Vaiko teisių apsauga

 

Nuo 2018 m. liepos 1 dienos visi Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėse esantys Vaiko teisių apsaugos skyriai tapo pavaldūs centrinei vaiko teisių apsaugos institucijai – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Tarnyba).

 

*Tarnyba reaguos į galimus vaiko teisių pažeidimus visą parą, švenčių ir poilsio dienomis.

*Vaiko teisių apsaugą užtikrinti padės atvejo vadybininkai.

*Pagalbą šeimai, kai vaikui nustatytas antrasis grėsmės vaikui lygis ir dėl šios priežasties vaikas bus paimtas iš atstovų pagal įstatymą (tėvų), teiks Tarnybos mobilioji komanda (psichologas, socialinis darbuotojas ir specialistas, dirbantis su priklausomybę (-es) turinčiaisiais).

*Visi vaiko teisių apsaugos specialistai vadovausis viena grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarka ir naudos vienodus grėsmės vaikui lygio vertinimo instrumentus.

*Bus užtikrinamas vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo organizavimas ir globos (rūpybos) priežiūros koordinavimas.

*Asmenys, kurių darbas ar veikla susiję su vaikais, turintys įtarimų ar informacijos apie galimą vaiko teisių pažeidimą (smurtą prieš vaiką ir pan.),  privalo apie tai pranešti vaiko teisių apsaugos specialistams, policijai.


 

Kupiškio socialinių paslaugų centras – socialinių paslaugų įstaiga, vykdanti atvejo vadybos funkcijas 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius

Kupiškio rajono savivaldybė

 

Violeta Motiejūnienė

Patarėja
Tel. 862032791
El. p. [email protected]

 

Virginija Kručienė

Tel. 869467022
El. p. [email protected]

 

Nijolė Ubonavičienė

Tel. 861094040
El. p. [email protected]

 

Inga Ramanauskienė

Tel. 861316670
El. p. [email protected]

 

Vaiko teisių apsaugos teritorinių padalinių kontaktai

Daugiau informacijos www.vaikoteises.lt 

 

 

 

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“