Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas

 

 2018 m. liepos 12 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ( www.kupiskis.lt) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas.html) pasirašė projekto „Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas“ (projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0005) finansavimo ir administravimo sutartį.

 

Bendra projekto vertė – 746 169,02 euro. Projektui įgyvendinti skiriama 690 206,33 euro finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 55 962,69 euro Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ tikslus ir uždavinius. Daugiau informacijos apie 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu: www.esinvesticijos.lt.

                     

Projekto tikslas prisidėti prie viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo Kupiškio mieste.

Pagrindinė problema yra nepakankamai pritaikyta ir patraukli Kupiškio miesto viešoji infrastruktūra autobusų stoties pastatas ir jo prieigos atrodo nepatraukliai, infrastruktūra nusidėvėjusi, nepakankamai išvystyta, prasta autobusų keleivių viešosios paslaugos kokybė. Esama viešoji infrastruktūros būklė nesudaro prielaidų Kupiškio miesto gyventojams, svečiams bei verslininkams didinti socialinį ir ekonominį aktyvumą, nesudaro prielaidų investicijų pritraukimui, smulkaus verslo skatinimui ir plėtrai, ribotas paslaugų bendruomenei prieinamumas, nesukuriama tinkama ir kokybiška gyvenamoji aplinka gyventojams.
                    

Projekto veikla: projekto metu bus vykdomas viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškyje, (unikalus sklypo Nr. 4400-3535-7178) sutvarkymas bei Kupiškio autobusų stoties pastato (unikalus Nr. 5797-5006-1011), Gedimino g. 96, Kupiškyje, atnaujinimas, įsigyjami laukiamojo baldai.

 

Projekto nauda: įgyvendinus projektą pagerės paslaugos kokybė autobusų keleiviams Kupiškio autobusų stotyje, padidės paslaugų pasiūla verslui ir turizmui, bendruomenei, pagerės jų prieinamumas ir kokybė.

Įgyvendinus projektą numatomi tiesioginiai projekto rezultatai:

1. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 7 486,97 m².

2. Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 595 m². 

 

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas [email protected].

 

 

Parengė Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Daugytė-Graužlienė.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2018-07-24 16:23
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“