Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimai

KUPIŠKIO MIESTO GATVĖS

 

Gatvė

Atgimimo g.

Aukštaičių g.

Ąžuolų g.

Buitininkų g.

S. Dariaus ir S. Girėno g.

Dolomitų g.

Energetikų g.

Ežerėlio g.

Gedimino g.

L. Giros g.

Jaunimo g.

Kalkyno g.

Kalnelio g.

Kapų g.

Knygnešių g.

Krantinės g.

Krasnavos g.

Kupos 1-oji g.

Kupos 2-oji g.

Kupos 3-ioji g.

Kupos 4-oji g.

Lauko g.

Lėvens g.

Maironio g.

Alyvų g.

P. Mažylio g.

Muziejaus g.

S. Nėries g.

Pajarskio g.

Pakalnės g.

Palėvenės g.

Panevėžio g.

Pergalės g.

Piliakalnio g.

A. Purėno g.

Račiupėnų g.

K. Šimonio g.

Sinagogos g.

Slavinčiškio g.

Slėnio g.

Sodų g.

Stoties g.

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a.

Taikos g.

Uršulės Tamašiūnaitės g.

Technikos g.

Topolių g.

Ugniagesių g.

Vilniaus g.

Vilties g.

Vytauto g.

Šimtmečio g.   

Žemaitės g.

Žilvičių g.

Zuntės g.

 


KUPIŠKIO SENIŪNIJOS KAIMŲ PAVADINIMAI

 

Gyvenamoji vietovė

Pavadinimo vardininkas

Akmenytės k.

Akmenytė

Aleksandrijos k.

Aleksandrija

Antašavos mstl.

Antašava

Astravų k.

Astravai

Aukštupėnų k.

Aukštupėnai

Ažubalio k.

Ažubalis

Ąžuolytės k.

Ąžuolytė

Bagdonių k.

Bagdonys

Bedalių k.

Bedaliai

Bikonių k.

Bikonys

Biriečių k.

Biriečiai

Braskuškio k.

Braskuškis

Bukėnų k.

Bukėnai

Čiovydžių k.

Čiovydžiai

Čiuladų k.

Čiuladai

Daršiškių k.

Daršiškiai

Didžprūdėlių k.

Didžprūdėliai

Didžprūdžių k.

Didžprūdžiai

Drūlėnų k.

Drūlėnai

Dumbliūnų k.

Dumbliūnai

Duorpių k.

Duorpiai

Dvaramiškio k.

Dvaramiškis

Gaižiškių k.

Gaižiškiai

Gikonių k.

Gikonys

Girvalakių I k.

Girvalakiai I

Girvalakių II k.

Girvalakiai II

Griauželiškių k.

Griauželiškiai

Iciūnų k.

Iciūnai

Intapų k.

Intapai

Jutkonių k.

Jutkonys

Kauniškio k.

Kauniškis

Keršuliškių k.

Keršuliškiai

Kiaulėdžių k.

Kiaulėdžiai

Kikonių k.

Kikonys

Kinderių k.

Kinderiai

Kreiveniškių k.

Kreiveniškiai

Kuosėnų k.

Kuosėnai

Lamatų k.

Lamatos

Laukminiškių k.

Laukminiškiai

Liesnųjų vs.

Liesnosios

Maugarų k.

Maugarai

Mirabelio k.

Mirabelis

Ničiūnų k.

Ničiūnai

Ožkinių k.

Ožkiniai

Paberžių k.

Paberžiai

Pajuodupės k.

Pajuodupė

Paketurių k.

Paketuriai

Paliepėlių k.

Paliepėliai

Papilių k.

Papiliai

Pašepečio k.

Pašepetis

Pyragių k.

Pyragiai

Plundakų k.

Plundakai

Rėkučių k.

Rėkučiai

Samarskos k.

Samarska

Skodinių k.

Skodiniai

Slavinčiškio k.

Slavinčiškis

Stičkalnio k.

Stičkalnis

Svidenių k.

Svideniai

Šalnakandžių k.

Šalnakandžiai

Šepetos k.

Šepeta

Šnipeliškio k.

Šnipeliškis

Tebešiūnų k.

Tebešiūnai

Trasykių k.

Trasykiai

Uoginių k.

Uoginiai

Užubalių k.

Užubaliai

Varniškių k.

Varniškiai

Vėžionių k.

Vėžionys

Viktariškių k.

Viktariškiai

Vilkiškių k.

Vilkiškiai

Vilniaus k.

Vilnius

Virbališkių k.

Virbališkiai

Žegunių k.

Žeguniai

Žemaitėlių k.

Žemaitėliai

Žiūriškių k.

Žiūriškiai

Žižmariškio k.

Žižmariškis

 


ALIZAVOS SENIŪNIJOS KAIMAI

 

Gyvenamoji vietovė

Pavadinimo vardininkas

Abejutų k.

Abejutai

Alizavos mstl.

Alizava

Auliškio k.

Auliškis

Bakšėnų k.

Bakšėnai

Bartašiškio k.

Bartašiškis

Berniūniškių k.

Berniūniškiai

Besąsparių k.

Besąspariai

Buožių k.

Buožiai

Čečiškių k.

Čečiškiai

Dabramislių k.

Dabramisliai

Daukučių k.

Daukučiai

Daukutėlių k.

Daukutėliai

Dičiūnų k.

Dičiūnai

Elniškių k.

Elniškiai

Girbučių k.

Girbučiai

Girsteikių k.

Girsteikiai

Gyvakarų k.

Gyvakarai

Gliaudelių k.

Gliaudeliai

Griciūnų k.

Griciūnai

Grincagalės k.

Grincagalė

Gumbelių k.

Gumbeliai

Jasiškio vs.

Jasiškis

Juodinių k.

Juodiniai

Kalnagalių k.

Kalnagaliai

Klingų k.

Klingai

Kreivenių k.

Kreiveniai

Kunigiškio k.

Kunigiškis

Kuokiškio k.

Kuokiškis

Laičių k.

Laičiai

Likalaukių k.

Likalaukiai

Maldiniškio vs.

Maldiniškis

Mantvydų k.

Mantvydai

Mazgeliškio vs.

Mazgeliškis

Miliūnų k.

Miliūnai

Mirgų k.

Mirgai

Nodiejiškių k.

Nodiejiškiai

Pabūdžio k.

Pabūdys

Pagojės vs.

Pagojė

Palėvenėlės k.

Palėvenėlė

Paliepių k.

Paliepiai

Patrakės k.

Patrakė

Petrošiškio k.

Petrošiškis

Pilviškių k.

Pilviškiai

Prūsagalės k.

Prūsagalė

Ratautiškio k.

Ratautiškis

Repeniškio k.

Repeniškis

Rudikėlių k.

Rudikėliai

Rudikų k.

Rudikai

Sabuliškių k.

Sabuliškiai

Salamiesčio mstl.

Salamiestis

Stuburų k.

Stuburai

Suvainių k.

Suvainiai

Tekliampolio k.

Tekliampolis

Tuitų k.

Tuitai

Uogbalės k.

Uogbalė

Užubalių k.

Užubaliai

Vainiūniškio k.

Vainiūniškis

Viežgų k.

Viežgai

Zasinyčių k.

Zasinyčiai

Žadeikių k.

Žadeikiai

Žaidelių k.

Žaideliai

Žilių k.

Žiliai

 


NORIŪNŲ SENIŪNIJOS KAIMAI

 

Gyvenamoji vietovė

Pavadinimo vardininkas

Akmenių k.

Akmeniai

Atkočiškių k.

Atkočiškiai

Aukštaičių k.

Aukštaičiai

Beržytės vs.

Beržytė

Byčių k.

Byčiai

Bitaičio k.

Bitaitis

Blizgės vs.

Blizgė

Buivėnų k.

Buivėnai

Bukonių k.

Bukonys

Čižovkos k.

Čižovka

Didžiagrašių k.

Didžiagrašiai

Dūbliškių k.

Dūbliškiai

Girelės k.

Girelė

Juozapavos vs.

Juozapava

Karaliūnų k.

Karaliūnai

Karklynės k.

Karklynė

Kirdiškio k.

Kirdiškis

Kukaukos vs.

Kukauka

Maksvyčių k.

Maksvyčiai

Mažionių k.

Mažionys

Morkūniškio k.

Morkūniškis

Mutkūnų k.

Mutkūnai

Noriūnų k.

Noriūnai

Padegsnio k.

Padegsnys

Palėvenės mstl.

Palėvenė

Paliepės vs.

Paliepė

Paprūdžių k.

Paprūdžiai

Pasuosių k.

Pasuosiai

Plačeniškių k.

Plačeniškiai

Puponių k.

Puponys

Račiupėnų k.

Račiupėnai

Ropiškio k.

Ropiškis

Rudilių k.

Rudiliai

Siaurių k.

Siauriai

Sidarovkos k.

Sidarovka

Smilgių k.

Smilgiai

Suvainiškio vs.

Suvainiškis

Šatiliškio k.

Šatiliškis

Tylučių k.

Tylučiai

Vaideginės vs.

Vaideginė

Vasalavos k.

Vasalava

Zabelinės k.

Zabelinė

Žvėrių k.

Žvėriai

 


SKAPIŠKIO SENIŪNIJOS KAIMAI

 

Gyvenamoji vietovė

Pavadinimo vardininkas

Ažubalio k.

Ažubalis

Ažuvadžių k.

Ažuvadžiai

Bajorų k.

Bajorai

Beštupio vs.

Beštupis

Biliūnų k.

Biliūnai

Blizgės k.

Blizgė

Cegelnės vs.

Cegelnė

Čypelių k.

Čypeliai

Čypiškių k.

Čypiškiai

Čivonių k.

Čivonys

Čivų k.

Čivai

Dailiūnų k.

Dailiūnai

Daugiškių k.

Daugiškiai

Duoniūnų k.

Duoniūnai

Dzivoniškio k.

Dzivoniškis

Eičionių k.

Eičionys

Girvalakių k.

Girvalakiai

Gūrų k.

Gūrai

Jaučiapievio k.

Jaučiapievis

Jokšiškių k.

Jokšiškiai

Jokšių k.

Jokšiai

Juozapavos k.

Juozapava

Jurėniškių k.

Jurėniškiai

Kandrėnėlių k.

Kandrėnėliai

Kepuriškio glž. st.

Kepuriškis

Kepuriškio vs.

Kepuriškis

Kepurių k.

Kepuriai

Kerelių k.

Kereliai

Kirkėnų k.

Kirkėnai

Kreipšių k.

Kreipšiai

Labdiškio k.

Labdiškis

Laibiškių vs.

Laibiškiai

Laičių k.

Laičiai

Lazdynupio vs.

Lazdynupis

Mičiūnų k.

Mičiūnai

Mikiškių k.

Mikiškiai

Mikniškių k.

Mikniškiai

Mirabelėlio k.

Mirabelėlis

Misiukiškio k.

Misiukiškis

Miškonių k.

Miškonys

Mituvos k.

Mituva

Naivių k.

Naiviai

Narbutų k.

Narbutai

Paliesio k.

Paliesis

Pocauskų k.

Pocauskai

Puponių I k.

Puponys I

Salagalio k.

Salagalys

Skapiškio glž. st.

Skapiškis

Skapiškio mstl.

Skapiškis

Slabados k.

Slabada

Staniuliškio vs.

Staniuliškis

Stukonių k.

Stukonys

Stukų k.

Stukai

Šileikiškio k.

Šileikiškis

Šimiškių k.

Šimiškiai

Šiurpiškių k.

Šiurpiškiai

Švedukalnio k.

Švedukalnis

Tatkonių k.

Tatkonys

Topolio vs.

Topolis

Totorių k.

Totoriai

Tvirų k.

Tvirai

Vaduvų k.

Vaduvos

Vainiškių k.

Vainiškiai

Vengriškio vs.

Vengriškis

Vergučių k.

Vergučiai

Vėželių k.

Vėželiai

Žardeliškių vs.

Žardeliškiai

Žiogų vs.

Žiogai

 


SUBAČIAUS SENIŪNIJOS KAIMAI

 

Gyvenamoji vietovė

Pavadinimo vardininkas

Bagdoniškių k.

Bagdoniškiai

Bajoriškių k.

Bajoriškiai

Baronų k.

Baronai

Bražiškių I k.

Bražiškiai I

Bražiškių II k.

Bražiškiai II

Budrionių k.

Budrionys

Butrimų k.

Butrimai

Čečelių k.

Čečeliai

Dvariškių vs.

Dvariškiai

Girėnų k.

Girėnai

Gražiškių k.

Gražiškiai

Gudgalio k.

Gudgalys

Ilčiūnų k.

Ilčiūnai

Ilgučių k.

Ilgučiai

Jauniūnų k.

Jauniūnai

Kantrimiškio k.

Kantrimiškis

Kumpiniškio k.

Kumpiniškis

Kumponiškio k.

Kumponiškis

Kunčių k.

Kunčiai

Lukonių k.

Lukonys

Masilioniškio k.

Masilioniškis

Miliūnų k.

Miliūnai

Oniūnų k.

Oniūnai

Padembio k.

Padembis

Pamarnakių k.

Pamarnakiai

Paryžės k.

Paryžė

Pasubatės k.

Pasubatė

Paviešinčių k.

Paviešintys

Radžiūnų k.

Radžiūnai

Raugališkio k.

Raugališkis

Rudiškių k.

Rudiškiai

Skverbų k.

Skverbai

Smėlinkos k.

Smėlinka

Stirniškių k.

Stirniškiai

Stračnių k.

Stračniai

Subačiaus vs.

Subačius

Subačiaus mstl.

Subačius

Subačiaus m.

Subačius

Šaltenių k.

Šalteniai

Šaukliškių k.

Šaukliškiai

Šiaudinių k.

Šiaudiniai

Terpeikių k.

Terpeikiai

Valakų k.

Valakai

Varaniškių k.

Varaniškiai

Vėveliškio k.

Vėveliškis

Vigodkos k.

Vigodka

Vivulių k.

Vivuliai

Zalietiškių vs.

Zalietiškiai

Žviliūnų k.

Žvirblionių k.

Žviliūnai

Žvirblionys

 


ŠIMONIŲ SENIŪNIJOS KAIMAI

 

Gyvenamoji vietovė

Pavadinimo vardininkas

Abručiovkos k.

Abručiovka

Adomynės k.

Adomynė

Adukiškio vs.

Adukiškis

Aluotų k.

Aluotos

Apirbų k.

Apirbai

Ažubalių I k.

Ažubaliai I

Ažubalių II k.

Ažubaliai II

Bagdonavos k.

Bagdonava

Bartešiškių k.

Bartešiškės

Beregių k.

Beregiai

Braknių k.

Brakniai

Bugailiškių k.

Bugailiškiai

Butėnų k.

Butėnai

Butkūnų k.

Butkūnai

Čviklių k.

Čvikliai

Dapšių k.

Dapšiai

Daukų k.

Daukai

Druskių k.

Druskiai

Gaigalių k.

Gaigaliai

Galsiškių k.

Galsiškiai

Gegužinių k.

Gegužiniai

Geiminių k.

Geiminiai

Grubų k.

Grubos

Inkliuzų k.

Inkliuzai

Juodpėnų k.

Juodpėnai

Juodžiūnų k.

Juodžiūnai

Jurgeliškių k.

Jurgeliškiai

Jurkštų k.

Jurkštai

Kairių k.

Kairiai

Kalnelio k.

Kalnelis

Karaliūniškio k.

Karaliūniškis

Keginių k.

Keginiai

Kepurynės k.

Kepurynė

Kurapkiškių k.

Kurapkiškiai

Labeikių k.

Labeikiai

Lanauskų k.

Lanauskai

Linkiškių k.

Linkiškiai

Lipkiškių k.

Lipkiškės

Lukošiškio k.

Lukošiškis

Malvinavos k.

Malvinava

Margavonės k.

Margavonė

Mazgeliškių k.

Mazgeliškiai

Mieliūnų k.

Mieliūnai

Mielošių k.

Mielošiai

Migonių k.

Migonys

Miškinėlių k.

Miškinėliai

Naujikų k.

Naujikai

Nociūnų k.

Nociūnai

Pagojės k.

Pagojė

Paižinio k.

Paižinys

Pajuodbalio k.

Pajuodbalys

Papušės k.

Papušė

Pelyšių k.

Pelyšiai

Pjūklų k.

Pjūklai

Puknių k.

Pukniai

Punkiškių k.

Punkiškiai

Puodžiukiškių k.

Puodžiukiškiai

Puodžiuliškio vs.

Puodžiuliškis

Puožo k.

Puožas

Puponių II k.

Puponys II

Pūstelninkų k.

Pūstelninkai

Puzionėlių k.

Puzionėliai

Puzionių k.

Puzionys

Raukštonių k.

Raukštonys

Rozalimo k.

Rozalimas

Ruzgų k.

Ruzgai

Sokonių k.

Sokonys

Starkonių k.

Starkonys

Šapalų k.

Šapalai

Šerelių k.

Šereliai

Šernupio k.

Šernupys

Šetekšnų k.

Šetekšnos

Šimonėlių k.

Šimonėliai

Šimonių mstl.

Šimonys

Tumasonių k.

Tumasonys

Uldukių k.

Uldukiai

Uogšilio k.

Uogšilys

Vairiškių k.

Vairiškiai

Varneliškių vs.

Varneliškiai

Vėderiškių k.

Vėderiškiai

Vidugirių k.

Vidugiriai

Vilviškių k.

Vilviškiai

Visbarų k.

Visbarai

Vodonių k.

Vodonys

Žeimių k.

Žeimiai

 


Informaciją atnaujino: Stasė Krestovienė, stase.krestoviene@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-01-24 11:52
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“