Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Kaip rašyti telefono ryšio numerius

Kaip rašyti telefono ryšio numerius ir teisingai įforminti dokumentus?


Nuo 2005 m. gruodžio 23 d. galioja naujos Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės. Šios taisyklės taikomos Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 117, nustatyta tvarka ir sąlygomis.


Dokumentų rengimo taisyklių ištrauka:
1.Dokumentų rengimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, valstybės įgaliotų asmenų (toliau vadinama –įstaigos) oficialių dokumentų (toliau vadinama –dokumentai) įforminimo ir rengimo bendruosius reikalavimus.
Elektroniniai dokumentai rengiami pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių ir šių Taisyklių reikalavimus.
Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai netaikomi dokumentams, kurių formą ir struktūrą nustato tarptautiniai standartai ar susitarimai (pvz., karybos) ir šių standartų ar susitarimų privalomą taikymą nustato kiti teisės aktai.
2.Šiose Taisyklėse nustatyti dokumentų įforminimo ir rengimo reikalavimai nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams asmenims yra rekomendaciniai, išskyrus tuos dokumentus, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai.
Už šių Taisyklių reikalavimų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr.1V-1162 patvirtintos naujos Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės (už jų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka). Šiose taisyklėse apibrėžtas simbolių naudojimas, tarpų rašymas, teikiami tarptautinių telefonų rašymo būdai.
Tarptautinio prefikso simbolis „+“ (pliusas) – rašomas tarptautiniame telefono ryšio numeryje prieš šalies kodą ir primena, kad būtina rinkti tarptautinį prefiksą, kuris kiekvienoje šalyje gali būti skirtingas. Tarptautinio prefikso simbolis atskiria tarptautinį telefono ryšio numerį nuo nacionalinio. Rašant tarptautinį telefono ryšio numerį, tarpas paliekamas tarp šalies ir paskirties kodo, taip pat tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio.
Skliaustelių simboliu „( )“ suskliaudžiami tik nacionalinis prefiksas ir geografinių numerių paskirties kodo skaitmenys ir jie nurodo, kad suskliausti skaitmenys toje pačioje numeracijos zonoje nerenkami. Rašant nacionalinį ir tarptautinį telefono ryšio numerius, dvigubas tarpas paliekamas tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio.
Toninių parengties signalų simbolis „~“ rodo, kad reikia laukti papildomo toninio parengties signalo – rašant iš abiejų pusių jis atskiriamas tarpais, pvz.: (8 ~ 343) 00 000. Kadangi beveik visoje Lietuvos teritorijoje jau įdiegtas skaitmeninis telefono ryšys, tai praktiškai šis simbolis jau nevartojamas.
Informacinis simbolis (rodantis su tinklo galinio taško numeriu susijusią paslaugą) reiškia, kad surinkus telefono ryšio numerį atsilieps automatinis atsakiklis.
Telefono ryšio numerio skaitmenys gali būti grupuojami taip: 1234, 12 345, 12 34 56, 123 4567.
Galima vartoti sutrumpinimus: telefonas arba tel., faksas arba faks., mobilusis telefonas arba mob.
Vietoj „telefonas“ arba „tel.“ galima naudoti informacinį simbolį „ “.
Kai rašomi tarptautiniai numeriai: telephone arba tel., fax, mobile arba mob.

Nacionaliniai ryšio numeriai rašomi taip (rašoma kairėje pusėje):
Telefonas (8 343) 00 000 arba Tel. (8 343) 00 000
Faksas (8 343) 00 000 arba Faks. (8 343) 00 000
Mobilusis telefonas 8 686 00 000 arba Mob. 8 682 00 000

Tarptautinio ryšio numeriai rašomi taip:
Telephone + 370 343 00 000 arba Tel. +370 450 00 000
Fax + 370 343 00 000 arba Faks. +370 450 00 000
Mobile + 370 686 00 000 arba Mob. +370 682 00 000
Turint kelis telefono ryšio numerius (nesujungtus automatinės paieškos rinkimo būdu), vartojamas pasvirojo brūkšnelio simbolis „/“. Kad renkant telefono ryšio numerį nekiltų nesusipratimų, simbolis „/“ iš abiejų pusių atskiriamas tarpais, pvz.:.

Telefonai: (8 343) 00 000 / 00 000
Faksai: (8 343) 00 000 / 00 000

Galima rašyti visą tik pirmąjį telefono/fakso ryšio numerį, o kitų – tik paskutiniuosius besiskiriančius skaitmenis. Šiuo atveju tarpai iš abiejų simbolio „/“ pusių nepaliekami ir telefono ryšio numeriai užrašomi taip:
Telefonai: (8 450) 00 000/01/02
Tel.: (8 450) 00 000/01/02
Jei nacionalinis ir tarptautinis telefono ryšio numeriai nurodomi kartu, jie atskiriami horizontalia linija ir rašomi taip:

Tel. (8 450) 00 000
+ 370 450 00 000

Telefono ryšio numeriai su simboliu rašomi taip:
Telefonas arba Tel. (8 450) 00 000
Telefonas arba Tel. (8 343) 00 000
Telephone arba Tel. + 370 343 00 000 
Telephone arba Tel.  + 370 343 00 000


Kas naujo Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklėse?
1. Aptartas telefono numerių grupavimas, atkreiptas dėmesys į dvigubą tarpą, kurį reikia palikti tarp miesto kodo ir telefono numerio.
2. Įteisintas telefono ir automatinio atsakiklio simbolių vartojimas.
3. Leidžiama kelis telefono ar fakso numerius atskirti pasviru brūkšneliu ir praleisti pasikartojančius telefono numerio skaičius.
4. Leidžiama nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšių numerius atskirti horizontaliu brūkšniu.
5. Praktiškai nebereikalingas toninio parengties signalo simbolis (~).

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2012-09-11 14:13
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“