Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio r. Šimonių sen. Migonių k. Vedrupio g. ir Šimonių mstl. Šimonėlių g. rekonstravimas

 

 KUPIŠKIO R. ŠIMONIŲ SEN. MIGONIŲ K. VEDRUPIO G. IR ŠIMONIŲ MSTL. ŠIMONĖLIŲ G. REKONSTRAVIMAS

 

2018 m. rugpjūčio 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Kupiškio r. Šimonių sen. Migonių k. Vedrupio g. ir Šimonių mstl. Šimonėlių g. rekonstravimas“ (projekto kodas – 20KI-KP-17-1-01955-PR001), finansavimo ir administravimo sutartį, kurioje pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektui įgyvendinti yra skirta iki 166317 eurų parama, arba 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, iš jų: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 141369 eurų; Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – iki 24948 eurų. Kupiškio rajono savivaldybės administracija projektui įsipareigojo skirti ne mažiau kaip 41580 eurų arba 20 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Bendra projekto vertė – 207897 eurai.

 

Projekto investicijos nukreiptos į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto sukūrimą, o tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo vietovėje gyvenantys asmenys.

 

Projekto poreikis kilo dėl to, kad Migonių kaime esančios Vedrupio gatvės asfalto danga yra prastos būklės, yra susidariusios provėžos ir atsiradusios išdaužos. Šimonių miestelyje esančios Šimonėlių gatvė yra su žvyro danga. Žvyrkelio dulkėjimas turi neigiamą poveikį žmonių gyvenimo kokybei, augmenijai, eismo saugumui ir transportui. Tai labai apsunkina kasdienį gyventojų judėjimą, daro neigiamą įtaką eismo saugumui, smarkiai išaugina gatvės priežiūros kaštus, didina oro taršą dėl sumažėjusio automobilių važiavimo greičio, neigiamai veikia gyvenimo ir verslo aplinką.

 

Projektu bus siekiama pagerinti Kupiškio rajono vietinės reikšmės kelių tinklą, kad šie tenkintų didėjančius eismo poreikius bei savo techniniais parametrais priartėtų prie tarptautinių standartų bei sumažintų avarijų skaičių.

 

Projekto tikslas skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą Kupiškio rajono savivaldybės kaimo vietovėse, gerinant susisiekimo infrastruktūrą.

 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama Vedrupio gatvėje (1,915 km ilgio), Migonių kaime įrengti naują asfaltbetonio dangą, atnaujinti kelkraščius ir įvažas, Šimonėlių gatvėje (0,498 km ilgio), Šimonių miestelyje įrengti asfaltbetonio dangą vietoje esamos žvyro dangos.

 

Įgyvendinus projektą laukiamas projekto poveikis: pagerėjusios eismo sąlygos, padidėjęs eismo saugumas, sumažėjęs neigiamas poveikis žmonių gyvenimo kokybei, sumažėjęs neigiamas poveikis aplinkai, sumažėjusios kelio priežiūros ir transporto priemonių eksploatacinės išlaidos, pagerėjęs rajono estetinis vaizdas.

 

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas tel. (8 459) 35 507, el. paštas [email protected].

 

Daugiau informacijos apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos paramą ir teisės aktus galite rasti adresu: www.nma.lt/.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2019-06-03 15:37
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“