Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2021 metų darbo planas

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. ADV-94

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (KALBOS TVARKYTOJO) 2021 METŲ DARBO PLANAS

 

Darbo pavadinimas Objektai Kas bus tikrinama

Data

Tikrinti įmones ir įstaigas, visuomenės informavimo priemones, reklamos ir viešuosius užrašus.  

 

 

7 įmonės ir įstaigos  Rengiamų teisės aktų, susirašinėjimo dokumentų, blankų, iškabų, antspaudų, spaudų, kabinetų rodyklių, vidaus viešosios informacijos   kalbos vartojimas ir taisyklingumas

 

 

 

Spalio–gruodžio mėn.

 

Subačiaus seniūnija
Šimonių seniūnija
UAB „Kupiškio vandenys“
Kupiškio r. sav. viešoji biblioteka
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija
UAB „Provinsalis“ Valgiaraščiai (pakartot.)

Liepos mėn.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Kupiškio skyrius

 Vidaus viešoji informacija, viešieji užrašai 

 

Rugpjūčio mėn.

 

3 informavimo priemonės

VšĮ Kupiškio televizijos ir informacijos centras

Žinių portalas „Temainfo“

Skaitmeninė televizija „Funaris“

 

Valstybinės kalbos vartojimas ir taisyklingumas

 

 

Rugpjūčio–spalio mėn.

 

 

3 Interneto svetainės

UAB „Kupiškio autobusų parkas“

UAB „Kupiškio vandenys“

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė

 

Valstybinės kalbos vartojimas ir taisyklingumas

 

 

Sausio–gruodžio mėn.

 

Viešieji užrašai Savivaldybės teritorijoje

 

Kelių informaciniai ženklai, krypčių rodyklės, ženklai, nurodantys gyvenvietės pradžią ir pabaigą, vandens telkinių pavadinimai, lankytinų vietų pavadinimai, krypties rodyklės į lankytinas vietas

 

 

 

 

Vasario–balandžio mėn.

 

Nagrinėti asmenų prašymus ir skundus.

Pagal poreikį

 

Sausio–gruodžio mėn.

Derinti išorinės reklamos projektus.

Pagal poreikį

 

Sausio–gruodžio mėn.

Teikti konsultacijas juridiniams ir fiziniams asmenims.

Pagal poreikį

Raštu, telefonu, el. paštu, žodžiu.

Sausio–gruodžio mėn.

Informacinė ir šviečiamoji veikla (straipsniai spaudoje, rekomendacijos dėl kalbos taisyklingumo, atmintinės Savivaldybės interneto svetainėje ir kt.).

2 atmintinės Savivaldybės interneto svetainėje

 

3 rekomendacijos dėl kalbos taisyklingumo

 

 

 

Sausio–gruodžio mėn.

Kita veikla, susijusi su kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymu

Savivaldybės administracija 

Savivaldybės tarybos posėdžiai

 

Kupiškio etnografijos muziejaus, Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro ir Kupiškio viešosios bibliotekos 2020–2021 metais išleisti   neperiodiniai leidiniai.

 

Nacionalinio diktanto turas

Rengiami teisės aktai ir susirašinėjimo dokumentai

 

Šnekamosios kalbos klaidos

Valstybinės kalbos vartojimas ir taisyklingumas

 

 

 

 

Koordinuoti Nacionalinio diktanto I turo Savivaldybėje organizavimą, rengti informacinį pranešimą spaudai

Sausio–gruodžio mėn.

 

 

 

Sausio–gruodžio mėn.

 

 

 

 

________________________________

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-02-22 09:10
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“