Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Švietimo įstaigos

 


 

UGDYMO ĮSTAIGOS

 


 

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Kodas

190043194

Direktorius  

Virgilijus Žilinskas

Adresas

Vytauto g. 21, Kupiškis

Telefonas   

(8 459)  35 046

El. p.

stuokagmail.com

www.kupiskiogimnazija.lt

 


 

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija

Kodas

191777611

Direktorė

Vida Šeškuvienė

Adresas

Aukštaičių a. 10, Subačius, Kupiškio r. sav.

Telefonas    

(8 459)  55 285

El. p.

rastinegimnazija.subacius.lm.lt

www.gimnazija.subacius.lm.lt

 

noriūnų mokykla

Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyrius

Skyriaus vedėja

Rita Grinevičienė

Adresas

Melioratorių g. 5, Noriūnų k., Noriūnų sen., Kupiškio r. sav.

Telefonas       

(8 459)  56254

El. p.

noriunu.mokyklagmail.com

www.noriunai.kupiskis.lm.lt

 


 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Kodas

290043380

Direktorius

Rimvydas Latvys

Adresas

Jaunimo g. 2, Kupiškis

Telefonas     

(8 459)  35 087

El. p.

rastine.vedejagmail.com 

www.kpmpm.lt

 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyrius Šepetos Almos Adamkienės mokykla-daugiafunkcis centras

Skyriaus vedėja

Vanda Vanagienė

Adresas

Šepetos g. 4, Šepetos k., Kupiškio sen., Kupiškio r.sav.

Telefonas    

(8 459)  38125

El. p.

sepetosmokyklagmail.com

www.sepetos.kupiskis.lm.lt

 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyrius

Skyriaus vedėja

Birutė Zaborskienė

Adresas

Mokyklos g. 5, Skapiškio mstl., Kupiškio r. sav.
Telefonas (8 459)  42 193

El. p.

mokyklaskpm.lt

www.skpm.lt

 


 

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla

Kodas

190046347

Direktorius

Gintaras Paškauskas

Adresas

Berželių g. 12, Alizavos mstl., Kupiškio r. sav.

Telefonas 

(8 459)  41137

El. p.

alizavosmokyklagmail.com

www.alizava.lt

 

Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras

Skyriaus vedėja

Virginija Vanagienė

Adresas

Pergalės g. 8A, Antašavos mstl., Kupiškio r. sav.

Telefonas    

(8 459)  46335

El. p.

mokyklaantasava.kupiskis.lm.lt

www.antasava.kupiskis.lm.lt

 


 

Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras

Kodas

190051141

Direktorius

L.e.p. direktorius Saulius Kulnickas

Adresas      

Rudilių k., Noriūnų sen., Kupiškio r. sav.

Telefonas

(8 459)  44 810

El. p.

rudiliumokyklagmail.com 

www.lauziko.kupiskis.lm.lt

 


  

Kupiškio r. Šimonių pagrindinė mokykla

Kodas

190050235

Direktorė

Laima Skėrienė

Adresas        

Skapiškio g. 18, Šimonių mstl., Kupiškio r. sav.

Telefonai:

(8 459)  44145, (8 459) 44125

El. p.

direktoresimonys.kupiskis.lm.lt

www.simonys.kupiskis.lm.lt

 

Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos skyrius Adomynės mokykla-daugiafunkcis centras

Adresas

A. Vilėniškio g. 8, Adomynės k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.

Telefonas   

(8 459) 43 445

El. p.

simoniumokyklagmail.com

www.simonys.kupiskis.lm.lt

 


 

 

  Kupiškio mokykla „Varpelis”

Kodas

190041033

Direktorė

Daiva Pečiukėnienė

Adresas

Vytauto g. 26, Kupiškis

Telefonas  

(8 459) 35 297

El. p. varpelis.kupiskisgmail.com

http://ugdymocentrasvarpelis.lt/

 


 

         

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“

Kodas

190041371

Direktorė

Danguolė Koženiauskienė

Adresas

P. Mažylio g. 16, Kupiškis

Telefonas   

+370 459 35386

El. p.

kupiskio.obelelegmail.com

https://www.obelele.kupiskis.lm.lt/

 


 

          Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė”

Kodas 190041229

Direktorė

Danutė Staišiūnienė

Adresas

Taikos g. 6, Kupiškis

Telefonas  

(8 459) 35 289

El. p.

saulute.kupiskisgmail.com

https://www.saulute.kupiskis.lm.lt/

 


 

         

  Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis

Kodas

190042135

Direktorė

Marija Morkūnienė

Adresas

Aukštaičių a. 11, Subačius, LT-40406 Kupiškio r.

Telefonas   

(8 459) 55341

El. p.

marijasubaciusgmail.com

https://subaciausdarzelis.kupiskis.lm.lt/

 


 

 

ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

 


         Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba

Kodas

300055868

Direktorė

L.e.p. Laima Kilkuvienė

Adresas

Vilniaus g. 8, Kupiškis

Telefonas   

(8 459) 35 144

El. p.

kupiskio.pmmmcgmail.com

http://www.kupiskiopmmmc.lt/

 


Informaciją atnaujino: www redaktorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-01-12 21:26
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“