Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Šeimos kortelė

 

Lankstinukas

 

Šeimos kortelėmis galės naudotis gausios ir neįgalius vaikus auginančios šeimos.

 

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų amžiaus. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų.

Jeigu išsiskyręs asmuo su vaikais sukuria naują šeimą su asmeniu, kuris taip pat turi vaikų, vaikų skaičius šeimoje yra vertinamas bendrai.

Neįgalųjį slauganti ar prižiūrinti šeima – tokia šeima, kurioje tėvai globoja teismo neveiksniu pripažintą vaiką ar prižiūri, slaugo neįgalų ar 55 proc. ir mažesnį darbingumą turintį vaiką. Vaikas gali būti pilnametis, bet jis turi gyventi su tėvais.

Nuolaidos

Šeimos kortelė garantuoja specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams. Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Nuolaidų krepšelis bus nuolat kintantis.

Visos naujienos apie nuolaidas bus skelbiamos Šeimos kortelės interneto svetainėje.

Informacija kortelės turėtojams

Šeimos kortelė bus gaminama pagal Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) nurodytus duomenis ir išsiųsta į faktinę ar deklaruotą gyvenamąją vietą. Prioritetas bus teikiamas faktinei gyvenamajai vietai. Tačiau dar prieš tai šeimos gaus elektroninius laiškus, kuriais bus prašomos išreikšti sutikimą gauti Šeimos kortelę. Neišsakius tokio sutikimo Šeimos kortelė negalės būti gaminama ir atsiunčiama dėl sustiprintos asmens duomenų apsaugos.

Jeigu šeimos duomenų nėra SPIS sistemoje (taip gali nutikti, jei šeima nepildė prašymo vaiko pinigams), tuomet šeima kortelę galės gauti užpildžiusi prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Prašymą galima pildyti internetu www.spis.lt.

Šeimai bus išduodama viena nemokama kortelė – ja galės naudotis visi asmenys šeimoje, kurių vardai ir pavardės bus nurodyti ant kortelės. Jeigu šeimos nariai norės naudotis kortelėmis atskirai, reikės užsakyti papildomus egzempliorius ir kompensuoti nustatytas gamybos bei personalizavimo išlaidas. Šeimos kortelė turės būti naudojama kartu su asmens dokumentu.

Šeimos kortelė bus aktyvuojama pirmą kartą prisijungus prie nuolaidų sistemos.

 

Pirminis partnerių nuolaidų paketas gausioms ir neįgalius vaikus prižiūrinčioms šeimoms


 

Visos naujienos apie nuolaidas skelbiamos Šeimos kortelės interneto svetainėje https://seimos-kortele.lt/

 

Detalesnę informaciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko apsaugos grupės vyriausioji specialistė Rasa Žemaitė, tel. (85) 26 64 225, el. p. [email protected].

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialiniai darbuotojai:

KUPIŠKIO SENIŪNIJA, Vytauto g. 2, Kupiškis

Socialinė darbuotoja – Svetlana Naciuvienė, tel. (8-459) 35 526, 8 618 88357

ALIZAVOS SENIŪNIJA, Berželių g. 1, Alizavos mstl., Kupiškio r. sav.

Socialinė darbuotoja – Erika Petronienė, tel. (8-459) 41 112, 8 618 88294

NORIŪNŲ SENIŪNIJA, Sodų g. 1, Noriūnų k., Kupiškio r. sav.

Socialinė darbuotoja – Sandra Kirkilienė, tel. (8-459) 56 360, 8 618 88431

SKAPIŠKIO SENIŪNIJA, Varpo a. 4, Skapiškio mstl., Kupiškio r. sav.

Socialinė darbuotoja – Valė Vaičikauskienė, tel. (8-459) 42 108, 8 618 88547

SUBAČIAUS SENIŪNIJA, Aukštaičių a. 13, Subačius, Kupiškio r. sav.

Socialinė darbuotoja – Rima Ragauskienė, tel. (8-459) 35597, 8 618 88964

ŠIMONIŲ SENIŪNIJA, Skapiškio g. 6, Šimonių mstl, Kupiškio r. sav.

Socialinė darbuotoja – Laima Bubinienė, tel. (8-459) 44 112, 8 618 88969

KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, Krantinės g. 28, Kupiškis, tel. (8-459) 51 021

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2019-09-02 14:35
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“