Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Data ir laikas

 

1. Data oficialiuose dokumentuose sutrumpintai visada rašoma skaitmenimis ir tarp datos metus, mėnesį ir dieną reiškiančių skaitmenų grupių rašomi brūkšneliai. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2001 m. gegužės 3 d. nutarė, kad kitose kalbos vartojimo srityse datą rašant trumpuoju būdu metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais arba tarpeliais, pvz.: 2001-06-12, 2001 11 05.

2. Data gali būti rašoma ir ilgesniu būdu, pvz.: 2003 m. gegužės 7 d., 2004 m. gruodžio mėn.

Pastabos. 1. Kai data rašoma ilguoju būdu, po mėnesio pavadinimo nerašoma mėn.,
pvz., 2003 m. gegužės mėn. 7 d. (= 2003 m. gegužės 7 d.).

2. Tarp skaitmenų ir sutrumpinimų m. ir d. paliekami tarpeliai,
pvz., 2003m. gegužės 7d. (= 2003 m. gegužės 7 d.).

 

3. Oficialiuosiuose stiliuose (informaciniame, administraciniame, moksliniame) mėnuo paprastai nusakomas ne galininku (birželį, rugsėjį), o žodžių junginiu birželio mėnesį, rugsėjo mėnesį: Įstatymas priimtas 2001 m. liepos mėnesį. Jie pažadėjo darbus baigti spalio mėnesį (žr. Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas, Vilnius, 2003, p. 116).

3. Laikas žymimas taip: 3 val. 15 min. arba 3.15 val. (arba tik 3.15).
Pvz.: Pradžia 19.30 val.; Įėjimas nuo 11.30 iki 18 val. (arba nuo 11.30 iki 18.00); 18.00 – Žinios.

(Kartais laikas žymimas valandas ir minutes atskiriant dvitaškiu, pvz.: Žinios – 18:45.)

Pastaba. Kai nurodomas laikotarpis, vartojamas brūkšnys (ne brūkšnelis) ir nepaliekama tarpų,
pvz.: 19962005 m. programa, spalio 67 d., 14.0017.00.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2012-09-11 14:20
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“