Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui

Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas.html) 2018 m. kovos 8 d. pasirašė projekto „Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui“ projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0004 finansavimo ir administravimo sutartį.

 

Bendra projekto vertė – 497 310,55 euro. Projekto įgyvendinimui skiriama 270 439,40 euro finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 23 862,30 euro Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ tikslus ir uždavinius.

 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas didėti gyventojų užimtumui Kupiškio mieste, skatinant socialinę ir ekonominę plėtrą.

Kupiškio mieste esama viešoji infrastruktūra Kupiškyje yra nepatraukli, susidėvėjusi, nesudaranti prielaidų investicijų pritraukimui, smulkaus verslo skatinimui ir plėtrai, aktyviai bendruomenės veiklai, nepakankamai pritaikyta vietos gyventojų ir svečių kultūrinei, rekreacinei veiklai. Suplanuotu projektu siekiama skatinti investicijų pritraukimą, sudaryti sąlygas smulkiojo verslo plėtrai, gyventojų kultūrinių, rekreacinių, sveikatinimo ir laisvalaikio praleidimo galimybėms bei saugumui, atnaujinti viešąją infrastruktūrą, modernizuoti viešosios traukos centrą, sutvarkyti viešąsias erdves – teritoriją ir prieigas prie Kultūros centro, dešinįjį Kupos upės šlaitą, atnaujinant/ įrengiant pėsčiųjų takus projekto teritorijoje, mažosios architektūros elementus, sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūrą.

 

Įgyvendinus projektą tiesioginę naudą gaus šios tikslinės grupės: 1) investuotojai, ūkio subjektai, viešosios įstaigos – dėl sukurtos patrauklios aplinkos smulkiajam verslui, investicijoms bus juntama socialinė – ekonominė nauda Kupiškio miesto ir rajono gyventojams bei verslo subjektams, kadangi padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams bei potencialiems investuotojams, bus sudarytos patrauklios sąlygos smulkiajam verslui, amatininkams ir prekybininkams, nes bus įrengta zona tinkanti prekybai, mugėms. Atnaujintas viešosios traukos centras sudarys palankias sąlygas paslaugų sektoriaus plėtrai, prisidės prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo; 2) Kupiškio miesto ir rajono gyventojai – dėl sutvarkytos ir įrengtos viešosios infrastruktūros bei viešųjų erdvių, modernizuoto miesto traukos centro padidės vietos gyventojų fizinio aktyvumo, laisvalaikio praleidimo ir poilsio galimybės, išaugs vietos bendruomenės pasitenkinimas valdžios institucijomis, gyventojų saugumas; 3) Kupiškio rajono savivaldybės administracija – dėl atnaujintos viešosios infrastruktūros pagerės Kupiškio miesto įvaizdis, taps patrauklesnis investuotojams, verslininkams, sumažės gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumai Panevėžio regione. 

 

Parengė Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Arūnas Valintėlis

 


 

Kitos paskirties inžinierinių statinių (sklypo kad. Nr. 4400-4016-2296) Gedimino g. 40, kelių ir sporto paskirties inžinierinio statinio Kupiškio mieste paprastojo remonto, kelių ir sporto paskirties inžinierinių statinių Kupiškio mieste naujos statybos, projektas

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2019-04-08 17:08
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“