Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Užterštos rezervuaro parko teritorijos Kupiškyje, Technikos g., sutvarkymas

 

 

2016 m. gruodžio mėn. 23 d. biudžetinė įstaiga Aplinkos projektų valdymo agentūra (https://www.apva.lt) ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas – www.kupiskis.lt ) pasirašė projekto „Užterštos rezervuaro parko teritorijos Kupiškyje, Technikos g., sutvarkymas“ projekto Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0006 finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė – 154 692,70 euro. Projekto įgyvendinimui skiriama 146 958,06 euro finansinė parama iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir 7 734,64 euro Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.6.1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“ tikslus ir uždavinius. Daugiau informacijos apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu www.esinvesticijos.lt.

Pagrindinis projekto tikslas – siekiant išvengti pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ir sumažinti pavojingų cheminių medžiagų grunte ir požeminiame vandenyje lygį, sutvarkyti Kupiškio mieste esantį pavojingos taršos židinį. Projektas inicijuotas atsižvelgiant į ekogeologinių tyrimų rezultatus: nustatyta, kad buvusio rezervuarų parko Kupiškyje, Technikos g., ~1,32 ha teritorijoje esantis gruntas ir gruntinis vanduo stipriai užterštas azoto junginiais ir naftos angliavandeniliais, tarša numigravusi į gilesnius vandeningus sluoksnius. Projekto metu planuojama sutvarkyti naftos produktais užterštą teritorijos dalį, tokiu būdu sumažinant grunto ir gruntinio vandens užterštumo lygį bei užkertant kelią taršos migracijai, likviduoti azoto junginiais užterštą gruntinį vandenį.

Įgyvendinus projektą numatomas tiesioginis projekto rezultatas rekultivuotas 1,32 ha žemės plotas.

Įgyvendinus projektą, bus sutvarkyta naftos produktais užteršta teritorijos dalis ir taip sumažintas grunto ir gruntinio vandens užterštumo lygis, užkirstas kelias taršos migracijai, sumažintas gruntinio vandens užterštumo lygis azoto junginiais, sudarytos sąlygos jo savaiminiam apsivalymui. Sutvarkius Kupiškio mieste esantį pavojingos taršos židinį, bus išvengta pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai, sumažės pavojingų cheminių medžiagų grunte ir požeminiame vandenyje lygis.

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas [email protected].

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2020-08-31 23:05
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“