Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Konkursai su jaunimu dirbantiems asmenims

Konkursai su jaunimu dirbantiems asmenims

 

2021 metai

Skelbimas jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais konkursas.

Galimi pareiškėjai: savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, viešasis juridinis asmuo, turintis ne mažesnę nei vienerių metų darbo su jaunimu patirtį, arba jaunimo organizacija.

 

Paraiškų priėmimo terminas - nuo 2021 m. spalio 26 d. iki lapkričio 24 d. 23 val. 59 min.

Lapkričio 5 d. 10 val. bus vykdoma bendrinė konsultacija (nuotoliniu būdu) paraiškų teikimo klausimais.

 

Daugiau informacijos: https://jrd.lt/naujienos/jrd-veiklos-naujienos/skelbiamas-jaunimo-dalyvavimo-ir-atstovavimo-stiprinimo-projekt-finansavimo-2022-metais-konkursas

 

2020 metai 

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondas iki kovo 27 d. kviečia teikti paraiškas gauti lėšų prevencininių projektų, socialinių informacinių kampanijų, mokslo tyrimų projektų įgyvendinimui. Paraiškas teikti gali: biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos.

Daugiau informacijos: http://sam.lrv.lt/lt/2020-m-projektu-finansavimo-konkurso-dokumentai

 

2019 metai

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia atvirųjų jaunimo centrų veiklos finansavimo 2020-2021 m. konkursą. Paraiškos priimamos iki spalio 28 d.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e6fc2353e15e11e99f05bdf72918ad4e/zpRITYtEwq

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia atvirųjų jaunimo centrų veiklos finansavimo 2020 m. konkursą. Paraiškos priimamos iki lapkričio 11 d.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ef57eb0ea9611e99681cd81dcdca52c

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia atvirųjų jaunimo erdvių veiklos finansavimo 2020 m. konkursą. Paraiškos priimamos iki lapkričio 25 d.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04546180f71a11e99681cd81dcdca52c

 

Kupiškio r. savivaldybė skelbia jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis konkursą. Paraiškos priimamos iki lapkričio 26 d.

https://www.kupiskis.lt/lt/informacija/naujienos-aktualijos/p10/skelbiamas-jaunimo-iniciatyvu-3rr9.html

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkursą. Paraiškos priimamos iki sausio 15 d. 

https://jrd.lt/_naujienos/skelbiamas-lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-main-fondo-l-somis-2020-metais-finansuojam-projekt-konkursas?fbclid=IwAR24g9l6BEobKwpZ5TAouZzo6icVvYmhDsnleVtSSZ8KKVdqOOD367TukIo

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-11-23 11:29
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“