Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Dėl daiktavardžių su priesaga -imas, -ymas naudininko vartojimo

Dėl daiktavardžių su priesaga -imas, -ymas naudininko vartojimo

 

Daiktavardžių su priesaga -imas, -ymas naudininkas (kam?) yra nevartotinas tikslui (kam?, kokiam tikslui?) su paskirties atspalviu reikšti. Vietoj jo dažniausiai vartotina veiksmažodžio bendratis. Kartais formos pasirinkimas priklauso nuo konteksto:


Pateikė nutarimą balsavimui (= balsuoti). Projektą grąžino papildymui (= papildyti). Darbuotoją pristatė premijavimui (= premijuoti). Namas atiduotas naudojimui (= naudoti). Siunčiame protokolą jūsų žiniai ir vykdymui (= jums susipažinti ir vykdyti). Skelbiame telefoną pasiteiravimui (= pasiteirauti, pasiteiravimo telefoną, pasiteiraujamąjį (informacijos) telefoną). Čia galite užsisakyti pietus išsinešimui (= išsinešti, išsineštinai). Užduočių atlikimui (= Užduotims atlikti) skiriamos dvi valandos. Trūkumų padengimui (= Trūkumams padengti) į kasą įnešta 100 litų. Trūksta lėšų inventoriaus įsigijimui (= inventoriui įsigyti). Sudaryta darbo grupė (komisija) privatizavimo klausimų sprendimui (= klausimams spręsti).


Daiktavardžių su priesaga -imas, -ymas naudininkas tikslui su paskirties atspalviu reikšti gali būti vartojama tik tada, kai daiktavardis yra sukonkretėjęs, pvz.: dalis pajamų bus skirta sveikatos draudimui; įvyks vakaras kompozitoriaus atminimui; trūksta lėšų mokslui ir švietimui; arba toks daiktavardis turi konkretinamąjį pažyminį: nutarimas pateiktas pirmajam balsavimui; projektą rengiame antram svarstymui.

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2012-09-11 14:22
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“