Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Informacija apie pavojingąjį objektą – Uždarosios akcinės bendrovės „Topgas“ Kupiškio dujų pilstymo stotis

INFORMACIJA APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ – UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TOPGAS“

KUPIŠKIO DUJŲ PILSTYMO STOTIS


Veiklos vykdytojas – uždaroji akcinė bendrovė „Topgas“, įmonės kodas 302655630, adresas – Lukiškių g. 5, Vilnius.

Pavojingo objekto pavadinimas – Kupiškio dujų pilstymo stotis (toliau – Kupiškio DPS), esanti adresu: Slavinčiškio g.18, Slavinčiškio k., Kupiškio r. sav.


REIKALAVIMAI OBJEKTUI


Pavojingam objektui taikomi ir jame laikomasi pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17d. nutarimu Nr.966, reikalavimų. Vadovaujantis minėtais nuostatais Kupiškio DPS 2018 m. rugsėjo mėn. yra parengtas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas ir pateiktas pranešimas Savivaldybei.

 

ĮMONĖS VEIKLA

 

Šiuo metu pagrindinė Kupiškio DPS veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba suskystintomis naftos dujomis. Veikla apima:

  •  didmeninę prekybą suskystintomis naftos dujomis cisternose;
  •  didmeninę prekybą suskystintomis naftos dujomis balionuose;
  •  mažmeninę prekybą suskystintomis naftos dujomis balionuose;
  •  suskystintų naftos dujų tiekimą vartotojams;
  • buitinių dujų balionų pildymą.

 

Vykdydama didmeninę ir mažmeninę prekybą UAB „Topgas“ į Kupiškio DPS autocisternomis atsiveža SND, saugo jas SND rezervuarų parke, pristato klientams, užpildo buitinius dujų balionus ir pristato juos klientams. Degalinėje parduodami dujų balionai ir dujos automobiliams.

 

PAVOJINGOS MEDŽIAGOS

 

DPS saugoma pavojinga medžiaga – suskystintos naftos dujos (SND). SND keliami pavojai susiję su medžiagos fizinėmis-cheminėmis savybėmis. Tai SND degumas bei gebėjimas sudaryti sprogius mišinius su ore esančiu deguonimi, didesnis nei oro medžiagos tankis, sąlygojantis dideles sankaupas žemiau žemės paviršiaus, požeminėse komunikacijose ir pastatų rūsiuose.

Kupiškio DPS galimos avarijos – SND išsiliejimas į aplinką, sprogimas bei gaisras.

Išsiliejus į aplinką dujoms, žmones gali apsinuodyti, sprogimo atveju gali nukentėti nuo sprogimo bangos, o gaisro atveju gali nukentėti nuo karščio ir apsinuodyti degimo produktais.

Dujų oro mišinys gali užsidegti (sprogti), kai dujų ir oro santykis yra 1,6 – 9,5 proc. tūrio esant 20°C temperatūrai. Šis mišinys gali sprogti nuo bet kokio ugnies šaltinio (nuorūkos, trumpo elektros jungimo, kibirkšties ir kt.). Dujos gali užsidegti kai oro temperatūra yra ne tik teigiama, bet ir neigiama (iki -60°C).

 

PRANEŠIMAS APIE AVARIJĄ

 

 Įvykus avarijai Kupiškio DPS, artimiausi gyventojai informuojami garsine sirena. Platesnę informaciją apie tai, kaip elgtis per avariją, galima rasti elektroniniu formatu : www.topgas.lt.

 
 

PATIKRINIMAI

 

Paskutinį kartą žemesniojo lygio pavojingasis objektas UAB „Topgas“ Kupiškio dujų pilstymo stotis planinis patikrinimas vykdytas 2018 m. lapkričio mėnesį. Su patikrinimo medžiaga galima susipažinti Kupiškio DPS darbo dienomis apie tai iš anksto suderinus su atsakingais darbuotojais tel. +370 615 60442.

 

SMULKESNĖ INFORMACIJA

 

Smulkesnę informaciją apie pavojingą objektą gali suteikti atsakingi Kupiškio DPS darbuotojai darbo dienomis.

Telefonas informacijai +370 615 50442.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2019-04-04 12:56
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“