Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje

DĖL DALYVAVIMO PROJEKTO VEIKLOSE (GALIMYBIŲ LANKYTI MOKYMUS, PSICHOLOGŲ KONSULTACIJAS IR KT.) MALONIAI PRAŠOME KREITIS ŽEMIAU NURODYTAIS KONTAKTAIS Į BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ DARBUOTOJUS:

 

RUDILIŲ BŠN:

Regina Šimėnienė tel. 8 676 17 335, el. paštas simeniene.regina@gmail.com

Saulius Kulnickas tel. 8 610 60 642, el. paštas saulkulnas@gmail.com

 

ANTAŠAVOS BŠN: 

Virginija Vanagienė tel. 8 612 89 084, el. paštas virginijavanagiene@gmail.com

Vaida Arlauskienė  tel. 8 618 40 302, el. paštas arlavaida@gmail.com

Zita Aukštikalnienė tel. 8 616 56 657, el. paštas zitauks@gmail.com

 

ADOMYNĖS BŠN:

Aldona Baltutienė tel. 8 656 88 374, el. paštas abaltutiene@gmail.com

Laima Ramaškienė tel. 8 612 32 668, el. paštas laimara00@gmail.com

 

PROJEKTO PARTNERIO ATSTOVO KONTAKTAI:

VŠĮ KUPIŠKIO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Viktorija Gabriūnienė tel. 8 624 71 338, el. paštas kupiskiovdc@gmail.com


 

 

APIE PROJEKTĄ

 

2016 m. pabaigoje Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinis fondas pasirašė finansavimo sutartį ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektui „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ finansuoti (projekto Nr.08.4.1.-ESFA-V-416-01-0006).

Projekto tikslas – įgalinti Kupiškio rajono savivaldybėje gyvenančias šeimas ir (ar) asmenis tinkamai veikti krizinėse situacijose, susijusiose su emocinių, socialinių, vaikų ugdymo, saviraiškos poreikių tenkinimu bei tarpusavio santykiais, sudarant sąlygas gauti kokybiškas kompleksines paslaugas.

Bendruomeninių šeimos namų veiklas organizuoja ir koordinuoja VšĮ Kupiškio vaikų dienos centras.

Projekto metu paslaugos teikiamos trijuose Bendruomeniniuose šeimos namuose, kurie įsikūrė Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universaliame daugiafunkciame centre, Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriuje Antašavos mokykloje-daugiafunkciame centre ir Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos skyriuje Adomynės mokykloje-daugiafunkciame centre.

 

PROJEKTO REZULTATAI 2018 M. PABAIGOJE

Projekto veikla

Paslaugas gavusių / veikloje dalyvavusių unikalių asmenų skaičius

Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą

542

Psichosocialinė pagalba

281

Individualios psichologo konsultacijos

204

Grupinės šeimos konsultacijos

176

Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos

313

Savaitgalio stovykla šeimoms

84

Vasaros stovykla šeimoms

84

Tėvų klubas

167

Vaikų klubas

135

Šeimos finansų planavimo ir valdymo mokymai

65

Šeimos teisės mokymai

68

Bendravimo šeimoje ir konfliktų valdymo mokymai

65

Sveikos gyvensenos mokymai

69

Pozityvios tėvystės mokymai

157

 

Europos socialiniam fondui pritarus, projekto veiklos bus tęsiamos iki 2019 m. kovo 31 d.

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, projekto vadovė


 

    Kupiškio rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai

 


 

Kompleksinės paslaugos šeimai


 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-01-28 13:58
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“