Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje

 

 

2016 m. rugsėjo mėn. 2 d. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas.html) ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas – www.kupiskis.lt ) pasirašė projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-51-0001 finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė – 302 951,00 euras. Projekto įgyvendinimui skiriama 248 568,00 eurų finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 54 383,00 eurai Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ tikslus ir uždavinius. Daugiau informacijos apie 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu: www.esinvesticijos.lt.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti socialinio būsto prieinamumą socialiai pažeidžiamiems Kupiškio rajono savivaldybės gyventojams.

Projektas inicijuotas atsižvelgiant į nepakankamą socialinio būsto poreikio tenkinimą Kupiškio rajono savivaldybėje: kasmet savivaldybė socialiniu būstu aprūpina vidutiniškai 10 šeimų, tačiau toks poreikio tenkinimo mastas nėra pakankamas. 2016 metų pradžioje Kupiškio rajono savivaldybėje asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąraše buvo įtrauktos 92 šeimos (176 asmenys).

Įgyvendinus projektą numatomi tiesioginiai projekto rezultatai:

1. Bus padidintas Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondas bei socialinio būsto prieinamumas pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms:

  • pastatyti būstai – 6 vnt.,
  • nupirkti būstai – 5 vnt. ;
  • įsigytos elektrinės viryklės – 11 vnt.

   Įgyvendinus projektą, bus padidintas Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondas bei socialinio būsto prieinamumas pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. Projekto įgyvendinimo metu bus pastatytas vienas apie 300 kv. m. daugiabutis pastatas, adresu B. Žekonio g. 10, Kupiškyje, įrengiant 6 vnt. vieno kambario socialinius būstus (iš jų 3 būstai bus pritaikyti asmenims su negalia), bei pirkimo būdu Kupiškio mieste bus įsigyti 5 vnt. socialiniai būstai (4 vnt. vieno kambario ir 1 vnt. dviejų kambarių). Visi būstai bus aprūpinti viryklėmis (su orkaitėmis). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką.

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas: [email protected] .

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2016-10-31 10:27
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“