Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

  

 

2017 m. kovo 17 d. su biudžetine įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (https://www.lvpa.lt) buvo pasirašyta projekto „Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“          Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-51-0001 finansavimo ir administravimo sutartis. Bendra projekto vertė – 227 152,95 euro. Projekto įgyvendinimui skiriama 193 080,00 eurų finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), 34 072,95 euro projekto įgyvendinimui skirs projekto vykdytojas –  Biržų rajono savivaldybė bei projekto partneriai – Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų savivaldybės. Kupiškio rajono savivaldybei tenkanti suma projektui – 57 728 eurai, iš šių lėšų 49 068,80 euro ES skiriamos lėšos, 8659,20 euro – Kupiškio savivaldybės dalis).

Projekto poreikis: Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų savivaldybėse gausu turizmo trasų ir turizmo maršrutų. Turizmo trasos ir turizmo maršrutai apjungia savivaldybėse esančius kultūrinio paveldo objektus bei kitas lankytinas vietas. Esamos turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros nepakanka, kad būtų užtikrintas tinkamas visuomenės informuotumas apie turizmo trasose ir turizmo maršrutuose esančias lankytinas vietas. Pagrindinės problemos, kurias siekiama išspręsti įgyvendinus projektą, šios: nepakankamas visuomenės informuotumas apie turizmo trasose ir turizmo maršrutuose esančias lankytinas vietas; nepakankamas turizmo ženklinimo infrastruktūros objektų kiekis.

 

Pagrindinis projekto tikslas – išplėsti ir pakelti į aukštesnį informatyvumo lygmenį keturiose savivaldybių teritorijose – Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio – esančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą, įrengiant naujus ženklinimo ir infrastruktūros objektus.

Projekto vykdymo metu numatyta įrengti naujus ženklinimo infrastruktūros objektus, kurių paskirtis apimtų detalesnės informacijos apie turizmo trasas, turizmo maršrutus bei jose esančius lankytinus objektus pateikimą. Nauji ženklinimo infrastruktūros objektai bus įrengiami projekto pareiškėjo bei projekto partnerių savivaldybėse – Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų savivaldybių teritorijose.

 

Įgyvendinus projektą numatomi tiesioginiai projekto rezultatai:

1. Kartu su partneriais Biržų, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybių administracijomis įrengti 8 didelius informacinius stendus, informuojančius apie esančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų išdėstymą Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybių teritorijose.

2. Įrengti nukreipiančiuosius informacinius ženklus, informacinius stendus, pėsčiųjų rodykles: Kupiškio rajone bus įrengta 76 informaciniai kelio ženklai Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ ir / ar Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“.

3. Įrengti 2 didelius informacinius stendus (5600x6000x3000) bendrai keturių savivaldybių informacijai, 2 dvipusius informacinius stendus su apšvietimu (2250x2590x1750), 1 informacinį stendą su stogeliu (2500x1500), 2 krypties rodykles pėstiesiems.

 

Planuojama, kad įgyvendinus projektą ir įrengus naujus turizmo infrastruktūros ženklinimo objektus, bus sukurta vieninga regiono (Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų) lankytinų vietų ženklinimo sistema, kuri Lietuvos gyventojus skatins dažniau keliauti ir pažinti savo kraštą, regioną, gerins atvykstamąjį turizmą. Suinteresuotiems asmenims bus lengviau pastebėti ir surasti turizmo trasose ir turizmo maršrutuose esančias lankytinas vietas, padidės lankytinas vietas aplankančių asmenų skaičius, tai teigiamai veiktų prie lankytinų vietų įsikūrusių verslininkų veiklą.

 

Parengė Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Daugytė-Graužlienė.

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2017-04-14 15:20
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“