Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams

 

2017 m. kovo 30 d. biudžetinė įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (https://www.cpva.lt) ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas – www.kupiskis.lt) pasirašė projekto „Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams“ Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-51-0001 finansavimo ir administravimo sutartį. Bendra projekto vertė – 473 139,30 euro. Projekto įgyvendinimui skiriama 402 168,40 euro finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 70 970,90 euro Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

 

Projekto poreikis: įvairiapusiškų ir kokybiškų kultūros paslaugų trūkumas bei prieinamumas kultūros paveldo objekte – Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio svirne. Šiuo metu Svirnas yra iš dalies rekonstruotas, nevisai prieinamas visuomenei, neišnaudojamas jo potencialas ir tokiu būdu netenkina visuomenės socialinių, ekonominių, kultūrinių ir edukacinių poreikių: nepakankamas siūlomų edukacinių programų asortimentas, trūksta koncertų įvairovės, neužtikrinamas parodų ir ekspozicijų prieinamumas, ribota renginių bendruomenei pasiūla, netenkinami žmonių su negalia poreikiai ir nesudaromas paslaugų prieinamumas. Investicijos pasirinktos į šį objektą siekiant užtikrinti visapusišką objekto funkcionavimą, efektyvią eksploataciją, kas leis spręsti projekto problemas: kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovės ir jų kokybės didinimą.

 

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio svirne teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę bei kokybę, skatinant gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu, pagerinant Kupiškio rajono turistinį patrauklumą bei pritraukiant papildomus lankytojų srautus.

Projekto vykdymo metu numatyti atlikti kultūros paveldo objekto, esančio Palėvenės kaime, Kupiškio rajone (u. k. 33220) tvarkybos darbai, įrengti pastato funkcionavimui būtini inžineriniai tinklai, įsigyti ir sumontuoti elektroninį lankytojų skaitytuvą. Svirno pastate bus įrengtos ekspozicinės erdvės rūsyje, kuriose planuojama vykdyti edukacinius užsiėmimus, pirmame aukšte įrengtose erdvėse planuojama rengti poezijos skaitymo vakarus, bardų dainų vakarus, muzikos festivalius, kapelų šventes, teatrų šventes, esant geroms oro sąlygoms poezijos skaitymo vakarai, bardų dainų vakarai vyks lauko galerijoje. Čia taip pat bus eksponuojami edukacinių programų metu sukurti darbai, įrengta ekspozicinė patalpa, kurioje bus eksponuojami edukacinių programų metu pačių lankytojų sukurti dirbiniai. Patrauklios, naujos, įvairiapusiškos, prieinamos kultūros paslaugos pritrauks daugiau lankytojų. Taip bus prisidedama prie tikslinių grupių narių laisvalaikio įvairovės, kultūrinio sąmoningumo didinimo, patrauklių sąlygų saviraiškai ir socialinei integracijai sudarymo. Įgyvendintas projektas didins kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę, kokybę, skatins Kupiškio rajono ir visos Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu, gerins Kupiškio rajono turistinį patrauklumą, pritrauks papildomus lankytojų srautus.

 

Įgyvendinus projektą numatomi tiesioginiai projekto rezultatai:

1. Atnaujinta Svirno pastato (unik. Nr. 4400-1517-5050), išorė ir rekonstruota po I etapo nebaigta tvarkyti vidaus dalis, įrengti inžineriniai tinklai, siekiant pritaikyti pastatą visapusiškam funkcionavimui.

2. Įsigytas elektroninis lankytojų skaičiuotuvas, kuris būtinas užtikrinti tikslų lankytojų skaičiaus fiksavimą objekte po projekto įgyvendinimo.

 

Planuojama, kad po projekto įgyvendinimo atnaujintos Svirno pastato patalpos taps patrauklios, naujos, įvairiapusiškos, prieinamos kultūros paslaugos pritrauks daugiau lankytojų. Taip bus prisidedama prie tikslinių grupių narių laisvalaikio įvairovės, kultūrinio sąmoningumo didinimo, patrauklių sąlygų saviraiškai ir socialinei integracijai sudarymo. Įgyvendintas projektas didins kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę, kokybę, skatins Kupiškio rajono ir visos Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu, gerins Kupiškio rajono turistinį patrauklumą, pritrauks papildomus lankytojų srautus.

 

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas [email protected].

 

Parengė Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Daugytė-Graužlienė.

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2017-04-11 10:18
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“