Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Archeologiniai tyrinėjimai Kupiškio rajone

ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI KUPIŠKIO RAJONE

 


Nr.

Tyrimų objektas

Archeologas

Data

Nr.

1969 m. gegužės 23 d. - birželio 13 d. dirbusios žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaita /Biržų, Kėdainių, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio r.

Tautavičius A., Daugudis V

1969

1.

Druskių pilkapio žvalgomieji kasinėjimai

Girininkas A.

1976

2.

Žilių senkapio archeologiniai tyrimai

Juodelis S.

1977

3.

Kuosėnų senkapio archeologiniai tyrimai

Juodelis S.

1977

4.

Starkonių, Karaliūniškių, Laukminiškių senkapių archeologiniai tyrimai

Juodelis S.

1978

5.

Čivų, Paprūdžių ir Radžiūnų senkapių archeologiniai tyrimai

Juodelis S., Rastenytė V., Lenčickienė E.

1979

6.

Paketurių senkapio archeologiniai tyrimai

Varnas A.

1980

7.

Uoginių senkapio archeologiniai tyrimai

Juodelis S.

1980

8.

Drūlėnų pilkapio kasinėjimai

Juodelis S.

1980

9.

Elniškių senkapio archeologiniai tyrimai

Varnas A.

1981

10.

Buivėnų kapinyno žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1983

11.

Buv. Pyragių senkapio ir Plundakų senkapio žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1984

12.

Kerelių piliakalnio archeologiniai kasinėjimai

Grigalavičienė E

1984

13.

V. Daugudžio 1984.04.17-18 archeologinė komandiruotė į Kupiškio rajoną

Daugudis V.

1984

14.

Kerelių piliakalnio archeologiniai kasinėjimai

Grigalavičienė E

1985

15.

Paketurių gyvenvietės senkapio ir kalvos, vad. Ožiakalniu archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1986

16.

Didžiagrašių senkapio archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1988

17.

Gyvulių kaulų, rastų archeologiniuose paminkluose (Rokiškio, Šilalės, Kupiškio r.) analizė

Daugnora L

1989

18.

Palėvenės vienuolyno teritorijos žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1991

19.

Palėvenės vienuolyno teritorijos archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1993

20.

Noriūnų senkapio žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1993

21.

Mirabelio karinių įtvirtinimų žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1993

22.

Pauliankos (Palėvenės) dvaro žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Katalynas K.

1994

23.

Mokslinės-metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos Koordinavimo grupės ekspedicija po Kupiškio rajoną

 

Černiauskas M.

1996

24.

Archeologiniai tyrimai Kupiškio mieste, Gedimino g. 54-56

Tebelškis P.

1996

25.

Buv. Noriūnų dvaro teritorijos archeologiniai tyrimai (katilinės rekonstrukcija)

Petrulienė A.

1997

26.

Palaikų archeologiniai paieškos darbai Kupiškyje, Ežerėlio g. tarp pastatų Nr. 16-18

Tebelškis P.

1997

27.

Palėvenės vienuolyno buv. Arklidžių pastato žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1998

28.

Druskių (Aluotų) kapinyno žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1998

29.

Bugailiškių piliakalnio žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Tebelškis P.

1999

30.

Palėvenės vienuolyno žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Kavaliauskas A

1999

31.

Spėjamo Gyvakarų kapinyno archeologiniai žvalgomieji tyrimai

Tebelškis P.

2000

32.

Piliakalnių aplinkos žvalgymai Kupiškio ir Rokiškio rajonuose

Simniškytė A.

2001

33.

Didžiagrašių kapinyno archeologiniai tyrimai

Tebelškis P

2002

34.

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai numatomo platinti Rokiškio-Kupiškio-Panevėžio kelio 71,8–82,1 km ruože

Nemickienė R.

2002

35.

Aukštupėnų piliakalnio rekonstruojamos teritorijos archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai

Petrulienė A.

2009

36.

Gyvakarų akmens amžiaus kapo radinių vietos aplinkos žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Daubaras M.

2015

37.

Mirabelio aplinkos ir įtvirtintos dvarvietės teritorijos ir vizualinės apsaugos zonos archeologiniai žvalgymai

Muralis V.

2015

38.

Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnio geofizikiniai ir geoarcheologiniai tyrimai

Simniškytė A.

2017

39.

Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnio detalieji archeologiniai tyrimai

Simniškytė A.

2018

40.

Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštės archeologiniai žvalgymai

Simniškytė A.

2018

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-02-25 14:25
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“