Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono Žaidelių kaimo apšvietimo inžinerinių tinklų plėtra

 

 

KUPIŠKIO RAJONO ŽAIDELIŲ KAIMO APŠVIETIMO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLĖTRA

 

 

2021 m. kovo 29 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Kupiškio rajono Žaidelių kaimo apšvietimo inžinerinių tinklų plėtra, projekto kodas – 20KI-KP-20-1-05657-PR001, finansavimo ir administravimo sutartį, kurioje pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektui įgyvendinti yra skirta iki 20936 eurų parama, arba 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, iš jų: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 17796 eurų; Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – iki 3140 eurų. Kupiškio rajono savivaldybės administracija projektui įsipareigojo skirti ne mažiau kaip 5435 eurus arba 20 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Bendra projekto vertė – 26371 euras.

Projekto investicijos nukreiptos į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto sukūrimą, o tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo vietovėje gyvenantys asmenys.

Žaideliai – Alizavos seniūnijos kaimas. Iki Palėvenėlės žaideliečiams 3 kilometrai. Nuo Kupiškio į šiaurę iki Žaidelių 5 kilometrai. Gretimi kaimai – Laičiai, Daukučiai, Kunigiškis, Mazgeliškis, Drūlėnai. 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis Žaidelių kaime gyveno 138 gyventojai. Žaidelių kaimo gatvės šiuo metu nėra apšviestos. Buvusi sena, naudojimui nebetinkanti apšvietimo sistema išardyta. Dėl neapšviestų gatvių kaimo gyventojai patiria daugiausia socialinius nepatogumus. Neapšviestos gatvės kelia pavojų visiems eismo dalyviams, įskaitant ir pėsčiuosius. Taip pat gyventojai nesijaučia saugūs vaikščiodami neapšviestomis gatvėmis tamsiu paros metu, padidėja nusikalstamumo (plėšimų, chuliganizmo ir kt.) veikų apraiškų tikimybė. Apšvietus gatves sumažėtų skaudžių eismo nelaimių tikimybė.

Projekto poreikis grindžiamas vietos subalansuotos teritorinės kaimo ir bendruomenių plėtros siekiu, poreikiu sudaryti palankesnes sąlygas gyventi ir dirbti kokybiškoje, saugioje ir sveikoje aplinkoje, rūpesčiu aplinkos apsauga.

 

Projekto tikslas – įrengti gatvių apšvietimo sistemą Žaidelių kaime, siekiant pagerinti vietos gyventojų gyvenamąją aplinką ir saugumą. Projekto uždavinys – įrengti apšvietimo tinklus Kupiškio rajono Žaidelių kaime.

 

Problemai spręsti numatoma įrengti kokybišką, efektyvią ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią apšvietimo sistemą Žaidelių kaime, Kupiškio rajone.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma parengti techninį projektą bei įrengti Žaidelių kaimo gatvių apšvietimo tinklus (numatoma pastatyti stulpus su atramomis, įrengti 33 šviestuvus, sukurti 990 m ilgio apšvietimo sistemos pajėgumų, įrengti 1 šviestuvų valdymo tašką). Bendra į projekto apimtį patenkančių šviestuvų galia sudarys 49,35 kW.

Apšvietimo sistemai įrengti bus naudojamos pažangios, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios, aplinkai draugiškos technologijos ir medžiagos.

 

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Baciuška, tel. (8 459) 35 515, el. paštas [email protected].

 

Daugiau informacijos apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos paramą ir teisės aktus galite rasti adresu www.nma.lt/.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-06-01 14:39
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“