Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Didžiosios raidės pavadinimuose

DIDŽIŲJŲ RAIDŽIŲ RAŠYMAS PAVADINIMUOSE

                            

1. Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimų, susidedančių iš dviejų ar daugiau bendrinės reikšmės žodžių, tik pirmasis žodis rašomas didžiąja raide, pvz..:

                             Valstybinė darbo inspekcija, Vilniaus bankas, Švietimo ir mokslo ministerija, Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, Lietuvių kalbos draugija, Turizmo centras.

 

2. Jei įstaigos, įmonės ar organizacijos pavadinimas, susidedantis iš dviejų ir daugiau žodžių, prasideda tikriniu vardu: vietovardžiu (valstybės, miesto, kaimo, rajono, seniūnijos vardu ir pan.) ar asmenvardžiu, didžiąja raide rašomas tik tas tikrinis vardas; žodis, einantis po jo, kaip ir toliau einantys bendriniai žodžiai, rašomas mažąja raide, pvz..:  

                             Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Kupiškio  rajono savivaldybės taryba, Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Skapiškio  seniūnija, Kupiškio darbo birža, V. Veteraičio veterinarijos vaistinė, A. Prekaičio prekybos įmonė, Juozo  Prekaičio individuali įmonė.

 

3. Sutrumpinti oficialūs įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai rašomi kaip atitinkami nesutrumpintieji, pvz..:

                             Lietuvos Respublikos finansų ministerija –  Finansų ministerija,

                             Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija – Valstybinė mokesčių inspekcija,

                             Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras –  Turizmo ir verslo informacijos centras,

Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Socialinių  paslaugų  centras –

biudžetinė įstaiga Socialinių  paslaugų centras – Socialinių paslaugų centras,

viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės  pirminės asmens sveikatos priežiūros centras – Pirminės asmens sveikatos priežiūros centras,

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka – Viešoji  biblioteka,
                             Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras – Kultūros centras

Kupiškio rajono savivaldybė – Savivaldybė (rašoma didžiąja raide, kai kalbama apie instituciją, o ne apie teritoriją).

 

4. Įstaigų, įmonių ir organizacijų struktūrinių padalinių oficialūs pavadinimai pradedami rašyti didžiąja raide, pvz..:

                             Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Finansų ir biudžeto  komitetas – Finansų ir biudžeto komitetas,                   Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrius – Kultūros ir švietimo skyrius.

                            

 

5. Mažąja raide rašomi įstaigų, įmonių, organizacijų valdymo vienetų pavadinimai, pvz..:

                                                          UAB  ,,Kupiškio  vandenys“ valdyba – valdyba.

 

                             Mažąja raide taip pat rašomi masiškai paplitusių padalinių (bibliotekų,  buhalterijų, raštinių, kanceliarijų,  kabinetų, laboratorijų, kasų ir kt.) pavadinimai, pvz..:

                             Kupiškio ligoninės raštinė, Savivaldybės mero priimamasis, UAB „Kupiškio komunalininkas “ buhalterija.

 

6.  Aukščiausiųjų valstybinės valdžios institucijų pavadinimų visi žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis, pvz..:

                             Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas, Prancūzijos Ministrų taryba, Didžiosios Britanijos Lordų Rūmai.

 

                             Didžiosiomis raidėmis taip pat rašomi aukščiausių tarptautinių organizacijų ir jų vyriausiųjų institucijų pavadinimų visi žodžiai, pvz..:

                             Jungtinės Tautos (Jungtinių Tautų Organizacija), Generalinė Asamblėja, Saugumo Taryba, Ekonominė ir Socialinė taryba, Tarptautinis Teismas, Europos Sąjunga, Europos Sąjungos Taryba, Europos Parlamentas, Europos Ministrų Taryba, Europos Komisija, Europos Taryba, Šiaurės Taryba, Raudonasis Kryžius.

 

7. Dokumentų pavadinimų pirmasis žodis rašomas didžiąja raide, pvz..:

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas – Pilietybės įstatymas,

                             Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas – Vietos savivaldos įstatymas,

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas – Civilinis kodeksas,

Darbo kodeksas,

Žmogaus teisių deklaracija.

                                                        

                                                         Ypatingos reikšmės dokumentų visi pavadinimo žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis:                     

Lietuvos Statutas,

Lietuvos Nepriklausomybės Aktas – Nepriklausomybės aktas,

Lietuvos Respublikos Konstitucija – Konstitucija.

                            

8. Aukščiausių apdovanojimų pavadinimai:

                             Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinas, Vyčio kryžiaus ordinas, Lietuvos nacionalinė premija, Valstybinė Jono Basanavičiaus premija.

                            

                             Garbės ir padėkos raštų ar garbės vardų bei laipsnių pavadinimai rašomi mažąja raide, pvz..:             garbės raštas, padėkos raštas, sporto meistras, profesorius, habilituotas daktaras, akademikas, garbės piliečio vardas.

 

9. Pareigų pavadinimai ir titulai paprastai rašomi mažąja raide, pvz..:

prezidentas, ministras pirmininkas, ministras, rektorius, direktorius, senatorius, meras,  vedėjas.

                            

                             Iš pagarbos didžiosiomis raidėmis gali būti rašomi aukščiausių pareigūnų pavadinimai:

Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.

 

Prašymuose, pareiškimuose, kvietimuose ir pan. dokumentuose didžiąja raide rašomas bet kurio pareigūno, į kurį kreipiamasi, pavadinimas, pvz.:

                             Tauragės apskrities Viršininkui, Tauragės rajono savivaldybės Merui, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Direktoriui, Švietimo skyriaus Vedėjui, laikraščio Redaktoriui, mokyklos Direktoriui.

 

10. Žodžiai gali būti rašomi didžiąja raide stilistiniais sumetimais.

                             Didžiąja raide gali būti rašomi žodžiai, kuriais mandagiai, su pagarba kreipiamasi į kitą asmenį (laiškuose, sveikinimuose, kvietimuose, prašymuose ir pan.), pvz..:

                             Jūs, Tamsta, Pone, Bičiuli, gerbiamasis.

                            

                             Didžiąja raide rašomi žodžiai, kai jų žymimoms sąvokoms teikiama išskirtinė reikšmė bei pagarba, pvz..:

                             Tėvynė, Tiesa, Nepriklausomybė, Laisvė, Viltis, Atgimimas, Motina, Žmogus.   

                            

                             Iš pagarbos didžiosiomis raidėmis gali būti rašomi reikšmingiausių organizacijų, visuomeninių judėjimų, istorinių įvykių ir kitų pavadinimų visi žodžiai, pvz..:

                             Lietuvos Sąjūdis, Lietuvos valstybės taryba, Baltijos Asamblėja, Baltijos Taryba, Didysis Vilniaus Seimas.

 

11. Švenčių ir išskirtinės reikšmės renginių pavadinimai:

Užgavėnės, Pelenų diena, Didysis penktadienis, Verbų sekmadienis, Velykos, šv. Velykos,  Joninės, Žolinė, Šeštinės, Sekminės, Šilinė, Kūčios, Kalėdos, šv. Kalėdos, Naujieji metai, Trys karaliai, Visų Šventųjų diena (Visi šventieji), Vėlinės, Motinos diena, Tėvo diena, Vasario 16-oji, Vilties ir gedulo diena, Juodojo kaspino diena, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena ir kt.

                             Stilistiniais sumetimais, kai pavadinimams teikiama išskirtinė reikšmė, visus pavadinimo žodžius galima rašyti didžiosiomis raidėmis: Šv. Kalėdos, Naujieji Metai, Trys Karaliai.

 

12. Mokyklų pavadinimų rašymas:

Jei mokykla turi miesto dalies ar miesto teritorijoje atsidūrusios vietovės pavadinimą, jis rašomas be kabučių:

                             Kupiškio Kupos pradinė mokykla.

                              Simboliniai mokyklų pavadinimai rašomi su kabutėmis:

                             Tauragės ,,Versmės“ gimnazija, Alytaus ,,Aušros“ pagrindinė mokykla, Utenos   ,,Šaltinio“ pagrindinė mokykla.

                             Įžymaus žmogaus vardu pavadintos ugdymo įstaigos pavadinime rašomas visas  vardas ir pavardė:

                             Šepetos  Almos Adamkienės pagrindinė mokykla,

                             Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla.

Informaciją atnaujino: Stasė Krestovienė, stase.krestoviene@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2014-08-26 14:14
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“