Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Daugiabučių valdymas

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ADMINISTRAVIMAS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 

Čia skelbiama naudinga informacija daugiabučio gyvenamojo namo valdytojams, gyventojams, pateikiami aktualūs teisės aktai, skelbiamas daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų sąrašas ir jų patikrinimo grafikas.

 

 

PLANINIS VALDYTOJŲ VEIKLOS PATIKRINIMO GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

Daugiabučio gyvenamojo namo adresas

Valdytojo pavadinimas

Valdytojo adresas

Patikrinimo terminas

1.

P. Mažylio g. 2A, Kupiškis

Bendrija „Radula“

P. Mažylio g. 2A-8, Kupiškis

2021 m. II ketvirtis

2.

Melioratorių g. 4, Noriūnų k., Noriūnų sen., Kupiškio r.

UAB „Kupiškio komunalininkas“

Energetikų g. 4, Kupiškis

2021 m. III ketvirtis

3.

A. Purėno g. 12, Kupiškis

UAB „Aukštaitijos būstas“

A. Purėno g. 10-3, Kupiškis ir J. Janonio g. 1, Panevėžys

2021 m. IV ketvirtis

 

Kupiškio rajono savivaldybėje veikia Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės komisija.

 

Komisijos darbas:

Komisijos funkcijos: Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas, atliekamas kartą per 1 metus, pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Planinių valdytojų veiklos patikrinimų planą (žr. lentelę).

Komisijos pirmininkas: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistas (teisininkas) Irmantas Gudas, tel. (8 459) 35 527, el. p. irmantas.gudas@kupiskis.lt

Kviečiame daugiabučio gyvenamojo namo valdytojus ir / ar gyventojus kreiptis į Komisiją susidūrus su problemomis sprendžiant administravimo problemas.

Komisijos veiklos tikslas: surinkti ir įvertinti informaciją, ir duomenis apie valdytojo veiklą, nagrinėti gyventojų prašymus ir skundus.


 

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“