Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono Kreipšių kaimo Vėželių gatvės (6v14) ir Skapiškio miestelio Trumposios gatvės (6v30) rekonstravimas

 

 

  „KUPIŠKIO RAJONO KREIPŠIŲ KAIMO VĖŽELIŲ GATVĖS (6v14) IR SKAPIŠKIO MIESTELIO TRUMPOSIOS GATVĖS (6v30) REKONSTRAVIMAS“

 

                

2020 m. gegužės 25 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Kupiškio rajono Kreipšių kaimo Vėželių gatvės (6v14) ir Skapiškio miestelio Trumposios gatvės (6v30) rekonstravimas“ , projekto kodas – 20KL-KP-19-1-08521-PR001, finansavimo ir administravimo sutartį, kurioje pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektui įgyvendinti yra skirta iki 184282 eurų parama, arba 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, iš jų: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 156640 eurų; Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – iki 27642 eurų. Kupiškio rajono savivaldybės administracija projektui įsipareigojo skirti ne mažiau kaip 46071 eurą arba 20 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Bendra projekto vertė – 230353 eurai.

Projekto investicijos nukreiptos į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto sukūrimą, o tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo vietovėje gyvenantys asmenys.

Skapiškio miestelyje esančia Trumpąja gatve naudojasi daugelis Skapiškio miestelio gyventojų, kadangi ji jungiasi su viena didžiausių gatvių – Lauko gatve, vedančia į Rokiškį ir Kupiškį, ir kitomis miestelio gatvėmis, vedančiomis prie svarbiausių miestelio objektų (mokyklos, seniūnijos, kultūros centro, bažnyčios, Blaivybės paminklo ir kt.).

Dabartinė minėtų gatvių danga yra žvyro. Viena iš didžiausių kelio su tokia danga problemų yra jo dulkėtumas, turintis neigiamą poveikį žmonių gyvenimo kokybei, augmenijai, eismo saugumui ir transportui. Eismo saugumą taip pat sunkina ir itin blogos būklės Vėželių gatvės šaligatviai. Jie yra susidėvėję, išsiklaipę, apaugę žole, todėl jais vaikščioti ar važiuoti dviračiais, riedučiais yra nesaugu. Išvardintos problemos labai apsunkina kasdienį gyventojų judėjimą, neigiamai veikia eismo saugumą, smarkiai išaugina gatvės priežiūros kaštus, smukdo gyventojų pasitenkinimą savo gyvenamąją aplinka, didina oro taršą dėl sumažėjusios automobilių važiavimo greičio, neigiamai veikia verslo aplinką. Nustatyta projekto problemakokybiškos, saugios ir bendruomenės socialinius ir ekonominius poreikius atitinkančios viešosios infrastruktūros trūkumas Skapiškio miestelyje ir Kreipšių kaime.

Projekto tikslas skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą Kupiškio rajono savivaldybės kaimo vietovėse, gerinant susisiekimo infrastruktūrą.

Projekto įgyvendinimo metu ketinama Vėželių g. (0,395 km ilgio) Kreipšių kaime ir Trumpojoje g. (0,082 km ilgio) Skapiškio miestelyje įrengti naują asfaltbetonio dangą, atnaujinti kelkraščius.

Įgyvendinus projektą laukiamas projekto poveikis: pagerėjusios eismo sąlygos, padidėjęs eismo saugumas, sumažėjęs neigiamas poveikis žmonių gyvenimo kokybei, sumažėjęs neigiamas poveikis aplinkai, sumažėjusios kelio priežiūros ir transporto priemonių eksploatacinės išlaidos, pagerėjęs rajono estetinis vaizdas.

 

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Baciuška, tel. (8 459) 35 515, el. paštas justas.baciuska@kupiskis.lt.

Daugiau informacijos apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos paramą ir teisės aktus galite rasti adresu www.nma.lt/.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-08-27 10:39
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“