Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Konteinerinės atliekų surinkimo sistemos tobulinimas ir vystymas Kupiškio rajone

 

 

 

 

2017 m. vasario 7 d. biudžetinė įstaiga Aplinkos projektų valdymo agentūra (https://www.apva.lt) ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas – www.kupiskis.lt) pasirašė projekto „Konteinerinės atliekų surinkimo sistemos tobulinimas ir vystymas Kupiškio rajone“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-51-0001 finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė – 423 905,67 euro. Projekto įgyvendinimui skiriama 360 319,82 euro finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 63 585,85 euro Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ tikslus ir uždavinius. Daugiau informacijos apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu www.esinvesticijos.lt.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti komunalinių atliekų surinkimo pajėgumus Kupiškio rajono savivaldybėje, plėtojant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą Kupiškio rajono savivaldybėje bei informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Projektas inicijuotas atsižvelgiant į nepakankamus Kupiškio rajono savivaldybės atliekų surinkimo pajėgumus ir neišplėtotą atliekų rūšiavimą rajone. Projekto metu planuojama įrengti ir atnaujinti antžemines aikšteles, kartu įsigyjant reikalingus konteinerius bei vykdyti visuomenės informavimą atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Įgyvendinus projektą numatomi tiesioginiai projekto rezultatai:

1. Įrengtos / rekonstruotos 58 antžeminės konteinerinės aikštelės.

2. Pastatytas 321 naujas konteineris.

3. Įvykdyta visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais kampanija.

Planuojama, kad įgyvendinus projektą ne tik bus sudarytos sąlygos tinkamai teikti atliekų tvarkymo Savivaldybėje paslaugą, bet kartu bus padidintas surenkamų antrinių žaliavų kiekis bei sukurti/pagerinti atskiro komunalinio atliekų surinkimo pajėgumai iki 1013,69 t.

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas [email protected].

 

Parengė Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Daugytė-Graužlienė

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2017-02-15 16:06
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“