Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas

 


 

2016 m. rugpjūčio mėn. 29 d. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas.html) ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas – www.kupiskis.lt ) pasirašė projekto „Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas“ projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0001, finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė – 121 993,15 euro. Projekto įgyvendinimui skiriama 103 694,17 euro finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo, 12 199,32 euro Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 6 099,66 euro Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ tikslus ir uždavinius. Daugiau informacijos apie 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu: www.esinvesticijos.lt.

Pagrindinis projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų investicijų pritraukimui ir gyventojų užimtumui Kupiškio mieste sudarymo.

 Projektas inicijuotas žvelgiant į prastesnius socialinius-ekonominius rodiklius Kupiškio mieste lyginant su apskrities ir šalies rodikliais. Kupiškio miesto ir rajono problemos – spartesnis nei šalyje gyventojų skaičiaus mažėjimas, didesnis nedarbo lygis, mažėjantis veikiančių ūkio subjektų skaičius, mažesnės tiesioginės užsienio ir materialinės investicijos. Kupiškyje nėra teritorijų, patrauklių ir pritaikytų komercinėms veikloms vykdyti, nėra palankios aplinkos investicijoms. Nepatraukli aplinka investicijoms neskatina ekonominės plėtros, darbo vietų kūrimo, didina socialinę ekonominę atskirtį.

Įgyvendinus projektą numatomi tiesioginiai projekto rezultatai:

 1. Sutvarkius verslo plėtrai nenaudojamą sklypą (apleistą gamybinę teritoriją), bus sudaromos sąlygos komercinių veiklų ir investicijų pritraukimui: 
 • įvažų į sklypą įrengimas – 420 kv.m,
 • pėsčiųjų-dviračių tako su apšvietimu įrengimas – 223 kv.m,
 • šviestuvų įrengimas – 15 vnt.,
 • lauko tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio tinklai – 224,24 m;
 • lauko vandentiekio tinklai – 118,85 m,
 • lauko buitinių nuotekų tinklai – 201,25 m,
 • lauko lietaus nuotekų tinklai – 307,05 m,
 • elektros tinklai – 409 m,
 • nugriaunama (išmontuojama) esama gelžbetoninių segmentų tvora,
 • naikinamas esamas asfaltbetonio dangos pėsčiųjų takas.


Projekto įgyvendinimo metu sukurta funkcionali ir patraukli investicinė aplinka, prisidedama prie palankių sąlygų sudarymo gyventojų užimtumo didinimui bei paslaugų sektoriui, socialinės ir ekonominės plėtros skatinimo mieste, didėja miesto investicinis patrauklumas, kompleksiškai tvarkomas miestas, pritraukiamos privačios investicijos, sudaromos sąlygos kurti naujas darbo vietas.


Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas: [email protected].

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2016-10-31 10:30
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“