Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartys

Vadovaujantis Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21 punktu, skelbiame Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis.
Sutartis taip pat skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

 



2017-05-09 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis  Nr. B5-177


 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-05-10 11:04
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“