Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO ŽIŪROVO BILIETO ĮSIGIJIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2015 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. ADV-204

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO ŽIŪROVO BILIETO ĮSIGIJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1.    Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono žiūrovo bilieto įsigijimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono (toliau – Aukcionas) žiūrovo bilieto įsigijimą ir žiūrovo bilieto formos nustatymą.

2.    Aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti Aukciono žiūrovais. Jie į Aukciono vykdymo patalpą įleidžiami tik su įsigytais žiūrovo bilietais.

3.    Kiekvienam Aukcionui stebėti perkamas atskiras žiūrovo bilietas.

             4.     Žiūrovo bilieto kaina – 10 Eur. Pinigai už bilietą pervedami į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT72 4010 0434 0004 0079 AB DNB.

5.    Aukciono žiūrovas, sumokėjęs už žiūrovo bilietą, su apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu kreipiasi į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrių, Vytauto g. 2, Kupiškis, 13 kab. Aukciono dalyvių registracijos metu jam bus išduotas žiūrovo bilietas.

6.    Aukciono žiūrovo bilieto forma nustatyta šio Aprašo 1 priede.

7.    Bilietai registruojami registravimo knygoje, kurios forma nustatyta šio Aprašo 2 priede.

8.    Aukciono komisija turi teisę iš patalpos, kurioje vyksta Aukcionas, pašalinti trukdančius vykdyti Aukcioną žiūrovus.

 

 


 

Žiūrovo bilietas

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2016-04-27 10:54
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“