Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas ir palaikų laikinas saugojimas

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-157/1V-118 buvo patvirtintas Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarkos aprašas, kuris nustato žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar žmogaus palaikų gabenimo teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarką.

 

Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka konstatavus mirties faktą, žmogaus palaikus patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams gabena savivaldybės, kurios teritorijoje buvo nustatytas asmens mirties faktas, atrinktas laidojimo paslaugų teikėjas.

 

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje žmonių palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams bei palaikų laikino saugojimo paslaugas teiks Daivos Dyrienės IĮ, esanti Pergalės g. 4, Kupiškyje, tel. (8 459) 35 290, mob. (8 687) 69 807, pagal sudarytą 2018 m. balandžio 23 d. Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimo ir palaikų laikino saugojimo paslaugų sutartį Nr. B5-113.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-04-24 14:02
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“