Kupiškio rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. ADV-495

(Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ADV-201 redakcija)

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ SĄRAŠAS

 

 

Kolektyvinės apsaugos statinių žemėlapis

 

Eil. Nr.

Savininkas (valstybės ar savivaldybės institucija, ūkio subjektas, kitas juridinis ar fizinis asmuo)

Adresas

1.

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras

Lauko g. 5A, Kupiškis

2.

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“

Taikos g. 6, Kupiškis

3.

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Šimonių skyrius

Skapiškio g. 18, Šimonių mstl., Kupiškio r.

4.

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Jaunimo g. 2, Kupiškis

5.

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis ,,Obelėlė“

P. Mažylio g. 16, Kupiškis

6.

Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos skyriusAntašavos mokykla-daugiafunkcis centras

Pergalės g. 8A, Antašava, Kupiškio r.

 

7.

Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyrius

Melioratorių g. 5, Noriūnų k., Kupiškio r.

8.

Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Vytauto g. 21, Kupiškis

9.

Kupiškio r.Subačiaus gimnazija

Aukštaičių g. 10, Subačius, Kupiškio r.

10.

Kupiškio r.Alizavos pagrindinė mokykla

Berželių g. 12, Alizavos mstl., Kupiškio r.

11.

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Adomynės ikimokyklinio ugdymo skyrius

Vilniškio g. 8, Adomynės k., Kupiškio r.

12.

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyrius Šepetos Almos Adamkienės mokykla-daugiafunkcis centras

Šepetos g. 4, Šepeta, Kupiškio r.

13.

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyrius

Mokyklos g. 5, Skapiškio k., Kupiškio r.

14.

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Krantinės g. 24, Kupiškis

15.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Gedimino g. 40, Kupiškis

16.

Kupiškio r.Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras

Morkūniškio g. 19, Rudilių k., Kupiškio r.

17.

Kupiškio meno mokykla

Gedimino g. 46, Kupiškis

18.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Skapiškio padalinys

Varpo g. 4, Skapiškis, Kupiškio r.

19.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Alizavos padalinys

Berželių g. 1, Alizava, Kupiškio r.

20.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šimonių padalinio Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas (buvusios Kupiškio rajono Juodpėnų mokyklos patalpos)

K. Spaičio g. 4, Juodpėnų k., Kupiškio r.

21.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Subačiaus padalinys

Aukštaičių a. 14, Subačius, Kupiškio r.

22.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Šimonių padalinys

Kupiškio g. 5, Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r.

23.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Naivių laisvalaikio salė (prijungta prie Skapiškio padalinio)

Mokyklos g. 1, Naiviai, Skapiškio sen., Kupiškio r.

24.

Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė

Krantinės g. 28, Kupiškis

25.

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Krantinės g. 30, Kupiškis

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-03-21 11:40
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“