Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms

 

Vidaus reikalų ministerija skyrė finansavimą centrinės Kupiškio dalies ir jos prieigų sutvarkymo projektui, artimiausiu metu  Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas.html) 2017 m. liepos 21 d. pasirašė projekto „Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms“ projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0002 finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė – 2 082 963,58 euro. Projekto įgyvendinimui skiriama 1 926 741,31 euro finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 156 222,27 euro Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ tikslus ir uždavinius.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas gyventojų užimtumo didinimui Kupiškio rajone, skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą Kupiškio mieste.

Kupiškio rajono problemos – spartesnis gyventojų skaičiaus mažėjimas nei šalyje ir Panevėžio apskrityje, didesnis nedarbo lygis, mažėjantis veikiančių ūkio subjektų skaičius, mažesnės tiesioginės užsienio ir materialinės investicijos - lemia, kad Kupiškio miestas ir rajonas yra nepatrauklūs investuotojams. Kupiškio miesto gyventojams ir svečiams nėra sudarytos sąlygos naudotis modernia bei patrauklia laisvalaikio ir rekreacine infrastruktūra. Tai netenkina rajono gyventojų ir svečių poreikių, mažina rajono investicinės ir verslo aplinkos patrauklumą. Centrinėje miesto dalyje esanti Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė ir jos prieigos yra pagrindinis Kupiškio miesto traukos centras, tačiau nesutvarkyta infrastruktūra neleidžia tenkinti gyventojų laisvalaikio ir rekreacinių poreikių, didinti verslo paklausos ir centrinės miesto dalies investicinio patrauklumo. Kupiškyje trūksta patrauklaus miesto traukos centro, kuriame galėtų vykti įvairios miesto šventės, renginiai, mugės, gyventojai galėtų praleisti laisvalaikį, aplink šį traukos centrą galėtų kurtis smulkieji verslai.

Projektui keliamas uždavinys – viešųjų erdvių atnaujinimas. Siekiant sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėje teritorijoje, skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą, projekto vykdymo metu bus atnaujinamas Kupiškio miesto traukos centras Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė ir jos prieigos, padarant ją miesto traukos centru, sukuriant gyventojų poilsiui tinkamą infrastruktūrą, skatinant gyventojų užimtumą, didinant paklausą vietos verslams ir patrauklumą privačioms investicijoms.

Projekto metu bus sutvarkyta centrinėje miesto dalyje esanti Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė ir jos prieigos: atnaujinama aikštės danga, įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė, vietos prekybai, atnaujinami šaligatviai, įrengiamas fontanas, apšvietimo ir lietaus nuotekų sistema, mažoji architektūra, želdiniai, įrengiamas viešasis tualetas.

Įgyvendinus projektą, bus sukurta funkcionali ir patraukli investicinė aplinka, prisidedama prie palankių sąlygų sudarymo gyventojų užimtumo didinimui bei paslaugų sektoriui, socialinės ir ekonominės plėtros skatinimo mieste, padidės miesto investicinis patrauklumas.

 

Parengė Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Daugytė-Graužlienė


 

 

 

 

Aikštės atnaujinimo metu bus suformuotos patogios erdvės įvairiems miesto renginiams, šventėms, mugėms, zona prekybai, numatyta bevielio interneto zona, dvi poilsio zonos (erdvė prie fontano, taip pat erdvė priešais viešosios bibliotekos pastatą), į geriau matomą vietą perkeliama paminklo L. Stuokai-Gucevičiui vieta, įrengtas naujas viešasis tualetas, atnaujinama mažoji architektūra, apšvietimo ir lietaus nuotekų sistemos, įrengiamos automobilių parkavimo vietos. Atnaujinta miesto aikštė taps patogi gyventojams, miesto svečiams, bus patogus patekimas ir judėjimas po aikštę žmonėms su negalia, tėvams su mažais vaikais vežimėliuose.

Aikštės renovacijos darbus atliks konkursą laimėjusi UAB „Dailista“, aikštės prieigų sutvarkymo darbus atliks UAB „Nodama“. Bendra sutarčių vertė – 1,776 mln. eurų.

Pradžioje bus atliekami seno grindinio, fontano demontavimo darbai. Prasidėjus darbams bus aptverta didžioji aikštės dalis, paliekant aikštės kraštus, kad būtų užtikrintas patekimas į aikštėje įsikūrusias įstaigas, eismas Gedimino g. ir L. Stuokos- Gucevičiaus a. ribojamas nebus.

 


 

 

 


 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2019-01-23 14:00
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“