Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio r. Šimonių sen. Šimonių mstl. centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymas

  
KUPIŠKIO R. ŠIMONIŲ SEN. ŠIMONIŲ MSTL. CENTRINĖS DALIES VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS

 

 

2019 m. sausio 7 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Kupiškio r. Šimonių sen. Šimonių mstl. centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymas“ (projekto kodas – 20KI-KP-17-1-01958-PR001) finansavimo ir administravimo sutartį, kurioje pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektui įgyvendinti yra skirta iki 188330 eurų parama, arba 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, iš jų: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 160080 eurų; Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – iki 28250 eurų. Kupiškio rajono savivaldybės administracija projektui įsipareigojo skirti ne mažiau kaip 47485 eurus, arba 20 proc., tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Bendra projekto vertė – 235815 eurų.

Projekto investicijos nukreiptos į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto sukūrimą, o tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo vietovėje gyvenantys asmenys.

Projekto poreikis kilo dėl to, kad Šimonių miestelio centrinės dalies viešųjų erdvių infrastruktūra yra pasenusi: pėsčiųjų takų dangos nusidėvėjusios, esamas parkas nesutvarkytas, nėra suoliukų ir šiukšlių dėžių, neįrengtas apšvietimas. Dėl kokybiškos viešosios infrastruktūros trūkumo prastėja vietos gyventojų pasitenkinimas savo gyvenamąja aplinka, jaučiama socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo, nukenčia organizuojamų renginių kokybė, blogėja verslo aplinkos vertinimas. Šios problemos prisideda prie emigracijos iš kaimo vietovių skatinimo, lemia darnios plėtros stabdymą.

Projektu siekiama prisidėti prie vietos gyventojų socialinio, ekonominio bei kultūrinio aktyvumo, skatinti juos aktyviau bendrauti, įsitraukti į bendruomenės organizuojamas veiklas ir renginius. Jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus, bus sudaryta galimybė laiką su vaikais leisti parke, dalyvauti renginiuose, tokiu būdu bus skatinamas ir vaikus auginančių tėvų tarpusavio bendravimas. Įrengti lauko treniruokliai skatins jaunimą rinktis aktyvų laisvalaikį. Taip pat bus gerinama ir Šimonių miestelio verslo aplinka (lankytojai galės aktyviau naudotis miestelio centrinėje dalyje esančių verslo ir kultūros įstaigų paslaugomis).

Projekto tikslas skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą Kupiškio rajono savivaldybės kaimo vietovėse, gerinant viešąją infrastruktūrą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti Šimonių miestelio centrinėje dalyje esančią apie 0,4 ha ploto viešąją erdvę: atnaujinti ir naujai įrengti pėsčiųjų takus, sutvarkyti esamą parką, atnaujinti žaliuosius plotus, atnaujinti esamas dangas, pasodinti naujų augalų, įrengti suoliukus su šiukšlių dėžėmis, įrengti lauko treniruoklius, įrengti apšvietimą.

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas [email protected].

Daugiau informacijos apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos paramą ir teisės aktus galite rasti adresu www.nma.lt/.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2019-01-09 10:48
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“