naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

2019 metų darbo planas

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. ADV-153

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO (KALBOS TVARKYTOJO)

2019 METŲ DARBO PLANAS

 

Kriterijus 

Objektai, skaičius 

1

2

1. Tikrinti įmones ir įstaigas, visuomenės informavimo priemones, reklamos ir viešuosius užrašus.

7 įmonės ir įstaigos

VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir informacijos centras

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

ŽŪK „Kupiškio grūdai“

UAB „Paslaugų idėja“ parduotuvė „Švaros prekės“

VšĮ Kupiškio vaikų dienos centras

Kupiškio socialinių paslaugų centras

Salamiesčio pagrindinė mokykla

 

 

3 informavimo priemonės

(VšĮ Kupiškio televizijos ir informacijos centras

Žinių portalas „Temainfo“

laikraštis „Kupiškėnų mintys“)

7 interneto svetainės:

www.info.kupiskis.lt
http://kupiskiopaspc.lt/
http://kupiskiospc.lt/
https://www.salamiestis.kupiskis.lm.lt/
http://www.kupiskiokksc.lt/
https://www.broliumedus.lt
http://kupiskisaeroclub.lt/


Savivaldybės teritorijoje tikrinti reklamos ir viešuosius užrašus

2. Nagrinėti asmenų prašymus ir skundus.

Pagal poreikį

3. Derinti išorinės reklamos projektus.

Pagal poreikį

4. Teikti konsultacijas juridiniams ir fiziniams asmenims raštu, telefonu, el. paštu, žodžiu.

Pagal poreikį

 

5. Informacinė ir šviečiamoji veikla (straipsniai spaudoje, rekomendacijos dėl kalbos taisyklingumo, atmintinės Savivaldybės interneto svetainėje ir kt.).

2 atmintinės Savivaldybės interneto svetainėje;

 

3 rekomendacijos dėl kalbos taisyklingumo;

 

1 straipsnis rajono laikraštyje.

 

 

6. Kita veikla, susijusi su šios funkcijos vykdymu.

Patikrinti Kupiškio etnografijos muziejaus, Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro ir Kupiškio viešosios bibliotekos 2019 metais išleistus 6 neperiodinius leidinius.

Organizuoti Nacionalinio diktanto I turą Savivaldybėje.

 

 

____________________________

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-02-20 08:27
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“