naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Kalbos konsultacijos ir patarimai

 

Ar galima įteikti nominaciją?

 

Nominuoti – įvardyti, pavadinti, skirti kurioms nors pareigoms. tarptautinis veiksmažodis nominuoti vartojamas ir su naudininku – reikšme „pristatyti kam“, pvz.: mokslo pažangos premijai nominuoti trijų skirtingų sričių atstovai, ir su įnagininku – reikšme „apdovanoti kuo“ , pvz.: spektaklio kūrėjai nominuoti keturiais „Oskarais“.

reikėtų atsiminti, kad kultūros šviesuoliams negali būti teikiama „Aitvaro“, „Varpo“ ar „Dobilo“ nominacija, žmonės yra nominuojami, tai yra įvardijami, už kažkokius nuopelnus, teikiamos kandidatūros nominacijoms. sakykime: Pušyno bendruomenės centras nominuotas (įvardintas) už kultūrinių tradicijų puoselėjimą ir jam bus įteikta „Aitvaro“ statulėlė, ne nominacija. 

Taigi nominacijos teikti negalima, nes ji – ne daiktas, jos nepačiupinėsi. teikime aitvarus, dobilus, varpus, gėles, suvenyrus, bet ne nominacijas.

Parengta pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banko įrašą

 


Kaip vadinti mažytį labai didelės atminties diskelį (angl. flash memory, memory stick)?

Lietuviškas terminas yra atmintukas (puslaidininkinė keičiama laikmena, į kurią duomenys įrašomi arba skaitomi blokais, panašiai kaip diske), angl. flash memory.     Angliško kompiuterijos termino „USB memory“ atitikmuo – USB atmintinė.

  Iš VLKK konsultacijų banko

 


Apie dvigubas kabutes ir skliaustus


 Susidūrus dvejoms kabutėms ar skliaustams, rašomos vienos kabutės, vieni skliaustai (kaip ir susidūrus dviem kableliams, taškams ar kitiems skyrybos ženklams). Pavyzdžiui: Organizuojamo konkurso „Paramos suteikimas Panevėžio miesto smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms dalyvauti parodoje „Expo Aukštaitija“ nuostataiŠaltinis gali būti nurodomas įvairiai (išnašoje, skliaustuose (www.vlkk.lt), svarbu, kad skaitytojas gautų reikiamą informaciją.

 Sakinio pabaigoje susidūrus sutrumpinimo taškui (pvz., sutrumpinimai kt., t. t., pan.) ir sakinio pabaigos taškui, taip pat dedamas vienas taškas. Delegacija išvyks rugpjūčio 5 d. (ne 5 d..) 

 Kartais dėl aiškumo ar prasmės sudėtinguose tekstuose gali būti dedami dvigubi skliaustai:

 ((0,990 – 1,18)/0,12 = –1,6)

poli(oksi(dimetilsililenas))

Ši sutartis (Europos Sąjungos bei Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS)) pasirašyta 1992 m. vasario mėn.

[...] susidomėta tik XX a. (A. Žigaitytė, opera „Mažvydas“ (1987), „Žilvinas ir Eglė“, (2002))

 Dvigubos kabutės nerekomenduojamos, bet prireikus gali būti rašomos. 

 

 Šaltiniai: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Konsultacijų bankas, Institucijų leidinių rengimo vadovas

  

Kuo pakeisti žodį „češkės“?

   

Češkės – nevartotina svetimybė. Tam tikri lengvi batukai, kuriais apsiavę vaikai šoka, vadintini gimnastikos bateliais arba  čežutėmis, nes šie bateliai aunantis ir bėgiojant čeža (žr. Klausimų kraitelė // Gimtoji kalba, 1993, Nr. 4–5, p. 14; Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas, Vilnius, 2013, p. 21).

Kaip nevartotina svetimybė žodis češkės teiktas ir 2005 m. „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ leidime (p. 38).

 


 

Ar taisyklingas patiekalo pavadinimas „suši“ (sushi)?


Netaisyklingas. Vartotina linksniuojamoji forma sušis (ne suši) (žr. Kalbos patarimai. Kn. 1: Gramatinės formos ir jų vartojimas, Vilnius, 2002, p. 67). Dažniausiai taip vadinamas japoniškas patiekalas: žalios žuvies ir kiaušinienės gabaliukai, pagardinti ryžiais ir džiovintais dumbliais.

Sušis taip pat teikiamas rekomendaciniame Svetimžodžių atitikmenų sąraše, patvirtintame VLKK 2010-10-28 protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 (dar žr. komentarą).

  


 

 

Pasvirasis būkšnys


Pasvirasis (įžambusis) brūkšnys paprastai vartojamas tam tikrai alternatyvai žymėti (atitinka jungtuką arba). Pvz., tarp telefono ir fakso sutrumpinimų, jei jų numeris tas pats, galima rašyti: Tel. / faks. 212 65 75; tarp alternatyvių gramatinių formų ar konstrukcijų, galinčių viena kitą pakeisti: Jis atsikratė įkyraus pašnekovo / įkyriu pašnekovu / nuo įkyraus pašnekovo; tarp pasakymų keliomis kalbomis, pvz., rūkas / mist. Atkreiptinas dėmesys, kad vartojant pasvirąjį brūkšnį tarp žodžių ar jų sutrumpinimų abipus brūkšnio paliekami tarpai.


 

 

 Kavos pavadinimai


Kavinėse galime paragauti įvairiausios kavos. Bet pažvelgę į valgiaraštį galime ir sutrikti. Labai dažnai kavos pavadinimai būna parašyti autentiška forma – italų kalba. Beje, tai ne simboliniai pavadinimai. Ir kavos pardavėjams, ir kavinių lankytojams kyla klausimas, kaip įvardyti kavos pavadinimą lietuvių kalba. Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlo tokius lietuviškus kavos pavadinimus (žr. Svetimžodžių atitikmenų sąrašas, patvirtintas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6, Svetimžodžių atitikmenų sąrašo papildymai: patvirtinti 2011 m. balandžio 7 d.protokoliniu nutarimu Nr. PN-4, patvirtinti 2012 m. lapkričio 8 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-4).

 

Autentiška forma

Kalba

Siūlomas variantas

Dažnesni nenorminiai vartosenos variantai

bicerin

it.

bičerìnas 2

bicerinas

caffè Americano,

americano

it.

amerikiẽtiška kavà

amerikana

caffè crema

it.

juodà kavà

 

caffè frappè

it.

ledìnis kavõs kokteĩlis, frãpė 2

 

cafè̀ e latte

it.

lãtė* 2

late

caffè moccha

it.

šokolãdinė kavà (su píenu)

moccha

cappuccino

it.

kapučìnas 2, kapučìno kavà

kapucino, cappuccino, „Cappuccino“

cappuccino doppio, grand cappuccino

it.

dvìgubas kapučìnas

 

cappuccino freddo

it.

ledìnis kapučìnas

 

espresso classico

it.

(klasikìnis) esprèsas 2

 

espresso con panna

it.

esprèsas su (plaktà) grietinėlè

 

espresso corretto

it.

svaigùsis esprèsas, esprèsas su lìkeriu (brendžiù, grapà ir pan.)

koretas

espresso corto

it.

stiprùsis esprèsas

espresas corto, kortas

espresso dopio

it.

dvìgubas esprèsas

 

espresso freddo

it.

ledìnis esprèsas

 

espresso lungo

it.

silpnàsis esprèsas

espresas lungo,
lungas

espresso macchiato

it.

esprèsas su (píeno) putà

makijata, makijatas

espresso ristretto

it.

sodrùsis esprèsas

ristretas, ristreto

espresso romano

it.

romiẽtiškas esprèsas, esprèsas su citrinà

romano

espresso shakerato

it.

plãktas esprèsas

šakeratas

espresso solo

it.

esprèsas su sutir̃štintu píenu

espresas solo

frappuccino

it.

frapučìnas 2

frapučino, frappuccino, frapucino

latte macchiato

it.

píenas su espresù

latė makijata

macchiato doppio

it.

dvìgubas esprèsas su (píeno) putà

dviguba makijata, dvigubas makijatas

marocchino

it.

marokìnas 2

 

mokaccino

it.

mokačìnas 2

 

 

Kavą verdantį žmogų (it. barista) siūloma vadinti kavaviriu, kavõs virė́ju, baristù (mot. g. baristè).

Primename, kad pasakymas kava išsinešimui netaisyklingas. Galima keisti: kava išsinešti, kava išsineštinai, išsineštinė kava.
 


 

 Dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo


Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2016 m. gegužės 26 d. priėmė protokolinį nutarimą Nr. PN-3 „Dėl rekomendacijos „Dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo“, reglamentuojantį galūnių dėjimą prie nelietuviškų asmenvardžių.
Autentiški asmenvardžiai, išskyrus tam tikrus jų tipus, rišliame rašytiniame tekste ar žodžių junginyje yra gramatinami – jiems pridedamos lietuviškos reikiamo linksnio galūnės. Autentiški asmenvardžiai negramatinami, kai vartojami nerišliame tekste – ne sakinyje, ne žodžių junginyje: afišose, knygų antraštėse, adresuose, rekvizituose, sąrašuose, blankuose, skliaustuose šalia adaptuotų asmenvardžių ir pan.
Kaip ir ankstesniame nutarime išlieka tie patys trys gramatinimo būdai – galūnės dėjimas po apostrofo, tiesiogiai prie asmenvardžio kamieno ir keičiant baigmens balsę ar kitoje kalboje esančią galūnę sava galūne. Tik gerokai pasikeičia tų būdų taikymo galimybės: tarkim, galima gramatinti galūnę rašant po apostrofo ar tiesiogiai po baigmens, pavyzdžiui: Ivanov (Ivanovas) – Ivanov’as, Ivanov’o, Ivanov’ui... arba Ivanov – Ivanovas, Ivanovo, Ivanovui... Po apostrofo galūnės dedamos siekiant asmenvardžio tikslumo; kai tikslumas nėra svarbus ir siekiant grafinio paprastumo, jos dedamos tiesiai prie baigmens arba jį keičiant.
Primename, kad rišliame tekste pridedant lietuviškas galūnes gramatinti būtina tiek autentiškus, tiek adaptuotus svetimos kilmės asmenvardžius ir vietovardžius.


Daugiau informacijos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos interneto svetainėje www.vlkk.lt.


 

Dėl slapyvardžių rašybos

 

 Pravardės, pseudonimai, slapyvardžiai rašomi didžiąja raide be kabučių kaip vardai ir pavardės (žr. „Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“, Vilnius, 1992, p. 60, § 145), pvz.: Jam prilipo Katino pravardė. Be kabučių rašomos ir pravardės, kurių pagrindu eina netaisyklingi žodžiai, svetimžodžiai, pvz.: Europai irgi įkyrėjo Batka. Didžiąja raide visi pravardę sudarantys savarankiški žodžiai, pvz.: Barčio motiną Agnesę dar vadino Pyragėlių Karaliene.

  Vartojamas su tikruoju asmenvardžiu pravardė, pseudonimas, slapyvardis brūkšneliu jungiamas prie pavardės (brūkšneliu be tarpų), pvz.: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Juozas Tumas-Vaižgantas, Vincas Mykolaitis-Putinas (rašytojai); Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, Juozas Gegužis-Diemedis, Vincas Daunoras-Ungurys (partizanai); Juozas Pavalkis-Vijūnas, Juozas Miliauskas-Miglovara (knygnešiai); Elena Puidokaitė-Atlanta, Saulius Urbonavičius-Samas (dainininkai), Gintaras Einikis-Pūkis, Ramūnas Vyšniauskas-Vyšnia (sportininkai).

 Taigi rašytina Jonas Antanaitis-Kalvis (ne Jonas Antanaitis - „Kalvis“). Spaudoje pasitaiko klaidingos rašybos, pvz.: Filmas – kaip gyvenimas Ir akmenį prajuokinti galintys brolių Lavrinovičių pokštai, ugningos Kęstučio Kemzūros kalbos, gyvenimiška „Juozuko“ (Juozo Petkevičiaus) išmintis... (turėtų būti be kabučių – Juozuko).

 Daugiau pavyzdžių: Moksleivių A. ir M. Lipskyčių sudarytame „Rimkūnų ir Mikalajūnų kaimų gyventojų pravardžių žodyne“ galima rasti įdomių pravardžių, nepatekusių į Alvydo Butkaus knygą „Lietuvių pravardės“ (1995), pvz.: Aligatorius (dažnai vartoja svaigalus), Molis (vaikino tėvai daro alų, kaime vadinamą moliu), Nagaina (taupi moteris), Plikiamonas (trumpai kerpasi), Suskis (smulkaus sudėjimo), Šamanas (viską išmano), Šnervė (kolūkyje šėrė arklius).

 

 

Iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banko

 


 

Kalbininkai palaimino feisbuką

 

 Feisbukas – Bendrinės lietuvių kalbos žodyno naujiena su rašybos pavyzdžiais ir apibrėžtimi, kad tai socialinis tinklas internete, vienijantis tam tikrų bendrų interesų turinčių žmonų grupę, kuriančią svetainės turinį ir tarpusavyje bendraujančių automatizuotomis svetainės priemonėmis. Šis ir kitų socialinių tinklų lietuviški atitikmenys turės žymą „šnek.“ Oficialusis feisbuko pavadinimas liks socialinis tinklas „Facebook“, tačiau straipsniuose, tarpusavio bendravime puikiausiai galėsime vartoti subendrėjusį, pagal tarimą lietuviškai perrašytą žodį feisbukas.

Tad iki susitikimo feisbuke.

 


Valgiaraščių kalba  (doc formatu)


1. Kitų šalių bendriniai (rūšiniai) pavadinimai turi būti verčiami, keičiami lietuvių kalbos atitikmenimis, pvz.: kava latte (=kava su pienu, pieniška kava; lãtė (gali būti vartojamas junginys lãtės kava); cappucino (=kapučinas, kapučino kava); icebergo salotos (=gūžinės salotos); balzamiko actas (=balzaminis actas); pannacotta (=grietinėlės desertas, grietinėlės putėsiai, panakota); saliami (=saliamis) ir kt.

PASTABA. Kitų šalių bendrinių (rūšinių) patiekalų pavadinimų negalima rašyti su kabutėmis, kitu šriftu (kaip simbolinius vardus) ar pramaišiui (vieną žodį – lietuviškai, antrą – užsienietiškai), pvz.: Vegetariana (pica) (=vegetariška pica); mexikana (pica) (=meksikietiška pica) ir kt.

 

2. Simboliniai patiekalų vardai rašomi su kabutėmis arba kitu šriftu, pvz.: Liudvikos Karolinos desertas (=„Liudvikos Karolinos“ desertas); Kijevo kotletas (=„Kijevo“ kotletas) ir kt.

 

3. Simboliniai pavadinimai, išreikšti daiktavardžio kilmininku ar būdvardžiu, eina prieš pažymimąjį žodį – patiekalo bendrinį pavadinimą, pvz.: salotos „Bajoro“ (=„Bajoro“ salotos) ir kt.

 

4. Gaminio bendrinis pavadinimas nerašomas kabutėse, pvz.: „Radvilų kotletas“ (=„Radvilų“ kotletas) ir kt.

 

5. Įvairių gėrimų (rūšių ir porūšių) pavadinimai, išskyrus simbolinius vardus, rašomi be kabučių ir pagal lietuvišką tarimą, pvz.: amaretas, benediktinas, božolė, burbonas, činzanas, kahoras, kabernė, kalvadosas, martinis, muskatas, rakija, rislingas, vermutas ir kt.


6. Patiekalo ar gaminio sudėtis ir rūšis nusakoma daugiskaitos forma, pvz.: kepsnys su paprika (=kepsnys su paprikomis); duona su česnaku (=duona su česnakais); tuno salotos (=tunų salotos); sojos padažas (=sojų padažas); citrinos rūgštis (=citrinų rūgštis) ir kt.

PASTABA. Žuvų patiekalų pavadinimai valgiaraščiuose gali būti rašomi vienaskaita marinuota menkė; silkės filė su cinamonu; žuvies kukuliai su padažu; kepta menkė su svogūnais; apelsinų padažu), prekių ir kainų etiketėse – daugiskaita (silkės be galvų; marinuotos skumbrės; silkių suktinukai; karštai rūkytos strimelės; silkių filė).

 

7. Rašant karštuosius patiekalus turi būti nurodoma ne mėsos pavadinimas, bet iš tos mėsos gaminami patiekalai: kepsniai, pjausniai, maltiniai, muštiniai, troškiniai ir t. t., pvz.: vištiena saldžiarūgščiame padaže (=vištienos kepsnys su saldžiarūgščiu padažu); keptas liežuvis su troškintomis daržovėmis (= kiaulių, jaučių liežuvių kepsnys su troškintomis daržovėmis) ir kt.

 

8. Kai vietos reikšmės nėra, o pasakoma tik patiekalo sudėtis ar forma, netinka vietininkas, pvz.: svogūnai tešloje (=svogūnų žiedai su tešlos plutele); vištiena saldžiarūgščiame padaže (=vištienos kepsnys su saldžiarūgščiu padažu) ir kt.

PASTABA. Vietininkas tinka tik tuomet, jei produktas yra kito daikto viduje, mirksta padaže, pvz.: griliažas šokolade, piene virtas karpis; silkių filė aliejuje; ledai krepšelyje (nes valgomas vaflinis krepšelis) arba dešrelės apvalkale (jei apvalkalas būtų valgomas) ir kt.

 

9. Veiksmažodinis kokybės kilmininkas (su veiksmo reikšmės atspalviu) su pažyminiu neteiktinas esminiam požymiui reikšti, pvz.: šalto rūkymo dešra (=šaltai rūkyta dešra).

 

10 . Įvairių gėrimų (rūšių ir porūšių) pavadinimų simboliniai vardai rašomi kabutėse arba kitu šriftu (valgiaraščiuose negali būti nuodyta vien registruotas patiekalo ar gėrimo ženklas), pvz.: Coca-cola (=gėrimas „Coca-cola“); Sprite (=gėrimas „Sprite“), fanta (=gėrimas „Fanta“); Schweppes (gėrimas „Schweppes“) ir kt.

 

11. Išskirtinei (rūšinei) ypatybei reikšti pavadinimuose vartotina įvardžiuotinė forma, pvz.: (pica) speciali (=specialioji), (padažas) aštrus  (=aštrusis).

 

12. Nevartotinos svetimybės, pvz.: bulvytės fri (=gruzdintos bulvės (bulvytės), gruzdės); šampinjonai (=pievagrybiai).

 

 

 

 


 

 

Abstrakčiųjų priesagos -imas, -ymas daiktavardžių naudininkas tikslui su

paskirties atspalviu reikšti yra nevartotinas 

 

 

Projektas teikiamas svarstymui (taisoma Projektas teikiamas svarstyti);

Šio klausimo svarstymui reikia papildomų dokumentų (taisoma Šiam klausimui svarstyti reikia

papildomų dokumentų);

Socialinio būsto isigijimui skirta 30 tūkst. eurų (taisoma Socialiniam būstui įsigyti skirta 30 tūkst. eurų);

Numatytų lėšų palūkanų dengimui yra pakankamai (taisoma Numatytų lėšų palūkanoms dengti yra

pakankamai);

Terminas medžiagos paruošimui (taisoma Terminas medžiagai paruošti);

Trūksta lėšų nuostolių padengimui (taisoma Trūksta lėšų nuostoliams padengti);

Dokumentai pateikti vertinimui (taisoma Dokumentai pateikti vertinti);

Pateikti prašymai stipendijų skyrimui (taisoma Pateikti prašymai skirti stipendijas);

Sprendimo projektą teikiu balsavimui (taisoma Sprendimo projektą teikiu balsuoti arba Teikiu balsuoti dėl sprendimo projekto);

Duomenų palyginimui pateikta daugiau informacijos (taisoma Duomenims palyginti pateikta daugiau informacijos).

 

 


 

 

Apie „prašau“ ir „atsiprašau“

 

Kuri forma kada tinkama: „prašau“, „prašyčiau“, „prašom“?

 

 Mandagumo žodelis prašom žodynuose apibūdinamas kaip jaustukas, vartojamas reikšme „malonėkite, teikitės“ (mandagiai kviečiant, prašant, raginant), pvz.: Prašom sėstis. Prašom, sveteliai, valgykite, linksminkitės! Prašom pro šalį! (sakoma juokais, kai nujaučiama, kad beldžiasi geras pažįstamas), žr. LKŽ.

 

„Kanceliarinės kalbos patarimuose“ priduriama, kad prašom, kaip mandagumo forma ir skatinamasis jaustukas, gali būti sakomas tiek vieno asmens, tiek kolektyvo vardu, pvz.: Prašom dalyvauti posėdyje. Atkreiptinas dėmesys, kad šis jaustukas vartojamas su bendratimi ir eina prieš ją: Prašom palaukti – netinka (!) nei Prašom, palaukite, nei Palaukite, prašom ar Palaukite, prašau

 

Čia sakoma, kad norint pabrėžti mandagumą ir nekategoriškumą, vartotina tariamosios nuosakos forma prašyčiau, prašytume, pvz.: Prašyčiau susipažinti su nutarimo projektu. Tačiau nepeikiami ir kiti asmeniniai es. laiko pasakymai, pvz., Prašau skirti žemės sklypą. Prašome pateikti ataskaitą.

 

Kaip taisyklingai: „Atsiprašome Jūsų ir Jūsų dukros“ ar „Jus ir Jūsų dukrą“?

 

Su veiksmažodžiu „atsiprašyti“ yra vartojami abu linksniai – ir galininkas, ir kilmininkas. Naujuose „Kalbos patarimuose“ (Kn. 2: Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas, Vilnius, 2003, p. 60) jie vertinami kaip  lygiaverčiai normos variantai.

 

Taigi abu pasakymai taisyklingi: Atsiprašome Jus ir Jūsų dukrą ir Atsiprašome Jūsų ir Jūsų dukros.Parengta pagal VLKK Konsultacijų banko įrašus


     Kodėl negerai „Šiai dienai įvykdėme planą 80 %“?

     Naudininkas nevartotinas konkretaus laiko ribai arba momentui reikšti, kai nežymima paskirtis, pvz.: Šiai dienai (taisoma Iki šios dienos) įregistruoti 775 laikraščiai. Spalio 25-ai dienai (taisoma Iki spalio 25-os dienos) nukasta 90 % bulvių. Šiai valandai (taisoma: Šią valandą; Iki šios valandos) rinkimų rezultatai dar nepatikslinti. Metų pradžiai (taisoma pradžioje) institute dirbo 83 darbuotojai.

         Žr. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą.

 

        Ar vartotinas žodis „žaketas“?

        Žaketas (pranc. jaquette): 1. viršutinė moteriško kostiumo dalis, švarkelis, dažnai įimtas per liemenį; 2. ist. aptemptas viršutinis vyriškas drabužis, iš priekio prasegamas, įimtas per liemenį; pradėtas dėvėti Prancūzijoje XIV a. (Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius, 2001, p. 788; Dailės žodynas, Vilnius, 1999, p. 457).

         Nors žaketas yra įtrauktas į minėtąjį žodyną, vis dėlto pirmenybę reikėtų teikti lietuviškiems žodžiams: moteriškas švarkelis ar tiesiog švarkas. Jis paprastai siuvamas iš storesnio megzto audinio.

        Minėtina, kad J. Pričinausko „Aprangos žodyne“ (Vilnius, 2002) žodis žaketas (p. 137) teikiamas su nuoroda į švarkelis (angl. jacket, little jacket, vok. Damenjacke f, Jäckchen n, Jacke f, pranc. jaquette f, petite veste f, veste f, rus. жакет) (p. 116).

 

        Ar tinka vartoti „paukščių maistas“, „šunų maistas“?

       Turime tradiciją konkrečiai įvardyti gyvulių, paukščių „maistą“: lesalas, ėdalas, gėralas, lakalas (skystas šuns ar katės ėdalas), taigi patartina vartoti junginius: paukščių lesalas; šunų, kačių ėdalas.

 

       Ar vartotinas žodis „važnyčiotojas“?

      Ne, šis žodis neteiktinas. Žmogus, valdantis arklį vadelėmis, vadintinas vadeliotoju.

     Minėtina, kad žodis vadeliotojas (angl. rider, vok. Reiter m, rus. ездок, возница) teikiamas „Sporto terminų žodyne“ (Kaunas, 2002, p. 677), taip pat el. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (Vilnius, 2003).

 

        Ar gerai sudalyvauti?

   Veiksmažodis sudalyvauti yra dirbtinai sudarytas žargono žodis, todėl bendrinėje kalboje nevartotinas. Pasakymus sudalyvauti renginyje, sudalyvauti pasitarime, sudalyvauti konkurse ir pan. būtina taisyti atsižvelgiant į kontekstą ir stilių. Pavyzdžiui: Ar sudalyvautumėte (= dalyvautumėte, ryžtumėtės dalyvauti, sutiktumėte dalyvauti) realybės šou? Kokiame artimiausiame renginyje planuojate sudalyvauti (= dalyvauti). Merginos puikiai sudalyvavo (= pasirodė) konkurse. Balsavime sudalyvavo (= Balsavo) 6410 žmonių. Puiki galimybė sudalyvauti (= dalyvauti; prisidėti) įgyvendinant projektą. Ir aš tame vakarėlyje sudalyvavau (= dalyvavau, buvau). Noriu sudalyvauti (= dalyvauti, padalyvauti, žaisti) varžybose.

 

         Kaip rašytinos lietuviškos pavardės kreipiniuose?

       Pavardės, kurios baigiasi galūne -as, vienaskaitos šauksmininko linksnyje turi galūnę -ai, pvz.: pone Džiautai, pone Sakalai, pone Vilkai, pone Seniūnai (bet bendrinio žodžio seniūnas šauksmininko forma – seniūne, į pasakų veikėjus kreipiamasi: sakale raibasis, vilke pilke ir t. t.).

         Tikrinių vardų su galūne -is, -ys, -us, -ius šauksmininkas toks pat, kaip ir bendrinių, plg., pone Bizuli ir bičiuli, pone Smaily ir būry, pone Butkau ir sūnau, pone Vėliau ir sodžiau.

 

             Ar galima teisinę formą nurodyti po įmonės pavadinimo?

        Įmonės, įstaigos, organizacijos teisinę formą nusakantys žodžiai po pavadinimo – nėra būdinga lietuvių kalbai, įprasta tvarka teisinę formą nusakantys žodžiai teikiami prieš pavadinimą, pvz.: akcinė bendrovė „Kretingos grūdai“ arba AB „Kretingos grūdai“.

          Po pavadinimo nurodyta teisinė forma ar jos santrumpa privalomai išskiriama kableliais, kaip išplėstinis priedėlis po pažymimojo žodžio, pvz.: „Kretingos grūdai“, akcinė bendrovė, šiemet investuos į naujas technologijas; Taupos akciją surengė „Vilniaus vandenys“, UAB; Taupos akciją surengę „Vilniaus vandenys“, UAB, ir toliau skatins gyventojus taupyti vandenį.
         Taip pat išskiriami ir kiti teisinę formą nusakantys žodžiai ar jų santrumpos, kaip akcinė bendrovė (AB), viešoji įstaiga (VšĮ), valstybės įmonė (VĮ), individuali įmonė (IĮ) ir kt., jeigu vartojami po tikrinio pavadinimo.

 

            Ką siūloma vartoti vietoj it. „graffiti“?

           Tai užrašai, piešiniai ant sienų ir kitų plokštumų viešosiose vietose.
           Siūloma vartoti adaptuotą formą grafičiai (vns. grafitis), žmogus, piešiantis grafičius, – grafitininkas (angl. graffiter) (žr. rekomendacinį Svetimžodžių atitikmenų sąrašą, patvirtintą VLKK 2010-10-28 protokoliniu nutarimu Nr. PN-6; komentarą).

 

           Ar taisyklinga sakyti: „aliejų išvalyti nuo degėsių“?

       Ne, netaisyklinga. Prielinksninis junginys valyti ką nuo ko šalinamajam objektui reikšti nevartotinas. Todėl Aliejų išvalyti nuo degėsių (taisoma Pašalinti degėsius iš aliejaus); Nušluostyk stalą nuo trupinių (taisoma Nušluostyk nuo stalo trupinius); Mašinos nenuvalytos nuo purvo (taisoma Nuo mašinų nenuvalytas purvas); Teko valyti gatves nuo sniego (taisoma Teko valyti (kasti) sniegą nuo gatvių) (žr. Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas, Vilnius, 2003, p. 54–55).

        Taigi „sniego valymas nuo gatvių“, „sniego valymas nuo stogų“.


        Ar vartotinas pavadinimas „zooprekės“, „zooparduotuvė“?

        Nevartotini. Zooprekės, zooparduotuvė – hibridinės darybos žodžiai. Tinkamesni pavadinimai – gyvūnų prekės, gyvūnų priežiūros prekės, gyvūnų prekių (ar reikmenų) parduotuvė.

     Kaip savarankiškas žodis zoo… lietuvių kalboje nevartojamas, tik kaip pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su gyvūnais. Graikiškai zōon „gyvūnas“, dar plg.: zoologija „mokslas, tiriantis gyvūnus“, zoosfera „biosferos dalis, Žemės rutulio sritis, kurioje gyvena gyvūnai“, zoonimai „tikriniai gyvūnų vardai; bendrinis gyvūno pavadinimas“ – šie žodžiai yra perimti iš kitų kalbų kaip tarptautiniai, ne sudaryti lietuvių kalboje (žr. tarptautinių žodžių žodyne „Interlexis“); bet, pavyzdžiui, ne zooparkas, o zoologijos sodas.

      Pasirašant raštą po „pagarbiai“, „su pagarba“ kablelio nereikia, tai angliškos skyrybos įtaka. Lietuviškame tekste po žodžių „su pagarba“, „pagarbiai“ nededamas joks skyrybos ženklas. Pateisinamas čia galėtų būti tik brūkšnys, rašomas dėl didesnės ekspresijos.

 


        Vienu sakiniu


       Susirašinėjame ne e-mailu, o elektroniniu paštu

       Aš dabar atostogauju, o ne esu atostogose

       Sunku ne pernešti, o ištverti didelį karštį

       Į kitą klasę ne perveda, o perkelia.

       Pergales ne pažymime, o švenčiame.

       Senamiestis ne atrestauruojamas, o restauruojamas.

       Oras atšils ne šios savaitės bėgyje, o šią savaitę.

       Neneškime atsakomybės, o būkime atsakingi.

       Daugiau dėmesio skirkime ne į ligų profilaktiką, o ligų profilaktikai.

       Prisipažįstame ne meilėje, o meilę arba kad mylime.

       Pamokos nevyksta esant 25 laipsniams, o ne prie 25 laipsnių šalčio.

       Prasidėjo ne du tūkstantis, o du tūkstančiai šeštieji metai.

       Švenčiame ne Kalėdas, o Kalėdas.

       Kirčiuokime adventas, advento, adventui, adventą, adventu, advente.

       Nevieši posėdžiai vyksta ne prie, o už uždarų durų

       Užuot sakę aktorius Romeo vaidmenyje, sakykime aktorius atlieka Romeo vaidmenį.

       Lietuviai kovojo ne prieš prancūzus, o su prancūzais.

       Moksleiviai sugrįžo ne į atremontuotas, o į suremontuotas, atnaujintas mokyklas.

       Ketindami perplaukti ežerą nesakykite, kad jį praplauksite (praplaukti galima tik pro šalį).

       Vykdami į gamtą pasiimkime ne grilius, o kepsnines.

       Išeinama ne atostogoms, o atostogų, atostogauti.

       Studijos magistro laipsniui gauti – magistrantūra (nepainiokime su magistratūra).

       Nesakykime, kad mūsų kraštas gausus miškais, taisyklingai – krašte gausu miškų.

       Užuot sakę teatras atvažiavo gastrolėms, sakykime teatras atvažiavo gastrolių, gastroliuoti, į gastroles.

       „Eurovizijos“ dainų konkurse Laura atstovauja ne Lietuvą, o Lietuvai.

       Trumpos spaudos konferencijos ar pasitarimo nevadinkime brifingu.

       Kardinolų susirinkimas, šaukiamas popiežiui rinkti, vadinamas konklava.

       Atšilimas ne nusimato, o numatomas; numatoma, kad atšils.

       Virusai būna atsparūs ne prieš vaistus, o vaistams.

       Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena (vienuoliktoji, vienuoliktosios, vienuoliktajai, vienuoliktąją, vienuoliktąja).

       Sąskaitos bankuose ne aptarnaujamos, o tvarkomos.

       Atkreipiame dėmesį į rašybą ir kirčiavimą: po Užgavėnių prasideda gavėnia.

       Kainos gali būti ne pakankamai, o labai, gana didelės.

       Seimo nariai įsipareigoja ne prieš rinkėjus, o rinkėjams.

       Rinkimuose ne prabalsuojama, o balsuojama, pabalsuojama.

       Žinios vertinamos pagal dešimtbalę sistemą, o ne dešimtbalėje sistemoje.

       Darbuotojai išeina ne atostogoms, o atostogų, atostogauti.

       Šalies, kurioje gyvename, kalbą reikia mokėti, o ne žinoti.

       Konkursų dalyviai turi atitikti reikalavimus, o ne reikalavimams.

       Aplinkybės ne įtakoja, o veikia sprendimus, daro įtaką sprendimams.

       Užpustyti ir apledėję keliai – sunkiai išvažiuojami, o ne pravažiuojami.

       Per Kūčias dalijamasi ne plotkele, o kalėdaičiu, valgomi ne šližikai, o kūčiukai.

       Kirčiuokime informaciniai rėmėjai, operacinė sistema, organizacinė technika.

       Reikia skiepytis nuo gripo, o ne prieš gripą.

       Jau ir Lietuvoje švenčiamas Helovinas.

       Peršąlama ne prie žemos oro temperatūros, o esant žemai oro temperatūrai; kai žema oro temperatūra.

       Rinkime ne makavykus, voveruškas ir zelionkas, o šilbaravykius, voveraites ir žaliuokes.

       Lietuva sveikina krepšinio rinktinę, tapusią Europos čempione.

       Vasarą mes visi atostogaujame, o ne būname atostogose.

       Oficialus šventės pavadinimas - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.

       Vieningos Europos bendra valiuta - euras (euru, eurus).

       Kirčiuokime - gegužė (kaip kirmėlė), gegužės, gegužei, gegužę, geguže.

 

Kai prieš akis neturime laikraščio ar knygos, nesakykime aš skaitau.

Nesakykime sekančios sudėties komisija; į posėdį buvo pakviesti sekantys asmenys. Tai didžiosios klaidos.

TAISOME: tokios, šios sudėties komisija; pakviesti šie asmenys. 

Negalima vartoti ir šiaip po ko nors einančiam ar iš eilės einančiam dalykui nusakyti: Sekantis posėdis vyks po mėnesio. Sekantiems metams biudžete numatyta mažiau pinigų.

TAISOME: Kitas, ateinantis posėdis vyks po mėnesio. Ateinančių, kitų metų biudžete numatyta mažiau pinigų.

Prašymas gauti kompensaciją, o ne prašymas kompensacijai gauti.

 

Ar tiesa, kad jei simbolinis pavadinimas registruotas didžiosiomis raidėmis, tai jį ir privaloma vartoti didžiosiomis raidėmis?

     Netiesa. Įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai rašytini pagal bendrąsias lietuvių kalbos rašybos taisykles: jei tiesioginės reikšmės – pavadinimo pirmąjį žodį (ir sudaromuosius tikrinius vardus) rašant didžiąja raide, be kabučių, pvz.: Vilniaus oro uostas (ne VILNIAUS ORO UOSTAS, ne „Vilniaus oro uostas“), Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ (ne VILNIAUS CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA „LIEPAITĖS“); jei simbolinis – pavadinimo pirmąjį žodį (ir sudaromuosius tikrinius vardus) rašant didžiąja raide, su kabutėmis, pvz.: sporto klubas „Motoras“ (ne sporto klubas MOTORAS), choras „Vilnius“ (ne „CHORAS VILNIUS“), uždaroji akcinė bendrovė „Batų gausa“ (ne uždaroji akcinė bendrovė „BATŲ GAUSA“) ir pan.

     Plačiau konkrečiai apie įstaigų, įmonių simbolinius pavadinimus žr. 2004 m. vasario 2 d. VLKK nutarimą „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“ (žr. Aktualiausios temos. Juridinių asmenų pavadinimai).

     Variantas didžiųjų raidžių ar kokiu kitu šriftu gali būti vartojamas dizaino reikmėms, pvz., reklamoje, iškabose ar pan. Neutraliame tekste toks variantas reikštų žodžių santrumpą.

     Deja, pasitaiko atvejų, kai registruodamasis juridinis asmuo pavadinimą įrašo didžiųjų raidžių šriftu, tai vėliau sukelia nepatogumų tiek jam pačiam, tiek vartotojams. Netinkamai registruoti pavadinimai turėtų būti ištaisyti.

 

 

Parengta pagal VLKK patarimus

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-06-14 11:53
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“