Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Užterštų teritorijų tvarkymas inovatyviais metodais, skatinant darnią pasienio regionų plėtrą

UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS INOVATYVIAIS METODAIS, SKATINANT DARNIĄ PASIENIO REGIONŲ PLĖTRĄ/

INNOVATIVE BROWNFIELD REGENERATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CROSS – BORDER REGIONS

BROWNREG, NR. LLI-325

 


Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2018 m.  vasario 21 d.  priėmė sprendimą „Dėl pritarimo projekto „Užterštų teritorijų tvarkymas inovatyviais metodais, skatinant darnią pasienio regionų plėtrą“ teikimui  Europos teritorinio bendradarbiavimo  2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programai“, kuriuo pritarė siekiui mažinti neigiamą užterštų teritorijų poveikį aplinkai, skatinti darnų pasienio regionų vystymąsi ir bendradarbiavimą, novatoriškais metodais sutvarkyti užterštas Kupiškio, Ignalinos bei Ludzos rajonų (Lavija) teritorijas.

 

2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa (www.latlit.eu) siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi, padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Programos tikslui pasiekti finansavimas skiriamas bendradarbiavimo per sieną objektams, prisidedantiems prie jos tikslų įgyvendinimo.

 

Projekto finansavimas. 2018 m. balandžio 14 d. Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija ir pareiškėjas Latvijos žemės ūkio universitetas (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, http://www.llu.lvpasirašė projekto „Užterštų teritorijų tvarkymas inovatyviais metodais, skatinant darnią pasienio regionų plėtrą“ („Innovative brownfield regeneration for sustainable development of cross – border regions“ / BrownReg), Nr. LLI-325, finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė 753 748,03 euro, iš jų bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas (ERDF) 640 685,80 euro. Kupiškio r. savivaldybei tenkanti projekto lėšų dalis 95 845,35 euro, iš jų ERDF lėšos 81 468,54 euro. Kupiškio r. savivaldybė nuosavomis lėšomis prie projekto įgyvendinimo įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 15 proc., kas sudaro 14 376,81 Euro.

 

Projekto veiklos ir siekiami rezultatai. Kupiškio r. savivaldybės administracijai pasirašius bendradarbiavimo sutartį, kartu su projekto partneriais Latvijos Žemės ūkio universitetu, Latvijos Ludzos rajono savivaldybe ir Ignalinos rajono savivaldybe, planuojama pasiekti šių rezultatų:

1. Sutvarkyti tris apleistus žemės plotus ir atstatyti dirvožemio būklę buvusios naftos bazės Naivių k., Kupiškio r., buvusios Kazitiškio katilinės Ignalinos r., ir buvusio linų fabriko Ludzos r. teritorijose.

2. Parengti buvusio Uoginių žvyro karjero techninį projektą.

3. Bendradarbiaujant projekto partneriams sukurti 3D virtualią ekskursiją užterštų ir projekto metu tvarkomų teritorijų maršrutu.

4. Visų projekto partnerių pastangomis sukurti mokomąją priemonę užterštų teritorijų atgaivinimo praktinį vadovą.

5. Kelionės į praeityje užterštas teritorijas Vokietijoje metu, projekto partneriams įgyti žinių ir patirties inovatyviais užterštų teritorijų tvarkymo klausimais.

6. Vykdyti bandomajį tyrimą, pritaikant įgytas žinias apie fitoremediacijos metodą kaip efektyviausią, perspektyviausią ir aplinkai draugiškiausią užterštų teritorijų valymo technologiją. 

7. Surengti tris dviejų dienų seminarus / praktinius užsiėmimus tikslinėms projekto grupėms (vietos gyventojams, verslininkams, moksleiviams); Latvijos žemės ūkio universitetas projekto pabaigoje viešo renginio metu visuomenei pristatys viso projekto rezultatus.

 

Informacija apie projekto partnerius:

1. Latvijos žemės ūkio universitetas / Latvijas Lauksaimniecības universitāte,

Lielā g. 2, Jelgava, LV-3001 Latvija.

2. Kupiškio rajono saviavldybės administracija,

Vytauto g. 2, Kupiškis, LT-40115 Lietuva.

3. Ludzos rajono savivaldybė / Ludzas novada pašvaldība,

Raina g. 16, Ludza, LV-5701 Latvija.

4. Ignalinos rajono savivaldybės administracija,

Laisvės a. 70, Ignalina, LT-30112 Lietuva.

 

Kita informacija apie projektą.

Projektas bus įgyvendinamas nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto interneto svetainė: http://latlit.eu/lli-325-brownreg.

Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa www.latlit.eu.

 


 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2018-05-16 13:50
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“