Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k., sutvarkymas

  

2018 m. balandžio 12 d. biudžetinė įstaiga Aplinkos projektų valdymo agentūra (https://www.apva.lt) ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas – www.kupiskis.lt ) pasirašė projekto „Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k., sutvarkymas“ (projekto Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0025) finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė – 775 124,46euro. Projektui įgyvendinti skiriama 736 368,24euro finansinė parama iš Europos Sąjungos fondų lėšų ir 38 756,22euro Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.6.1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“ tikslus ir uždavinius. Daugiau informacijos apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu www.esinvesticijos.lt.

Projektui keliamas tikslas – siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai bei pavojingų cheminių medžiagų grunte ir požeminiame vandenyje lygį, sutvarkyti Kupiškio r., Noriūnų sen., Noriūnų k. esantį pavojingos taršos židinį. Projektas inicijuotas atsižvelgiant į ekogeologinių tyrimų rezultatus: nustatyta, kad buvusios naftos bazės Noriūnų k., Kupiškio r., ~ 0,17 ha teritorijoje esantis gruntas ir gruntinis vanduo stipriai užterštas dyzelino eilės (C10-C28) angliavandeniliais ir sunkiaisiais (C10-C40) angliavandeniliais. Projekto metu planuojama atlikti naftos produktais užteršto žemės paviršiaus grunto ir gilesniųjų žemės sluoksnių grunto valymo darbus. Užterštas gruntinis vanduo tiesioginio pavojaus žmonių sveikatai nekelia, todėl jo valyti nėra būtinybės, vandens tarša turėtų sumažėti iki ribinės vertės pašalinus užterštą gruntą.

Įgyvendinus projektą numatomas tiesioginis projekto rezultatas rekultivuotas 0,17 ha žemės plotas.

Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta naftos produktais užteršta teritorijos dalis ir taip sumažintas grunto užterštumo lygis, užkirstas kelias taršos migracijai, sudarytos sąlygos gruntinio vandens savaiminiam apsivalymui. Sutvarkius pavojingos taršos židinį bus išvengta pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai, sumažės pavojingų cheminių medžiagų grunte ir požeminiame vandenyje lygis. Atliktų užterštos teritorijos tvarkymo darbų rezultatai bus pateikiami Lietuvos geologijos tarnybai ekspertiniam įvertinimui pagal patvirtintą LR Finansų ministerijos formą tvarkymo darbų ataskaitoje. LGT pateikus pastabų dėl valymo darbų kokybės, vykdytojas šias pastabas įvertins, ištaisys trūkumus ir gaus teigiamą LGT išvadą. Sutvarkyta ir išvalyta teritorija taps patrauklesnė, bus galimybė suformuoti naują žemės sklypą ir perduoti naudojimui aukciono būdu ekonominės ar socialinės veiklos vystymui. Sutvarkyta teritorija kitiems asmenims galės būti parduota ar išnuomota atviro aukciono būdu.

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas [email protected].

 

Parengė Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Daugytė-Graužlienė.

 

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-04-06 10:28
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“