Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Projektas ''JUDAM"

PROJEKTAS  "JUDAM"

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), įgyvendina projektą „JUDAM“, finansuojamą Europos socialinio fondo.

 

Projekto tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, užimtumo tarnyboje neregistruoto 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

 

Jaunimui, kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos, nedalyvauja mokymuose ir nėra registruotas teritoriniuose Užimtumo tarnybos skyriuose (toliau – neaktyvus NEET), Jaunimo reikalų departamente įdarbinti Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatoriai ir dirbantys „žemo slenksčio“ principu visoje Lietuvoje, patys arba bendradarbiaudami su partneriais, teiks jaunuoliams šias paslaugas:

 • pagalbą pažįstant save,
 • socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo,
 • motyvavimo,
 • informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes,
 • nukreipimo ir palydėjimo pas siauros srities specialistus (dalykinių kompetencijų ugdymui – lietuvių/anglų kalbos ar kt. mokytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, karjeros konsultantai ar pan.),
 • nukreipimo ir palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas (projekto partneriai – aštuonios organizacijos),
 • įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą,
 • tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais,
 • nukreipimo ir palydėjimo į savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugas (projekto partneriai – dvi organizacijos),
 • pagalbą įsidarbinant ir/arba grįžtant į švietimo sistemą.

 

Ypatingas dėmesys šiame projekte bus skiriamas:

 • jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų;
 • turintiems problemų su teisėsauga ar išėjusiems iš įkalinimo įstaigų;
 • augantiems globos namuose arba jau palikusiems globos įstaigą;
 • patiriantiems pajamų ir kitus nepriteklius.

 

Darbo su jaunuoliu trukmė: nuo keturių mėnesių iki vienerių metų (prireikus ir ilgiau – iki pusantrų metų).

Projekto metu dalyviui gali būti apmokamos privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokos  ir kompensuojamos kuro bei maitinimo išlaidos kavos pertraukėlėms.

 

JGI koordinatorė Panevėžio apskrityje: Inga Grinskytė,  tel. Nr. 8 670 28420, el. p. [email protected]

 

Dėl informacijos prašome kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorę (vyriausiąją specialistę) Gabiją Jurkėnaitę. Tel. Nr.: 8 688 95286, 8 459 35707. El. paštas: [email protected]. Adresas: Gedimino g. 36, Kupiškis , LT-40130

 

Daugiau informacijos: https://www.jrd.lt/jgi-igyvendinimas

https://www.jaunimogarantijos.lt/lt/projektas-judam/projektas-judam-kas-tai/357

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-11-23 11:31
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“