas Subačiaus naftos terminalo pasiruošimas reaguoti į tokias avarijas. Subačiaus naftos terminale įdiegtos prevencijos, kontrolės, avarijų išvengimo ir pasekmių sušvelninimo priemonės atitinka normatyvinius reikalavimus, keliamus tokioms įmonėms. Reagavimui į incidentus ir avarijas parengtas vidaus avarinis planas, nustatantis avarijų lokalizavimo ir likvidavimo eigą bei specialiųjų tarnybų informavimo ir ryšių su jomis palaikymo tvarką.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija yra parengusi išorės avarinį planą, nustatantį savivaldybės pajėgų koordinavimą ir gyventojų informavimą, įvykus avarijai Subačiaus kuro bazėje ir kituose Kupiškio rajono pavojinguosiuose objektuose.

 

Gyventojų įspėjimas ir informavimas, įvykus avarijai Subačiaus naftos terminale

 

Gyventojai, gyvenantys 2,9 km spinduliu prie Subačiaus kuro bazės Kupiškio rajono Subačiaus ir Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijose, apie įvykusią avariją bus informuoti garsine sirena ir šių seniūnijų atsakingų darbuotojų, kurie gaus informaciją iš SKB darbuotojų. Informaciniame pranešime bus nurodyta:

– kurioje vietoje įvyko avarija (gaisras);

– kokie naftos produktai išsiliejo (užsidegė);

– kokios krypties vėjas pučia ir į kurią pusę neša naftos angliavandenilių (dūmų) debesį;

– ką privalo daryti gyventojai, patenkantys į užterštą zoną.

 

Gyventojų elgesys, įvykus avarijai Subačiaus kuro bazėje

 

Gyventojai privalo likti patalpose, uždaryti ir kuo labiau užsandarinti lauko duris, langus, balkonus, orlaides bei ventiliacijos angas. Laukiant tolimesnės informacijos reikia saugoti kvėpavimo organus: užsidėti ant burnos ir nosies marlės-vatos raištį ar sušlapintą rankšluostį.

Gavus nurodymą (pasiūlymą) laikinai išvykti iš namų, išjungti visus energijos šaltinius, užgesinti ugnį krosnyje. Išeinant iš užterštos zonos, eiti statmenai vėjo krypčiai (kad vėjas pūstų į šoną), tik atviromis vietomis, vengti daubų, uždarų kiemų, siaurų gatvelių, tankiai krūmais užsodintų vietų ir nebėgti.

Atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, gali būti priimtas sprendimas gyventojus evakuoti. Tuomet gyventojai privalo tiksliai vykdyti avarinių tarnybų ir evakavimo organizatorių nurodymus.

 

Kur teikiama smulkesnė informacija

 

Interesantai, norintys susipažinti su Subačiaus naftos terminalo saugos ataskaita, vidaus avariniu planu, planinių patikrinimų rezultatais ir jų grafiku, turi atvykti į Subačiaus kuro bazę arba paskambinti tel. 8 459 55200. Gavus tokį prašymą, bus suderinta interesanto atvykimo į Subačiaus kuro bazę data ir laikas. Su Subačiaus kuro bazės saugos ataskaita taip pat galima susipažinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje adresu www.vpgt.lt.

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-11-13 09:33
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“