Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje

 

2018 m. birželio 29 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra  pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-51-0002 „Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė – 108 534,11 euro. Projektui įgyvendinti skiriama 100 394,04 euro finansinė parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų ir 8 140,07 euro Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-R-630 priemonės „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ tikslus ir uždavinius. Daugiau informacijos apie 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu: www.esinvesticijos.lt.

Projekto tikslas padidinti Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį ir suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Projekto uždavinys – vykdyti veiklas, stiprinančias Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumą.

Projekto tikslinė grupė – vaikai (iki 18 m.), asmenys sergantys onkologinėmis ligomis, vyresnio amžiaus žmonės bei savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys. Projekto metu bus siekiama vykdyti veiklas susijusias su sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuojant jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius. Bus pagerintas ir padidintas tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygis bei suformuotas pozityvūs jų sveikatos elgsenos pokyčiai.  

Projekto nauda. Tiesioginę naudą gaus tikslinės asmenų grupės, t. y. asmenų grupės, į kurias yra orientuojamasi – projekto metu įgys daugiau žinių ir turės didesnę ir efektyvesnę galimybę dalyvauti informaciniuose ir (ar) šviečiamuosiuose renginiuose, mokymuose, seminaruose ir pan. veiksmai, didinant savo sveikatos raštingumą, daugiau dėmesio skirs savo sveikatai bei ligų prevencijai. Projekto metu bus apmokyti 921 unikalūs asmenys.

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistė Dovilė Šukytė, tel. (8 459) 35 524, el. paštas [email protected]

 

Parengė Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistė Dovilė Šukytė.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2020-09-07 17:58
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“