Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Aktualijos

2021 m.

 

2021-09-09

 

2021-08-11

Prisiminti nužudyti kupiškėnai

http://kmintys.lt/2021/08/11/prisiminti-nuzudyti-kupiskenai/

 

2021-07-30

Europos paveldo dienos 2021: įtraukiantys kultūros paveldo kerai

http://www.kpd.lt/news/5582/158/Europos-paveldo-dienos-21-itraukiantys-kulturos-paveldo-kerai.html

 

2021-07-08

Savo tautiečių kapais užsienyje rūpinasi ne tik lietuviai

https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/savo-tautieciu-kapais-uzsienyje-rupinasi-ne-tik-lietuviai/

 

2021-07-07

Lietuvos dvarų vasaros mokykla 2021

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000158498/pirmojoje-dvaru-vasaros-mokykloje-naudingos-zinios-is-uzsienio-pavyzdziu-bei-svarbios-pazintys-dvaruose

 

2021-06-30

Skelbiami 2021 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis konkurso rezultatai

http://www.kpd.lt/news/5506/158/Skelbiami-2021-m-Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-pazinimo-sklaidos-ir-atgaivinimo-projektu-dalinio-finansavimo-valstybes-biudzeto-lesomis-konkurso-rezultatai/d,pagrindinis.html

 

2021-04-20

Smarkiai pasikeis trys Kupiškio paveldo perlai

https://www.temainfo.lt/smarkiai-pasikeis-trys-kupiskio-paveldo-perlai/

 

2021-03-23

Pavasario Lygė – ant Aluotų-Druskių piliakalnio

https://kupiskiokultura.lt/pavasario-lyge-ant-aluotu-druskiu-piliakalnio/

 

2021-03-22

 

2021-03-04

 

2021-03-04

Papildomos lėšos leis šiemet pradėti tvarkyti 18 paveldo objektų

http://www.kpd.lt/news/5251/158/Papildomos-lesos-leis-siemet-pradeti-tvarkyti-18-paveldo-objektu.html

 

2021-03-03

Naujai sužymėtos šiaurės Lietuvos paveldo vertybės

https://welovelithuania.com/naujai-suzymetos-siaures-lietuvos-paveldo-vertybes/

 

2021-02-21

Palėvenės vienuolyno ansamblis reikšmingas Aukštaitijos ir valstybės tapatumui

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/palevenes-vienuolyno-ansamblis-reiksmingas-aukstaitijos-ir-valstybes-tapatumui?fbclid=IwAR0NtxR7IVF4_MX3dQVvYBVOwCJltVs4N8CskZHzzrUGOe75nfzlWb997t0

 

2021-02-19

Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnis: teorinės prielaidos ir tyrimų rezultatai

https://www.academia.edu/45150503/KUPIŠKIO_AUKŠTUPĖNŲ_PILIAKALNIS_TEORINĖS_PRIELAIDOS_IR_TYRIMŲ_REZULTATAI?source=swp_share&fbclid=IwAR1aHc6GEo8cLBZyheAdkkYtfF4-Jqmrd0cH-ZE6Cy8j-yflweI9sP2CEpE

 

 2021-02-19

Patvirtinti 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

 

2021-01-19

Didėjantis finansavimas kultūros paveldui. Ar savivaldybės įvertino jo potencialą?

https://vkpk.lt/naujienos/didejantis-finansavimas-kulturos-paveldui-ar-savivaldybes-ivertino-paveldo-potenciala/

 

2020 m.

 

2020-11-10

2020-07-09
 

 

2019 m.

 

2019-11-07

 

2019-10-23

 

2019-09-30

Palėvenės bažnyčios šventoriuje – paminklinė lenta savanoriams

 

2019-09-19

Europos paveldo dienos 2019 „ Palėvenės dominikonų vienuolynas: įsidienojanti didinga praeitis“(video)


2019-08-26

Baltijos kelio 30-mečio minėjimas

 

2019-08-09

Palėvenės dominikonų vienuolyno ansamblis kyla naujam gyvenimui

 

2019-07-14

Kupiškio aikštės istoriją prisiminus

http://kmintys.lt/2019/07/14/kupiskio-aikstes-istorija-prisiminus/

 

2019-06-26

Senų pastatų tvarkymas ir priežiūra

 

2019-05-20

Tradiciniame žygyje „Golgotos keliu“ – pusantro šimto bendraminčių

 

2019-04-11

Kultūros vertybių registre įrašyti nauji objektai

 

2019-04-04

 

2019-03-26

 

2019-03-14

Patvirtintas kultūros paveldo objektų 2019 m. apskaitos dokumentacijos rengimo planas

 

2019-03-12

Praplėsta Lietuvos partizanų užkasimo vietos saugoma teritorija

 

2019-02-28

Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnis: išankstinės prielaidos ir tyrimų rezultatai

https://www.youtube.com/watch?v=tDtdl3CKy94 (video)

 

2019-02-07

Kupiškio piliakalnio archeologinių tyrinėjimų pristatymas Vilniuje

 

 

2019-01-03

Patvirtinti ir registruoti nekilnojamųjų kultūros vertybių individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai

 

2018 m.

 

2018-11-29

Nuo šiol rasti kultūros paveldo objektus ir kitas lankytinas vietas Kupiškio svečiams bus žymiai lengviau

 

2018-11-23

Restauruotas paminklas Lietuvos kariams

 

 2018-11-16

Susitikimas su Lietuvos žydų bendruomenės atstovais

 

2018-10-08

Teigiamai įvertintas Kupiškio savivaldybės dėmesys kultūros paveldui

 

2018-10-05

Kviečiame susipažinti su savivaldybių veikla kultūros paveldo apsaugos srityje 2017 metais

 

2018-10-03

Įprasmintos Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio vietos Kupiškyje

 

2018-10-02

Prasidėjo Palėvenės vienuolyno pagrindinio pastato tvarkybos darbai

 

2018-09-25

Bus atidengtas paminklas partizanų vadui Antanui Starkui-Montei

 

2018-09-21

Šiaurės Rytų Lietuvos piliakalnių žiedas

 

2018-09-21

Europos paveldo dienos 2018 m. „Užrašas ant vagono „Lietuvos geležinkeliai“

 

2018-08-21

Akmuo iš Kupiškio rajono laukų bus pastatytas Žalgirio mūšio vietoje

 

2018-08-18

Adomynė – mažoji kultūros sostinė

 

2018-07-20

Kviečiame susipažinti su Vokietijos karių įspūdžiais po darbo stovyklos Kupiškio rajone

 

2018-07-19

Paženklinti dar keturi Kupiškio rajono kultūros paveldo objektai

 

2018-07-18

Kviečiame susipažinti su Kupiškio miesto L. Stuokos-Gucevičiaus aikštės archeologinių tyrimų rezultatais

 

2018-07-18

Atnaujinamos Kupiškio rajono bažnyčios

 

2018-07-12

Sutvarkyti Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapai

 

2018-07-05

Virtuali paroda „Nepriklausomybės kelius jungiantys tiltai: 1918–1940 m. Panevėžio apskrityje statyti tiltai. Kupiškio krašto tiltai“

 

2018-06-20

Pasirašyta Palėvenės dominikonų vienuolyno tvarkybos darbų sutartis

 

2018-06-14

Dailės pleneras „Pažinkime savo krašto tautinį paveldą“

 

2018-06-04

Kupiškio gimnazistų vasaros pamokos persikels ant piliakalnio

 

2018-05-14

Lietuvos partizanų kapui suteikta teisinė apsauga

 

2018-05-09

Kviečiame savanorius į Kupiškio piliakalnio archeologinių tyrinėjimų stovyklą

 

2018-05-04

Atmintinė kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams

 

2018-04-25

Bus tvarkomos Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės

 

2018-04-24

Patvirtinti ir registruoti nekilnojamųjų kultūros vertybių individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai

 

2018-03-28

Aptarti birželio mėnesį vyksiantys Kupiškio piliakalnio archeologiniai tyrinėjimai

 

2018-03-22

Skapiškio miestelio aikštėje pastatytas atminimo paminklas žuvusiems Vytauto apygardos partizanams

 

2018-03-09

„Kupiškėnų vestuvės“ įtrauktos į Nacionalinį nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą

 

2018-02-19

Tarptautinė kultūros paveldo tvarkybos ir technologijų paroda „Heritas“

 

 

2017 m.

 

2017-12-21

Atliktas pirmasis Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnio tyrimų etapas

 

2017-12-14

Patikslinti kultūros paveldo objektų duomenys

 

2017-12-04

Subačiaus žydų žudynių vietos ir kapo individualus apsaugos reglamentas įregistruotas Kultūros vertybių registre

 

2017-12-06

Antašavos dvaro sodybos individualus apsaugos reglamentas įregistruotas Kultūros vertybių registre

 

2017-11-30

Kupiškio krašto žydų bendruomenės pastatai ir paminklai

 

2017-11-22

Patvirtinta 2018 metų Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčios finansavimo programa

 

2017-10-28

Paveldas – krašto tapatybės dalis

 

2017-10-02

Susitikimas su Vilniaus kupiškėnais

 

2017-09-15

Europos paveldo dienos 2017 metai "Aukšžemės piliakalniai - praeities ir dabarties kronika"

 

2017-09-20

Prasidėjo Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčios fundatorių ložės tyrimų, restauravimo ir konservavimo darbai

 

2017-08-24

VšĮ Kultūros paveldo akademija kviečia į medinio kultūros paveldo restauravimo mokymus

 

2017-06-15

Atnaujinami kultūros paveldo objektai

 

2017-06-15

Pasirašyta sutartis dėl Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnio archeologinių kasinėjimų

 

2017-06-09

Pasirašytos Palėvenės dominikonų vienuolyno ir Adomynės dvaro sodybos rūmų fasadų tyrimų ir tvarkybos darbų projektų parengimo sutartys

 

2017-05-03

Valstybės saugomais gamtos paveldo objektais paskelbti 3 Kupiškio rajono objektai

 

2017-04-03

Fotografijos konkursas moksleiviams „Kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto bokštų“

 

2017-02-17

Skelbiamas 2017 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimas

 

2017-01-16

Laukia naujos kultūros paveldo pažinimo patirtys

 

 

2016 m.

 

2016-11-24

Kultūros paveldo departamento informacija

 

2016-09-16

Europos paveldo dienos 2016 m. „Adomynės širdis - pono Adomo dvaras“

 

2016-11-14

Piliakalnių ženklinimas

 

2016-10-28

LGGRTC specialistų vizitas į Kupiškį

 

2016-10-18

Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema (KPEPIS) ir atnaujintas Kultūros vertybių registras

 

2016-09-14

Adomynės dvaro rūmų sodyboje vyks Europos paveldo dienos

 

2016-08-16

Restauravimo taryba - Palėvenės bažnyčioje

 

2016-06-02

Archeologinės, mitologinės ir sakralinės kultūros vertybės Kupiškio rajone

 

 

 

 


Vytis Zavackas

Vyriausiasis specialistas

Kultūros,  švietimo ir sporto skyrius

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Tel. (8 459) 35 536

El. paštas vytis.zavackas@kupiskis.lt

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-09-09 13:23
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“