Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Archeologiniai tyrinėjimai Kupiškio rajone

ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI KUPIŠKIO RAJONE

 

 

Nr.

Tyrimų objektas

Archeologas

Data

  1.  

1969 m. gegužės 23 d. - birželio 13 d. dirbusios žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaita /Biržų, Kėdainių, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio r.

Tautavičius A., Daugudis V

1969

2.

Druskių pilkapio žvalgomieji kasinėjimai

Girininkas A.

1976

3.

Žilių senkapio archeologiniai tyrimai

Juodelis S.

1977

4.

Kuosėnų senkapio archeologiniai tyrimai

Juodelis S.

1977

5.

Starkonių, Karaliūniškių, Laukminiškių senkapių archeologiniai tyrimai

Juodelis S.

1978

6.

Čivų, Paprūdžių ir Radžiūnų senkapių archeologiniai tyrimai

Juodelis S., Rastenytė V., Lenčickienė E.

1979

7.

Paketurių senkapio archeologiniai tyrimai

Varnas A.

1980

8.

Uoginių senkapio archeologiniai tyrimai

Juodelis S.

1980

9.

Drūlėnų pilkapio kasinėjimai

Juodelis S.

1980

10.

Elniškių senkapio archeologiniai tyrimai

Varnas A.

1981

11.

Buivėnų kapinyno žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1983

12.

Buv. Pyragių senkapio ir Plundakų senkapio žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1984

13.

Kerelių piliakalnio archeologiniai kasinėjimai

Grigalavičienė E

1984

14.

V. Daugudžio 1984.04.17-18 archeologinė komandiruotė į Kupiškio rajoną

Daugudis V.

1984

15.

Kerelių piliakalnio archeologiniai kasinėjimai

Grigalavičienė E

1985

16.

Paketurių gyvenvietės senkapio ir kalvos, vad. Ožiakalniu archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1986

17.

Didžiagrašių senkapio archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1988

18.

Gyvulių kaulų, rastų archeologiniuose paminkluose (Rokiškio, Šilalės, Kupiškio r.) analizė

Daugnora L.

1989

19.

Palėvenės vienuolyno teritorijos žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1991

20.

Lietuvos laisvės kovotojų paieškų archeologiniai tyrimai Ežerėlio g., Kupiškis

Barkus A.

1991

21.

Palėvenės vienuolyno teritorijos archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1993

22.

Noriūnų senkapio žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1993

23.

Mirabelio karinių įtvirtinimų žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1993

24.

Pauliankos (Palėvenės) dvaro žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Katalynas K.

1994

25.

Lietuvos laisvės kovotojų paieškų archeologiniai tyrimai Kupos viešbučio kieme

Tebelškis P.

1995

26.

Mokslinės-metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos Koordinavimo grupės ekspedicija po Kupiškio rajoną

 

Černiauskas M.

1996

27.

Lietuvos laisvės kovotojų paieškų archeologiniai tyrimai Kupiškio mieste, Gedimino g. 54-56

Tebelškis P.

1996

28.

Buv. Noriūnų dvaro teritorijos archeologiniai tyrimai (katilinės rekonstrukcija)

Petrulienė A.

1997

29.

Lietuvos laisvės kovotojų palaikų archeologiniai paieškos darbai Kupiškyje, Ežerėlio g. tarp pastatų Nr. 16-18

Tebelškis P.

1997

30.

Palėvenės vienuolyno buv. Arklidžių pastato žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1998

31.

Druskių (Aluotų) kapinyno žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1998

32.

Laukelių palivarko archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1998

33.

Bugailiškių piliakalnio žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1999

34.

Palėvenės vienuolyno žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Kavaliauskas A

1999

35.

Spėjamo Gyvakarų kapinyno archeologiniai žvalgomieji tyrimai

Tebelškis P.

2000

36.

Piliakalnių aplinkos žvalgymai Kupiškio ir Rokiškio rajonuose

Simniškytė A.

2001

37.

Didžiagrašių kapinyno archeologiniai tyrimai

Tebelškis P

2002

38.

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai numatomo platinti Rokiškio-Kupiškio-Panevėžio kelio 71,8–82,1 km ruože

Nemickienė R.

2002

39.

Aukštupėnų piliakalnio rekonstruojamos teritorijos archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai

Petrulienė A.

2009

40.

Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio svirno ir arklidės su ratine kiemo žvalgomieji tyrimai

Petrulienė, A., Petrulis, D.

2012

41.

Gyvakarų akmens amžiaus kapo radinių vietos aplinkos žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Daubaras M.

2015

42.

Mirabelio aplinkos ir įtvirtintos dvarvietės teritorijos ir vizualinės apsaugos zonos archeologiniai žvalgymai

Muralis V.

2015

43.

Mirabelio k.,   sklypų Nr. 5707-0012-0162 ir Nr. 4400-0298-0861 archeologiniai žvalgymai

Muralis V.

2016

44.

Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnio geofizikiniai ir geoarcheologiniai tyrimai

Simniškytė A.

2017

45.

Palėvenės vienuolyno žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Dubinskaitė-Šmigelskienė, M.

Šmigelskas, R.

2017

46.

Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnio detalieji archeologiniai tyrimai

Simniškytė A.

2018

47.

Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštės archeologiniai žvalgymai

Simniškytė A.

2018

 

 

Informaciją atnaujino: Asta Vilimė, Vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė
Informacija atnaujinta: 2022-01-05 10:37
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“