Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio r. Šepetos k. Saulėtekio g. ir Skodinio g. rekonstravimas

 

KUPIŠKIO R. ŠEPETOS K. SAULĖTEKIO G. IR SKODINIO G. REKONSTRAVIMAS

 

 2018 m. gegužės 29 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Kupiškio r. Šepetos k. Saulėtekio g. ir Skodinio g. rekonstravimas“ (projekto kodas – 20KI-KP-17-1-01957-PR001), finansavimo ir administravimo sutartį, kurioje pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektui įgyvendinti yra skirta iki 183839 eurų parama, arba 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, iš jų: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 156263 eurai; Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – iki 27576 eurai. Kupiškio rajono savivaldybės administracija projektui įsipareigojo skirti ne mažiau kaip 47419 eurų arba 20 proc., tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Bendra projekto vertė – 231258 eurai.

Projekto investicijos nukreiptos į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto sukūrimą, o tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo vietovėje gyvenantys asmenys.

 

Projekto poreikis kilo dėl to, kad esanti gatvių asfalto danga yra prastos būklės, yra susidariusios provėžos ir atsiradusios išdaužos. Tai labai apsunkina kasdienį gyventojų judėjimą, neigiamai įtakoja eismo saugumą, smarkiai išaugina gatvės priežiūros kaštus, didina oro taršą dėl sumažėjusio automobilių važiavimo greičio, neigiamai veikia gyvenimo ir verslo aplinką.

 

Projektu bus siekiama pagerinti Kupiškio rajono vietinės reikšmės kelių tinklą, kad šie tenkintų didėjančius eismo poreikius bei savo techniniais parametrais priartėtų prie tarptautinių standartų bei sumažintų avarijų skaičių.

 

Projekto tikslas skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą Kupiškio rajono savivaldybės kaimo vietovėse, gerinant susisiekimo infrastruktūrą.

 

Projekto įgyvendinimo metu ketinama Saulėtekio (0,525 km ilgio) ir Skodinio (0,608 km ilgio) gatvėse, Šepetos kaime, įrengti naujus gatvės pagrindus su nauja asfaltbetonio danga, taip pat numatoma įrengti gatvių kelkraščius ir įvažas.

Įgyvendinus projektą laukiamas projekto poveikis: pagerėjusios eismo sąlygos, padidėjęs eismo saugumas, sumažėjęs neigiamas poveikis žmonių gyvenimo kokybei, sumažėjęs neigiamas poveikis aplinkai, sumažėjusios kelio priežiūros ir transporto priemonių eksploatacinės išlaidos, pagerėjęs rajono estetinis vaizdas.

 

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas tel. (8 459) 35 507, el. paštas [email protected].

 

Daugiau informacijos apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos paramą ir teisės aktus galite rasti adresu: www.nma.lt/.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2019-06-03 15:36
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“