Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtis

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ADV-569

(Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. ADV-201 redakcija)

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIS

 

Eil. Nr.

Pareigos Savivaldybės OC

Vardas, Pavardė

Pareigos

1.

Operacijų centro vadovas

Kęstutis Jakštas

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius

2.

Operacijų centro koordinatorė

Karina Vasiljeva

Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė)

OPERACINIO VERTINIMO IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS GRUPĖ

1.

Grupės vadovas

Saulius Kareiva

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vedėjas

2.

Grupės narė

Ingrida Bernatavičienė

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

3.

Grupės narė

Raimonda Simanavičiūtė

Savivaldybės administracijos vyr. civilinės saugos specialistė

4.

Grupės narys

Darius Totoris

Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono PK Veiklos skyriaus viršininkas

5.

Grupės narė

Neringa Urbonienė

Aplinkos apsaugos departamento prie AM Panevėžio valdybos Kupiškio aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausioji specialistė

6.

Grupės narė

Vida Kaupienė

Kupiškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė

7.

Grupės narys

Saulius Simanavičius

UAB „Kupiškio vandenys“ vyriausiasis inžinierius

8.

Grupės narys

Sigitas Dulksnys

UAB „Kupiškio komunalininkas“ vyriausiasis inžinierius

9.

Grupės narys

Kazys Pakšys

Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius

10.

Grupės narė

Rima Apšegienė

NVSC prie SAM Panevėžio departamento Kupiškio skyriaus vyresnioji specialistė

11.

Grupės narė

Angelė Trasikienė

NVSC prie SAM Panevėžio departamento Kupiškio skyriaus sveikatos stiprinimo specialistė

12.

Grupės narė

Raminta Morkūnaitė

Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistė

13.

Grupės narė

Sida Matuzevičienė

Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyresnioji specialistė

INFORMACIJOS VALDYMO IR ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ORGANIZAVIMO IR PALAIKYMO, VISUOMENĖS INFORMAVIMO GRUPĖ

1.

Grupės vadovė

Daiva Aleksandravičienė

Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėja

2.

Grupės narys

Laimutis Tilius

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresn. specialistas

3.

Grupės narė

Stasė Krestovienė

Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė

MATERIALINIO TECHNINIO APRŪPINIMO IR ADMINISTRAVIMO GRUPĖ

1.

Grupės vadovas

Erminijus Stankus

Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas

2.

Grupės narys

Vytis Zavackas

Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

3.

Grupės narė

Snieguolė Vairienė

Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyresnioji specialistė

4.

Grupės narė

Oksana Totorienė

Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyresnioji specialistė

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-04-23 10:53
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“