Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio r. Adomynės k. Dvaro g., Juodpėnų k. K. Spaičio g., Valakų k. privažiavimo rekonstravimas

 

 KUPIŠKIO R. ADOMYNĖS K. DVARO G., JUODPĖNŲ K. K. SPAIČIO G., VALAKŲ K. PRIVAŽIAVIMO REKONSTRAVIMAS“

 

 

2018 m. vasario 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Kupiškio r. Adomynės k. Dvaro g., Juodpėnų k. K. Spaičio g., Valakų k. privažiavimo rekonstravimas“, projekto kodas – 20KI-KP-17-1-01956-PR001, finansavimo ir administravimo sutartį, kurioje pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektui įgyvendinti yra skirta iki 167968 eurų parama, arba 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, iš jų: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 142773 eurai; Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – iki 25195 eurų. Kupiškio rajono savivaldybės administracija projektui įsipareigojo skirti ne mažiau kaip 41993 eurus arba 20 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Bendra projekto vertė – 209961 euras.

Projekto investicijos nukreiptos į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto sukūrimą, o tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo vietovėje gyvenantys asmenys.

Projekto poreikis kilo dėl itin blogos vietinės reikšmės gatvių būklės: danga daugelyje vietų suaižėjusi, nelygi ir duobėta, neatlaiko padidėjusio apkrovimo, didelės eksploatavimo išlaidos. Dėl nusidėvėjusių gatvių kaimų gyventojai patiria materialinius nuostolius ir socialinius nepatogumus. Tai neigiamai įtakoja žmonių gyvenimo sąlygas, jų sveikatą bei daro neigiamą poveikį aplinkai. Projektu bus siekiama pagerinti Kupiškio rajono vietinės reikšmės kelių tinklą, kad šie tenkintų didėjančius eismo poreikius bei savo techniniais parametrais priartėtų prie tarptautinių standartų bei sumažintų avarijų skaičių.

Projekto tikslas skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą Kupiškio rajono savivaldybės kaimo vietovėse, gerinant susisiekimo infrastruktūrą.

Projekto įgyvendinimo metu ketinama Dvaro g. (0,634 km ilgio) Adomynės kaime ir K. Spaičio g. (0,960 km ilgio) Juodpėnų kaime įrengti naują asfaltbetonio dangą, atnaujinti kelkraščius ir įvažas. Privažiavimo nuo krašto kelio Daugpilis–Panevėžys į Valakų kaimą kelio ruože (0,336 km ilgio) įrengti asfaltbetonio dangą vietoj esamos žvyro dangos.

Įgyvendinus projektą laukiamas projekto poveikis: pagerėjusios eismo sąlygos, padidėjęs eismo saugumas, sumažėjęs neigiamas poveikis žmonių gyvenimo kokybei, sumažėjęs neigiamas poveikis aplinkai, sumažėjusios kelio priežiūros ir transporto priemonių eksploatacinės išlaidos, pagerėjęs rajono estetinis vaizdas.

 

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas tel. (8 459) 35 507, el. paštas mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.

 

Daugiau informacijos apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos paramą ir teisės aktus galite rasti adresu: www.nma.lt/.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-06-03 15:36
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“