Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio rajono savivaldybėje

 KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2019 m. gruodžio 30 d. biudžetinė įstaiga Aplinkos projektų valdymo agentūra (https://www.apva.lt) ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas – www.kupiskis.lt) pasirašė projekto „Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio rajono savivaldybėje“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0012 finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė – 234 693,37euro. Projekto įgyvendinimui skiriama 199 489,36euro finansinė parama iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (ERPF) ir 35 204,01 euro Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslus ir uždavinius. Daugiau informacijos apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu www.esinvesticijos.lt.

Pagrindinis projekto tikslas–pagerinti kraštovaizdžio vizualinį potencialą Kupiškio rajone.

Panevėžio apylinkės teismas pagal pareiškėjos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pareiškimą dėl apskaitytų statinių pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo Savivaldybės nuosavybėn, pripažino bešeimininkiu ir perdavė Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuosavybėn 51 bešeimininkį pastatą, esantį Kupiškio rajono teritorijoje. Griūnantys statiniai yra tapę vizualios taršos objektais, dominuojančiais kaimo kraštovaizdyje, dalis jų kelia grėsmę žmonių saugumui, mažina aplinkos kokybę, todėl Savivaldybė, siekdama prisidėti prie kraštovaizdžio estetinio vaizdo gerinimo ir Kupiškio rajono bei šalies patrauklumo gerinimo, inicijavo projektą „Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio rajono savivaldybėje“.

Projekto vykdymo metu numatyta likviduoti 51 teismo sprendimu bešeimininkiu pripažintą pastatą: buvusias fermas, sandėlius, kitus žemės ūkiui būdingus pastatus.

Projekto siekiami rezultatai – likviduotas 51 bešeimininkis pastatas, bendra sutvarkyta teritorija – 3,72 ha.

Planuojama, kad įgyvendinus projektą bus sutvarkyta gyvenamoji aplinka, patrauklus kraštovaizdis, teritorija išnaudojama tikslinei paskirčiai (žemės ūkiui, poilsiui, rekreacijai). Projektas prisidės prie kraštovaizdžio estetinio vaizdo, gyvenamosios aplinkos patrauklumo gerinimo.

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas [email protected].

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-06-14 15:02
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“