Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

BEŠEIMININKIS TURTAS

Interaktyvus žemėlapis  „Bešeimininkiai statiniai“

https://kupiskis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=07e93b585b84495d8a079c0d0ba58693

 

Dėl statinių, kurių savininkai nežinomi, pripažinimo bešeimininkiais

2022-07-25

Yra apleistų, nenaudojamų, neprižiūrimų, apgriuvusių pastatų ir statinių. Tokie statiniai menkina kraštovaizdį, dažnai kelia grėsmę žmonių sveikatai ar net gyvybei.

Siekdama išspręsti statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, nugriovimo ir sutvarkymo klausimus, Kupiškio rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl šio statinio pripažinimo bešeimininkiu ir jo perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn:

1. Autobusų stotelė, Vilniaus g., Skapiškio mstl., Kupiškio r.

Asmenis turinčius turtinių teisių į šį statinį prašome iki 2023 m. sausio 30 d. kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrių (213 kab., tel.(8 459) 35 520, el. p. [email protected]) arba seniūniją, kurios teritorijoje yra statinys, ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

Pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634.

 Dėl statinių, kurių savininkai nežinomi, pripažinimo bešeimininkiais

2020-12-10

 

Yra apleistų, nenaudojamų, neprižiūrimų, apgriuvusių pastatų ir statinių. Daug iš jų yra žemės ūkio paskirties, t. y. buvusios fermos, sandėliai. Tokie statiniai menkina kraštovaizdį, dažnai kelia grėsmę žmonių sveikatai ar net gyvybei.

Siekdama išspręsti statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, nugriovimo ir sutvarkymo klausimus, Kupiškio rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl šių statinių pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn:

 1. Statinys Šermukšnių g., Subačiaus mstl., Subačiaus sen., Kupiškio r. sav.
 2. Statinys Čečelių k., Subačiaus sen., Kupiškio r. sav.
 3. Kaminas Čečelių k., Subačiaus sen., Kupiškio r. sav.
 4. Buvęs statinys Beržytės g., Lukonių k., Subačiaus sen., Kupiškio r. sav.
 5. Buvę statiniai Vakarų g., Lukonių k., Subačiaus sen., Kupiškio r. sav.(11 vnt.)
 6. Statinys Vakarų g., Lukonių k., Subačiaus sen., Kupiškio r. sav.
 7. Buvę statiniai Stirniškių k., Subačiaus sen., Kupiškio r. sav. (5 vnt.)
 8. Buvę statiniai Gūrų k., Skapiškio sen., Kupiškio r. sav. (6 vnt.)
 9. Sandėlis Zasinyčių k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 10. Ferma Zasinyčių k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 11. Buvusios siloso tranšėjos Zasinyčių k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav. (2 vnt.)
 12. Statinio liekanos Zasinyčių k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 13. Vandens bokštas Zasinyčių k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 14. Buvęs sandėlis Zasinyčių k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 15. Buvusios fermos Palėvenėlės k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav. (3 vnt.)
 16. Buvusi silosinė Palėvenėlės k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 17. Buvusi ferma Viežgų k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 18. Buvusi ferma Pilviškių k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 19. Buvęs tvartas Alizavos mstl., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 20. Buvusi ferma Bakšėnų k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 21. Pamatų fragmentai Salamiesčio mstl., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 22. Buvusi ferma Klingų k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 23. Buvusi siloso tranšėja Stuburų k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav. (2 vnt.)
 24. Ferma Stuburų k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 25. Buvusi ferma Stuburų k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 26. Statinio fragmentai Stuburų k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 27. Buvusi ferma Gyvakarų k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 28. Buvusi gaterinėGyvakarų k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 29. Buvęs sandėlisDaukučių k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 30. Buvusi siloso tranšėjaRudikų k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 31. Buvusi ferma Rudikų k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.
 32. Migonių vandens valymo įrenginiai Migonių k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.
 33. Juodpėnų k. parduotuvės pamatai Juodpėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.
 34. Kiaulių komplekso siurblinė Raukštonių g., Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.
 35. Naujikų fermos Naujikų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.
 36. Buvusių dirbtuvių pastatas Bajorų g. 3, Butėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.
 37. Ūkinis pastatas Šineliškių g. 9, Rudilių k., Noriūnų sen., Kupiškio r. sav.

 

Asmenis turinčius turtinių teisių į šiuos statinius prašome iki 2021 m. birželio 30 d. kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrių (213 kab., tel.(8 459) 35 520, el. p. [email protected] ) arba seniūniją, kurios teritorijoje yra statiniai, ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634.

 

 


 

Dėl statinių, kurių savininkai nežinomi, pripažinimo bešeimininkiais

2018-03-06


Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje yra apleistų, nenaudojamų, neprižiūrimų, apgriuvusių pastatų ir statinių. Daug iš jų yra žemės ūkio paskirties, t. y. buvusios fermos, sandėliai. Tokie statiniai menkina kraštovaizdį, dažnai kelia grėsmę žmonių sveikatai ar net gyvybei.
Siekdama išspręsti statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, nugriovimo ir sutvarkymo klausimus, Kupiškio rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl šių statinių pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn:
1. Fermų kompleksas (ferma, siloso tranšėja) Aluoties g., Adomynės k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.
2. Parduotuvė  (parduotuvė, sandėlis) Bajorų g. 15, Butėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.
3. Gyvulininkystės kompleksas  (5 fermos, 2 siloso tranšėjos, sargo namelis) Biliūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio r. sav.
4. Amoniako trąšų sandėlis Topolio vs., Skapiškio sen., Kupiškio r. sav.
5. Sandėlis (sandėlis, svarstyklės) Topolio vs., Skapiškio sen., Kupiškio r. sav.
6. Dispečerinė Topolio vs., Skapiškio sen., Kupiškio r. sav.
7. Chemikalų sandėlis, beicavimo punktas  Biliūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio r. sav.
8. Statinys  Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio r. sav.
9. Šakniavaisių sandėlis  Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio r. sav.
10. Kiaulių kompleksas Švedukalnio k., Skapiškio sen., Kupiškio r. sav.

Asmenis turinčius turtinių teisių į šiuos statinius  prašome iki 2018 m. birželio 1 d. kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrių (213 kab., tel.( 8 459) 35 520, el. p. [email protected] ) arba seniūniją, kurios teritorijoje yra statiniai, ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.
Pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634.

 

 


 

Dėl statinių, kurių savininkai nežinomi, pripažinimo bešeimininkiais

2017-10-25

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje yra apleistų, nenaudojamų, neprižiūrimų, apgriuvusių pastatų ir statinių. Daug iš jų yra žemės ūkio paskirties, t. y. buvusios fermos, sandėliai. Tokie statiniai menkina kraštovaizdį, dažnai kelia grėsmę žmonių sveikatai ar net gyvybei.

Siekdama išspręsti statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, nugriovimo ir sutvarkymo klausimus, Kupiškio rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl šių statinių pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn:

1. Ferma  Mieliūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.

2. Parduotuvė Bugailiškių k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.

3. Fermų kompleksas (2 fermos) Butėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.

4. Mokykla Butėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.

5. Chemikalų talpų pamatai Jurkštų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.

6. Elektrodinė katilinė ( katilinė ir rezervuaras- 2 vnt.) Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.

7. Gaterinės pamatai (gaterinės, sandėliuko, statinio, sandėlio, statinio-iš viso 5 vnt.) Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.

8. Vasaros veršidė Juodžiūnų k. , Šimonių sen., Kupiškio r. sav.

9. Karvidė  Šimonių mstl.,Šimonių sen., Kupiškio r. sav.

10. Kiaulidžių kompleksas (siurblinė, kuro stotelė, sandėliukas, 4 kiaulidės- iš viso 7 statiniai) Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.

11. Karvidė  Kinderių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav.

12. Veršidė Antašavos mstl., Kupiškio  sen., Kupiškio r . sav.

13. Fermų kompleksas Uoginių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav.

 

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius (Nr. 1 – 13) prašome iki 2018 m. kovo 26 d. kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrių (213 kab., tel. (8 459) 35 520, el. p. [email protected]) arba seniūniją, kurios teritorijoje yra statiniai, ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634.

 

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-07-25 09:46
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“