Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas

 

 STARTUOJA PROJEKTAS „INTEGRUOTŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“

 

Projekto pavadinimas ir numeris

Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001 „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“

Programos pavadinimas ir tikslas

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kovas su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“

 

Priemonės tikslas – sukurti ir įdiegti integruotą priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės integracijos sistemą, kuri padidintų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų, socialinės rizikos šeimoms bei jose gyvenantiems vaikams, mažinant jų socialinę atskirtį, gerinti ankstyvosios intervencijos, specializuoto priklausomybių gydymo, socialinės integracijos bei žemo slenksčio paslaugų prieinamumą ir kokybę suaugusiesiems ir vaikams.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis

2019-10-30–2022-10-30 (36 mėnesiai)

Projekto tikslai

1. Sukurti integruotą ankstyvosios diagnostikos, priklausomybių gydymo ir socialinės pagalbos sistemą, kuri padidins asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, socialinės rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams. Siekiant efektyvaus veiklos organizavimo ir paslaugų prieinamumo gerinimo numatoma parengti integruotos sistemos diegimo savivaldybėse tvarkos aprašus, aiškiai nustatant įstaigų, teikiančių priklausomybės ligų diagnostikos, gydymo ir socialinės integracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus.

 

2. Kelti priklausomybės ligų srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją ir profesinius sugebėjimus. Specialistų apmokymas kels bendrą teikiamų paslaugų kokybę su tikslu mažinti atkryčio galimybę bei didins specialistų darbo našumą. Specialistai plačiau galės taikyti atvejo vadybos, motyvacinio interviu, ankstyvosios diagnostikos ir kitus, mokslu pagrįstus, pagalbos metodus.

Projektas įgyvendinamas kartu su 15-lika savivaldybių iš 10-ties Lietuvos apskričių.

 

Projekto veiklos ir rezultatai:

Kokybinis dabartinės situacijos tyrimas, integruotos sistemos tvarkos aprašų parengimas 15-oje Lietuvos savivaldybių, integruotos sistemos diegimas 15-oje Lietuvos savivaldybių, 2 tarptautinės konferencijos, 30 apskritojo stalo diskusijų, 30 visuomenės informavimo renginių, įdiegtos integruotos sistemos vertinimo tyrimas, mokymai atvejo vadybos, motyvacinio interviu, intervizijų vedimo, žemo slenksčio, priklausomybės nuo alkoholio ankstyvos diagnostikos, ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo, užkrečiamųjų ligų prevencijos temomis (apmokyta virš 3000 specialistų), priklausomybės konsultantų rengimas (parengta 120 specialistų).

Projekto biudžetas

Projekto biudžetas – 924 815,47 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos lėšos – 786 093,15 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 138 722,32 Eur.

Projekto partneriai

Projekto vykdytojas – Respublikinis priklausomybės ligų centras.

Partneriai:

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

Kupiškio rajono savivaldybės administracija;

Alytaus miesto savivaldybės administracija;

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

Alytaus rajono savivaldybės administracija;

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

Kauno miesto savivaldybės administracija;

Švenčionių rajono savivaldybės administracija;

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

Raseinių rajono savivaldybės administracija;

Pasvalio rajono savivaldybės administracija;

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

 

Kontaktinė informacija

Projekto koordinatorė Kristina Daugytė-Graužlienė

Tel. (8459) 35 495,

el. p. [email protected]

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2020-01-20 10:16
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“