Keliai (gatvės)

Keliais (gatvėmis), Kupiškio  rajono savivaldybėje rūpinsi Infrastruktūros skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus veiklos nuostatais.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2022-06-17 08:50
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“