Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kupiškio rajone

2018 m. liepos 2 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas) ir viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-51-0001 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kupiškio rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį.

 

Bendra projekto vertė – 5 913,00 eurų. Projektui įgyvendinti skiriama 5 022,00 eurų finansinė parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų ir 447,88 euro Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

 

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-R-615 priemonės „Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas”. Daugiau informacijos apie 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu: www.esinvesticijos.lt.

 

 Projekto tikslas – mažinti Kupiškio rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

 

Projekto problema ir projekto poreikis. Lietuvoje beveik visose savivaldybėse, tame skaičiuje ir Kupiškio rajono savivaldybėje, kasmet registruojami nauji tuberkuliozės atvejai. Sergamumas tuberkulioze yra aktuali problema ir nepakankamai skiriant dėmesio šios ligos gydymui bei skiriant papildomas priemones, kurios skatintų sergančiuosius gydytis, ligos plitimą sunku suvaldyti. 2014-2016 m. šalyje registruotų tuberkuliozės atvejų skaičius mažėjo (nuo 1607 iki 1442). Kupiškio rajono savivaldybėje taip pat mažėjo (nuo 12 iki 8), tačiau kasmet registruojami vis nauji susirgimai tuberkulioze.

 

 Problemos sprendimo būdas. Kadangi dažnai pacientai sergantys tuberkulioze neturi lėšų kelionei arba nėra pakankamai motyvuoti gydytis, todėl sunku pritraukti sergančiuosius į gydymo įstaigas išgerti vaistus. Motyvuojanti priemonė – socialinių paramos priemonių skirtų tuberkulioze sergantiems pacientams skyrimas.

 

Siekiami rezultatai. Įgyvendinus projektą sumažės Kupiškio rajono gyventojų sergamumas ir mirtingumas nuo tuberkuliozės, bus išvengta atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Planuojama, kad ne mažiau nei 14 tuberkulioze sergantiems pacientams bus suteiktos socialinės paramos priemonės tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu.

 

Projekto nauda. Tiesioginę naudą pajus sergantieji tuberkulioze, kuriems bus suteikta socialinė parama. Netiesioginę naudą pajus Kupiškio rajono gyventojai dėl sumažėjusio sergamumo tuberkulioze.

 

Projekto vadovė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistė Dovilė Šukytė, tel. (8 459) 35 524, el. paštas [email protected]

 

 

Parengė Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistė Dovilė Šukytė.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2020-09-07 18:01
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“